Cautare

Cadrele didactice și studenții Universității Titu Maiorescu anunță cu tristețe și durere încetarea din viață a doamnei profesor universitar doctor Marilena Uliescu

Cadrele didactice și studenții Universității Titu Maiorescu anunță cu tristețe și durere încetarea din viață a doamnei profesor universitar doctor Marilena Uliescu, personalitate de prestigiu în domeniul dreptului civil roman, apreciată și cunoscută de toți cei care slujesc dreptul, operele sale științifice fiind recunoscute și apreciate, atât în țară, cât și în străinătate. Cadru didactic de prestigiu, doamna profesor Marilena Uliescu a slujit cu credință și loialitate dreptul romanesc, dedicându-se, cu talent pedagogic, formarii multor generații de studenți.

Îi vom păstra vie amintirea! 

Sincere condoleanțe familiei îndurerate și Dumnezeu s-o odihnească în pace!