Cautare

Asociația Studenților Maiorescieni

MEMBRII DESEMNAȚI ÎN CONSILIILE FACULTĂȚILOR DIN UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU ÎN URMA ALEGERILOR STUDENȚEȘTI

 


 

CALENDARUL MODIFICAT AL ALEGERILOR STUDENȚEȘTI

 


 

PROCES VERBAL PRIVIND CONSEMNAREA REZULTATULUI ALEGERILOR DIN DATA DE 06.12.2019 PENTRU MEMBRII CONSILIULUI FACULTĂȚII DE MEDICINĂ DENTARĂ

 


 

CALENDARUL MODIFICAT AL ALEGERILOR STUDENȚEȘTI

 


 

REZULTATELE TURULUI II AL ALEGERILOR STUDENȚEȘTI

 


 

CALENDARUL TURULUI II AL ALEGERILOR STUDENȚEȘTI PENTRU REPREZENTANȚII ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE INFORMATICĂ ȘI MEDICINĂ DENTARĂ


 

REZULTATELE ALEGERILOR STUDENȚEȘTI (26-27 NOIEMBRIE 2019)
 


 

CALENDARUL MODIFICAT AL ALEGERILOR STUDENȚEȘTI PENTRU MANDATUL 2020-2024


DOSARE DE CANDIDATURĂ VALIDATE

 

 


 

ANUNȚ IMPORTANT

Asociația Studenților Maiorescieni prelungește perioada de depunere a candidaturilor din cadrul alegerilor studențești până în data de 20.11.2019 ora 12.00.


 

ALEGERI STUDENȚEȘTI

 

În perioada 7 noiembrie 2019 – 17 ianuarie 2020, vor avea loc alegerile studențești pentru mandatul 2020-2024Alegerile se vor desfășura după cum urmează: 

Nr. crt. FACULTATEA REPREZENTANȚI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII REPREZENTANȚI ÎN SENAT
Studenți Studenți
1. DREPT 3 2
2. PSIHOLOGIE 3 2
3. INFORMATICĂ 2 1
4. MEDICINĂ 3 2
5. MEDICINĂ DENTARĂ 3 1
6. FARMACIE 2 -
7. FBCAA 2 1
8. SCRI 2 -
9. DREPT ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE TÂRGU JIU 2 -
10. ASISTENȚĂ MEDICALĂ TÂRGU JIU 1 -

CALENDAR ALEGERI STUDENȚEȘTI
pentru mandatul 2020-2024

Consiliile facultăților Senatul Universității
7 noiembrie 2019 – publicare anunț, Metodologie și documente de înscriere 7 noiembrie 2019 – publicare anunț, Metodologie și documente de înscriere
7-15 noiembrie 2019 – Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul facultății în intervalul orar 09:00-16:00 7-15 noiembrie 2019 – Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul facultății în intervalul orar 09:00-16:00 
18 noiembrie 2019 – Verificarea dosarelor de candidatură de către Biroul Electoral Central Studențesc 18 noiembrie  2019– Verificarea dosarelor de candidatură de către Biroul Electoral Central Studențesc 
20 noiembrie 2019 – Afișarea listei candidaților înscriși la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro; 20 noiembrie  2019– Afișarea listei candidaților înscriși la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro; 
20-24 noiembrie  2019– desfășurarea campaniei electorale 20 noiembrie 2019 – 6 ianuarie 2020  – desfășurarea campaniei electorale 
25 noiembrie 2019– instalarea cabinelor de vot, tipărirea listelor electorale și tipărirea buletinelor de vot. 7 ianuarie 2020 – instalarea cabinelor de vot, tipărirea listelor electorale și tipărirea buletinelor de vot.
26 noiembrie 2019  – Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul orar 09:00-19:00, Turul I  8 ianuarie 2020 – Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul orar 09:00-19:00, Turul I
27 noiembrie 2019 – Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro; depunerea contestațiilor la decanat în intervalul orar 10:00-12:00; soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor finale la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro 9 ianuarie 2020 – Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro; depunerea contestațiilor la decanat în intervalul orar 10:00-12:00; soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor finale la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro
28 noiembrie  2019 – Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul orar 09:00-19:00, Turul II 15 ianuarie 2020 – Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul orar 09:00-19:00, Turul II
29 noiembrie 2019- Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro; depunerea contestațiilor la decanat în intervalul orar 10:00-12:00; soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor finale la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro 16 ianuarie 2020 – Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro; depunerea contestațiilor la decanat în intervalul orar 10:00-12:00; soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor finale la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro
29 noiembrie 2019 – Afișare rezultate finale pentru Consiliile facultăților 17 ianuarie 2020 – Afișare rezultate finale pentru Senatul Universității