Cautare

Admitere 2017

IMPORTANT ANNOUNCEMENT FOR THE CANDIDATES TO THE ADMISSION CONTEST AT THE STUDY PROGRAMMES MEDICINE (IN ENGLISH) AND DENTAL MEDICINE (IN ENGLISH)! 

THE GENERAL AND MEDICAL KNOWLEDGE TEST IN ENGLISH FOR THE CANDIDATES TO THE ADMISSION CONTEST AT THE STUDY PROGRAMMES MEDICINE (IN ENGLISH) AND DENTAL MEDICINE (IN ENGLISH) WILL BE HELD ON SEPTEMBER 28, 2017, STARTING WITH 9:00 AM, IN BUILDING M, ROOM 102, FROM NO. 189 VĂCĂREȘTI STREET. THE CANDIDATES SHOULD HAVE A PERSONAL IDENTIFICATION DOCUMENT.  

 

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU STUDENȚII CETĂȚENI STRĂINI ȘI STUDENȚII CETĂȚENI ROMÂNI CU STUDII LICEALE ÎNTR-O LIMBĂ STRĂINĂ, CARE AU SOLICITAT TRANSFERUL LA FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI LA FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ (PROGRAMELE DE STUDII ÎN LIMBA ROMÂNĂ)! 

EXAMENUL DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR GENERALE DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU STUDENȚII CETĂȚENI STRĂINI ȘI STUDENȚII CETĂȚENI ROMÂNI CU STUDII LICEALE ÎNTR-O LIMBĂ STRĂINĂ, CARE AU SOLICITAT TRANSFERUL LA FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI LA FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ, SE VA SUSȚINE ÎN DATA DE 28 SEPTEMBRIE 2017, ÎNCEPÂND CU ORELE 9:00, ÎN SALA M 102, CORPUL M, DIN CALEA VĂCĂREȘTI NR. 189. CANDIDAȚII SE VOR PREZENTA CU UN ACT DE IDENTITATE.


 

ADMITERE 2017

 

Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2017-2018 la următoarele facultăţi/programe de studii/şcoli doctorale: 

 

FACULTATEA DE DREPT BUCUREȘTI


Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4

Tel.: 021.330.11.74

E-mail: drept@univ.utm.ro


I. Ciclul de studii universitare de licenţă:
 

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ/Număr de locuri
1. Drept Drept 240 de credite / 4 ani (8 semestre) IF / 450 de locuri, Acreditat ID Bucureşti / 100 de locuri, Acreditat

 

II. Ciclul de studii universitare de master: 

Nr. crt. Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ Număr de locuri
1. Dreptul afacerilor 60 de credite / 1 an (2 semestre) IF,Acreditat 400
2. Ştiinţe penale 60 de credite / 1 an (2 semestre) IF,Acreditat
3. Medierea conflictelor în drept 60 de credite / 1 an (2 semestre) IF,Acreditat
4. Drept civil şi drept procesual civil aprofundat 60 de credite / 1 an (2 semestre) IF,Acreditat
5. Criminalistica și psihologia judiciară în investigația penală 60 de credite / 1 an (2 semestre) IF,Acreditat
6. Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european 60 de credite / 1 an (2 semestre) IF,Acreditat
7. Drept medical 60 de credite / 1 an (2 semestre) IF,Acreditat  

 

III. Ciclul de studii universitare de doctorat, domeniul DREPT: Drept civil, Drept comercial, Dreptul muncii, Dreptul Uniunii Europene, Drept penal și Criminalistică.

 

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4

Tel.: 021.330.26.80

E-mail: psihologie@univ.utm.ro


I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ/Număr de locuri
1. Psihologie Psihologie 180 de credite / 3 ani (6 semestre) IF / 200 de locuri, Acreditat ID Bucureşti / 100 de locuri, Acreditat

 

II. Ciclul de studii universitare de master: 

Nr. crt. Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ Număr de locuri
1. Psihoterapii cognitiv-comportamentale 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat 450
2. Psihologia resurselor umane 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat
3. Tehnici de comunicare şi influenţă psihosocială 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat
4. Psihologie şcolară şi consiliere educaţională 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat
5 Psihanaliză 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat
6. Psihologie clinică, hipnoză și intervenții terapeutice de scurtă durată 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat
7. Psihologie judiciară 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat
8. Psihologia sportului 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat
9. Metodologie și psihometrie 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat

 

 

FACULTATEA DE INFORMATICĂ

 

Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4

Tel.: 021.330.10.83

E-mail: informatica@univ.utm.ro


I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ/Număr de locuri
1. Informatică Informatică 180 de credite / 3 ani (6 semestre) IF / 100 de locuri, Acreditat ID Bucureşti / 125 de locuri, Acreditat

 

II. Ciclul de studii universitare de master: 

Nr. crt. Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ Număr de locuri
1. Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat 100
2. Informatică aplicată în imagistică medicală 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat

 

 

FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4

Tel.: 021.324.83.26

E-mail: stiinte.economice@univ.utm.ro


I. Ciclul de studii universitare de licenţă:
 

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ/
Număr de locuri
1. Finanţe Finanţe şi bănci 180 de credite / 3 ani (6 semestre) IF / 150 de locuri, Acreditat ID Bucureşti / 75 de locuri, Acreditat
2. Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 180 de credite / 3 ani (6 semestre) IF / 75 de locuri, Acreditat ID Bucureşti / 100 de locuri, Acreditat
3. Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor 180 de credite / 3 ani (6 semestre) IF / 120 de locuri, Acreditat

 

 II. Ciclul de studii universitare de master: 

Nr. crt. Programul de studii Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ Număr de locuri
1. Bănci şi pieţe financiare 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat 200
2. Politici financiare de întreprindere 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat
3. Managementul finanţării proiectelor europene 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat
4. Fiscalitate şi politici financiare 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat
5. Contabilitate, audit și expertiză contabilă 120 de credite / 2 ani (4 semestre) IF, Acreditat 50

 

  

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE, POLITICE ȘI UMANISTE

Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4

Tel.: 021.330.10.83

E-mail: fssp@univ.utm.ro

 

I.Ciclul de studii universitare de licenţă: 

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învățământ/Număr de locuri
1. Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 75 de locuri, Acreditat
2. Ştiințe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 50 de locuri, Autorizat

 

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ

 

Strada Pictor Gheorghe Petraşcu nr. 67A, sector 3

Tel.: 021.324.30.13

E-mail: medicina@univ.utm.ro

 

 I. Ciclul de studii universitare de licenţă: 

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ/Număr de locuri
1. Sănătate Medicină 360 de credite / 6 ani
(12 semestre)
IF, 125 de locuri, Acreditat
2. Sănătate Asistenţă medicală generală 240 de credite / 4 ani
(8 semestre)
IF / 50 de locuri, Acreditat
3.  Sănătate Medicină (în limba engleză) 360 de credite / 6 ani
(12 semestre)
IF / 45 de locuri, Autorizat

II. Ciclul de studii universitare de doctorat, domeniul MEDICINĂ

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

 

Strada Pictor Gheorghe Petraşcu nr. 67A, sector 3

Tel.: 021.325.14.16

E-mail: medicina.dentara@univ.utm.ro

 

I. Ciclul de studii universitare de licenţă: 

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ/Număr de locuri
1. Sănătate Medicină dentară 360 de credite / 6 ani
(12 semestre)
IF / 130 de locuri, Acreditat
2. Sănătate Tehnică dentară 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 25 de locuri, Acreditat
3. Sănătate Medicină dentară (în limba engleză) 360 de credite / 6 ani
(12 semestre)
IF / 45 de locuri, Autorizat

 

II. Ciclul de studii universitare de master: 

Nr. crt. Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ Număr de locuri
1. Reabilitări orale cu agregare implantară 120 de credite / 4 semestre IF, Acreditat 50

 

III. Ciclul de studii universitare de doctorat, domeniul MEDICINĂ DENTARĂ: Protetică, Endodonţie, Odontoterapie, Reabilitare orală

 

FACULTATEA DE FARMACIE

 

Bd. Gheorghe Șincai nr. 16, sector 4

Tel.: 021.330.10.83

E-mail: farmacie@univ.utm.ro

 

I. Ciclul de studii universitare de licenţă: 

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ/Număr de locuri
1. Farmacie Farmacie 300 de credite / 5 ani (10 semestre) IF / 50 de locuri, Autorizat

 

 

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE TÂRGU JIU

 

Târgu Jiu, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 100, jud. Gorj

Tel.: 025.322.11.16

E-mail: drept.tgjiu@univ.utm.ro, stiinte.economice.tgjiu@univ.utm.ro

 

I. Ciclul de studii universitare de licenţă: 

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ/Număr de locuri
1. Drept Drept 240 de credite / 4 ani
(8 semestre)
IF / 150 de locuri, Acreditat
2. Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 100 de locuri, Acreditat

 

 II. Ciclul de studii universitare de master: 

Nr. crt. Programul de studii Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ Număr de locuri
1. Științe penale și criminalistică 60 de credite / 2 semestre IF, Acreditat 50

 

 

FACULTATEA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ TÂRGU JIU

 

Târgu Jiu, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 100, jud. Gorj

Tel.: 025.322.11.16

E-mail: asistentamedicala.tgjiu@univ.utm.ro

 

I. Ciclul de studii universitare de licenţă: 

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ/Număr de locuri
1. Sănătate Asistență medicală generală 240 de credite / 4 ani
(8 semestre)
IF / 60 de locuri, Autorizat

 

 

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE

 

Admiterea în programele de studii universitare de licenţă se organizează în două sesiuni:

SESIUNEA IULIE 2017: 

  • 26 iulie 2017 pentru toate facultățile, cu excepția Facultății de Medicină și a Facultății de Medicină Dentară. Perioada de înscriere: 3 iulie 2017-24 iulie 2017.
  • 27 iulie 2017 pentru Facultatea de Medicină Dentară. Perioada de înscriere 3 iulie 2017-22 iulie 2017.
  • 28 iulie, Facultatea de Medicină. Perioada de înscriere 3 iulie 2017-22 iulie 2017.

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie 2017: 

  • 22 septembrie 2017, pentru Facultatea de Medicină și Facultatea de Medicină Dentară (programele de studii în limba română). Perioada de înscriere 4 septembrie 2017-18 septembrie 2017.
  • 27 septembrie 2017, pentru celelalte facultăți. Perioada de înscriere 4 septembrie 2017-23 septembrie 2017.
  • 01 august 2017-16 septembrie 2017, perioadă de depunere a dosarelor la Direcția Relații Internaționale, pentru candidații cetățeni străini și candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în limbi străine.
  • 19 septembrie 2017, susținerea examenului de verificare a cunoștințelor generale de limba română, pentru candidații cetățeni străini și candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în limbi străine.

 

În funcție de gradul de ocupare a locurilor din sesiunea iulie 2017, la propunerea consiliului facultății, cea de-a doua perioadă de înscriere la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licență poate fi programată în perioada 1 august 2017 – 23 septembrie 2017. 

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017, pentru programele de studii Medicină (în limba engleză) și Medicină Dentară (în limba engleză): 

  • 29 septembrie 2017. Perioada de înscriere 4 septembrie 2017-25 septembrie 2017.
  • 01 august 2017-16 septembrie 2017, perioadă de depunere a dosarelor la Direcția Relații Internaționale, pentru candidații cetățeni străini și candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în limbi străine.
  • 28 septembrie 2017, susținerea testului de verificare a cunoștințelor generale și medicale de limbă engleză.

 

Admiterea în programele de studii universitare de master se organizează în sesiunea septembrie 2017, în data de 28 septembrie 2017. Perioada de înscriere 4 septembrie 2017-25 septembrie 2017. La propunerea consiliului facultății, admiterea în programele de studii universitare de master se poate desfășura și în sesiunea iulie, în data de 28 iulie 2017, caz în care perioada de înscriere este 3 iulie 2017-26 iulie 2017.

 

 

CONCURSUL DE ADMITERE

 

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

 

La Facultatea de Medicină (programele în limba română), Facultatea de Medicină Dentară (programele în limba română) și Facultatea de Asistență Medicală Târgu Jiu, pentru toate programele de studii universitare de licență, disciplina de concurs este BIOLOGIE. Manualul recomandat:

 

BIOLOGIE, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, orice ediție începând cu 2006

Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu

 

Proba de concurs constă din completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări, împărțite în două seturi: setul 1 de la 1 la 50 și setul 2 de la 51 la 100. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns. Fiecare întrebare din setul 1 are un singur răspuns corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu 0,2 puncte. Punctajul obținut se transformă în notă. Fiecare întrebare din setul 2 are două răspunsuri corecte. Fiecare întrebare la care se marchează ambele răspunsuri corecte și numai acestea se notează cu 0,2 puncte. Punctajul se transformă în notă. Nota obținută pentru fiecare set de întrebări trebuie să fie de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute pentru fiecare set de întrebări. Media generală nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

 

La Facultatea de Informatică, pentru programul de studii universitare de licență Informatică, disciplinele de concurs sunt INFORMATICĂ și TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR. Subiectele vor fi elaborate pe baza programelor școlare în vigoare începând cu anul 2011, la disciplina Informatică, clasele IX-XI, specializarea Matematică-Informatică (neintensiv Informatică) și la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor, clasele IX-X, studiată în trunchiul comun, la toate filierele, profilurile și specializările. Pentru aceste discipline și ani de studii sunt valabile toate manualele alternative, aprobate de MEN.

 

Proba de concurs constă din completarea unui test-grilă cu 20 de întrebări. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu 0,5 puncte. Punctajul obținut se transformă în notă. Nota obținută la testul-grilă trebuie să fie de minim 5(cinci). La stabilirea mediei generale la concursul de admitere se ia în considerare media obținută la examenul de bacalaureat. Ponderea notei obținute la testul-grilă este de 75% din media generală de admitere, media obținută la examenul de bacalaureat având o pondere de 25%. Media generală nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

 

La facultățile de Drept, Psihologie, Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor, Științe Sociale, Politice și Umaniste, Farmacie și Drept și Științe Economice Târgu Jiu, pentru candidații cetățeni români, media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de licență se calculează ca medie aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat și nota obținută la proba scrisă de limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat. Candidații cetățeni străini și candidații cetățeni români cu studii liceale într-o limbă străină susțin un examen de verificare a cunoștințelor generale de limba română, care constă dintr-o probă scrisă și un interviu (probă orală). Nota de promovare a fiecărei probe este de minim 5(cinci). Nota de promovare a examenului reprezintă media aritmetică a notelor obținute la ambele probe și este de minimum 5(cinci). Media generală la concursul de admitere pentru candidații cetățeni străini și candidații cetățeni români cu studii liceale în limbi străine se calculează ca medie aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat și nota obținută la examenul de verificare a cunoștințelor generale de limba română și nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

 

Media generală la concursul de admitere în programele de studii Medicină (în limba engleză) și Medicină Dentară (în limba engleză) se calculează ca medie aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat (sau examenul echivalent) și media obținută la testul de verificare a cunoștințelor generale și medicale în limba engleză, care consta dintr-o probă scrisă și un interviu (probă orală). Nota de promovare a fiecărei probe nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

 

Proba de concurs pentru admiterea la studii universitare de master este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

 

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2017-2018, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2017-2018, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere în programele de studii universitare de licență (în limba română), candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în România prezintă un dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon, cu următoarele acte și documente:

 

a)    cererea de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2017-2018;

b)    diploma de bacalaureat, în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

c)     în cazul candidaților care sunt studenți în ciclul de studii universitare de licență la o altă facultate, diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului;

d)    diploma de licență în copie certificată conform cu originalul sau legalizată pentru absolvenții altor facultăți;

e)    declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);

f)     certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

g)    certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul sau legalizată (dacă este cazul);

h)    adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu mențiunea apt pentru a urma studii superioare;

i)      3 (trei) fotografii tip carte de identitate;

j)     actul de identitate în copie certificată conform cu originalul.

 

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2017-2018 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de promovare a examenului național de bacalaureat, eliberată de către instituția de învățământ.

 

Pentru admiterea în programele de studii universitare de licență (în limba română), candidații care au urmat studiile liceale în străinătate prezintă un dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon, cu următoarele acte și documente:

 

a)    cererea de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2017-2018;

b)    diploma de bacalaureat în original și în copie tradusă, certificată conform cu originalul sau legalizată, și atestatul emis de direcțiile de specialitate ale MEN de recunoaștere/echivalare a diplomei de bacalaureat;

c)     declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează în România mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);

d)    certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

e)    certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată (dacă este cazul);

f)     certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de MEN, în cazul candidaților străini;

g)    adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină;

h)    trei fotografii tip carte de identitate;

i)      actul de identitate în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

 

Pentru admiterea în programele de studii universitare de master, candidații cetățeni români care au urmat studiile universitare de licență în România prezintă un dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon, cu următoarele acte și documente:

 

a)    cererea de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2017-2018;

b)    diploma de bacalaureat, în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

c)     diploma de licență și suplimentul la diplomă, în original și copii certificate conform cu originalul sau legalizate;

d)    în cazul candidaților care sunt studenți în ciclul de studii universitare de master la o altă facultate, diploma de licență și suplimentul la diplomă în copii certificate conform cu originalul sau legalizate, însoțite de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului;

e)    declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);

f)     certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

g)    certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul sau legalizată (dacă este cazul);

h)    adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu mențiunea apt pentru a urma studii superioare;

i)      3 (trei) fotografii tip carte de identitate;

j)     actul de identitate în copie simplă.

 

Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017-2018 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licență, adeverința de promovare a examenului de licență, eliberată de către instituția de învățământ.

 

Pentru admiterea în programele de studii universitare de master, candidații care au urmat studiile universitare de licență în străinătate prezintă un dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon, cu următoarele acte și documente:

 

a)    cererea de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2017-2018;

b)    diploma de bacalaureat în original și în copie tradusă, certificată conform cu originalul sau legalizată, și atestatul emis de direcțiile de specialitate ale MEN de recunoaștere/echivalare a diplomei de bacalaureat;

c)     diploma de licență și suplimentul la diplomă, în copii certificate conform cu originalul sau legalizate, și atestatul emis de direcțiile de specialitate ale MEN de recunoaștere /echivalare a diplomei de licență;

d)    declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent în România, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (conform anexei la cererea de înscriere);

e)    certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

f)     certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată (dacă este cazul);

g)    certificat de competentă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de MEN, în cazul candidaților străini;

h)    adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină;

i)      trei fotografii tip carte de identitate;

j)     actul de identitate în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

 

Înscrierea candidaţilor cetățeni români la concursul de admitere se face la sediile facultăţilor Universităţii din Calea Văcăreşti nr. 187 (Facultatea de Psihologie, Facultatea de Drept) şi nr. 189 (Facultatea de Informatică, Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste, Facultatea de Farmacie), strada Gheorghe Petraşcu nr. 67A (IOR) (Facultatea de Medicină și Facultatea de Medicină Dentară), Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100 (Facultatea de Drept și Științe Economice, Facultatea de Asistență Medicală), între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400.

 

Candidații cetățeni străini și candidații cetățeni români cu studii liceale într-o limbă străină depun dosarele la Departamentul Relații Internaționale (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter). Lista actelor și documentelor ce trebuie depuse de către candidații la programele de studii Medicină (în limba engleză) și Medicină Dentară (în limba engleză) se poate consulta la adresele http://www.utm.ro/facultatea-de-medicina/new-study-programmes-in-english-2017-2018/, pentru programul de studii Medicină (în limba engleză) și http://www.utm.ro/facultatea-de-medicina-dentara/new-study-programmes-in-english-2017-2018/, pentru programul de studii Medicină Dentară (în limba engleză).

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa de înscriere la examenul de verificare a cunoștințelor generale de limba română (pentru candidații cetățeni străini și candidații cetățeni români cu studii liceale într-o limbă străină) se pot plăti la sediile casieriei Universității sau la Banca Transilvania, pe baza codurilor de plată, afișate pe site-ul Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru susținerea examenului de verificare a cunoștințelor generale de limba română nu se restituie în nicio condiție. Taxele de înscriere la concursul de admitere pentru candidații cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene sunt următoarele (în lei):

 

Programul de studii/Facultatea

Licență Master
Programele de studii: Medicină, Medicină Dentară 315 315
Programele de studii: Asistență Medicală Generală București, Tehnică Dentară 265 265
Facultatea de Informatică 200 100
Facultățile: Drept, Psihologie, Finanțe-Bănci și Administrarea Afacerilor, Științe Sociale, Politice și Umaniste, Farmacie, Drept și Științe Economice Târgu Jiu, Asistență Medicală Târgu Jiu  
100
 
100

 

 

Taxele de înscriere la concursul de admitere pentru candidații cetățeni străini din state terțe sunt următoarele (în lei):

 

Programul de studii/Facultatea Licență Master
Programele de studii: Medicină, Medicină Dentară 450 450
Programele de studii: Asistență Medicală Generală București, Tehnică Dentară 300 300
Facultățile: Drept, Psihologie, Informatică, Finanțe-Bănci și Administrarea Afacerilor, Științe Sociale, Politice și Umaniste, Farmacie

 

 

Taxa pentru susținerea examenului de verificare a cunoștințelor generale de limba română este de 450 de lei.

Taxa pentru susținerea testului de cunoștințe generale și medicale în limba engleză pentru candidații la programele de studii Medicină (în limba engleză) și Medicină Dentară (în limba engleză) este de 450 de lei.

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile universitare de licență și master pentru anul universitar 2017-2018 poate fi accesat aici.

 

Toți studenții Universității beneficiază de licență de utilizare a pachetului Microsoft Office 365 ProPlus 2016.