Cautare

Category: Noutati

Echipa de baschet a Universității Titu Maiorescu a învins echipa Academiei de Studii Economice din București

Echipa de baschet a Universității Titu Maiorescu a învins cu scorul de 64-54 echipa Academiei de Studii Economice din București, după o repriză de prelungiri.

Urmează meciul cu Academia de Poliție. Să-i felicităm pe sportivii noștri și să le urăm mult succes în continuare!

 
 

DESCHIDEREA CURSURILOR POSTUNIVERSITARE ORGANIZATE DE FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

 

DESCHIDEREA CURSURILOR POSTUNIVERSITARE

ORGANIZATE DE FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII

ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

 

În data de 23 noiembrie, începând cu ora 10.00, în Aula Magna a Universității Titu Maiorescu din București, a avut loc FESTIVITATEA de DESCHIDERE a CURSURILOR POSTUNIVERSITARE: INTEGRAREA ȘI INCLUZIUNEA ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT A COPIILOR CU CES și PUERICULTURA – DIMENSIUNE A EDUCAȚIEI ANTEPREȘCOLARE. Cele două cursuri sunt organizate de Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale (Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic) a Universității Titu Maiorescu. Evenimentul, care a debutat în acordurile imnului academic Gaudeamus Igitur, s-a bucurat de o largă participare, constituită din cadre didactice din învățământul preuniversitar înscrise la noile cursuri și din profesori ai Facultății. 

În cadrul sesiunii de deschidere, Decanul Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale, prof. univ. dr. Sorin Ivan, a conturat publicului un portret esențial al Universității Titu Maiorescu, constituit din datele definitorii ale acesteia, și a prezentat pe larg cele două cursuri postuniversitare, relevând cadrul general al inițierii lor, obiectivele, structura, conținutul științific, modul de desfășurare și de evaluare și alte elemente de ordin administrativ. 

Prin organizarea cursurilor postuniversitare INTEGRAREA ȘI INCLUZIUNEA ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT A COPIILOR CU CES și PUERICULTURA – DIMENSIUNE A EDUCAȚIEI ANTEPREȘCOLARE, Universitatea Titu Maiorescu răspunde instituțional și academic obiectivului de profesionalizare a învățământului preuniversitar, prevăzut de legislația educației, necesitate resimțită acut la nivelul sistemului în unele dintre segmentele acestuia.

 

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale

(www.utm.ro, Telefon: 021.330.20.61, Email: fscri@univ.utm.ro)

MASA ROTUNDĂ “SUA și ordinea mondială în epoca post-Război Rece” – 23 Octombrie 2019

MASĂ ROTUNDĂ

“SUA și ordinea mondială în epoca post-Război Rece”

- 23 Octombrie 2019 -

 

Centrul de Cercetare în domeniul Relațiilor Internaționale, Geopoliticii și Studiilor de Securitate al Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale a desfășurat în ziua de 23 octombrie 2019 masa rotundă ”SUA și ordinea mondială în epoca post-Război Rece”. Evenimentul științific, inclus în planul de cercetare științifică al Departamentului de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene pentru anul 2019 a reunit un număr important de cadre didactice din zece universități ale Capitalei și din alte mari orașe ale țării, specialiști în relații internaționale din institute și centre de cercetare, foști demnitari din Ministerul Afacerilor Externe, diplomați, istorici, politologi, doctoranzi, masteranzi și studenți.

 

Tematica mesei rotunde a fost primită cu un real interes de către participanți, având în vedere faptul că Statele Unite ale Americii, prin rolul pe care l-a jucat în politica mondială în ultimul secol, este și actorul statal care s-a impus, în mod firesc,în prim-planul cercetărilor academice ale domeniului relațiilor internaționale și studiilor de securitate. Deși ne-am propus ca dezbaterile să fie focalizate pe ultimele trei decenii, adică pe rolul jucat de SUA în afacerile politice globale în perioada scursă de după căderea Zidului Berlinului, având în vedere numeroase elemente de continuitate din politica externă și de securitate a statului american din ultimul secol, câmpul dezbaterilor s-a extins asupra multitudinii de procese și evenimente în care Washington-ul a fost actorul principal, în așa-numitul ”Secol American”.

 

Pentru a avea o imagine de ansamblu a acestui eveniment științific, este necesară o prezentară sumară a principalelor teme care au fost abordate de către participanții la dezbateri: Strategia de securitate a SUA după cel de-al Doilea Război Mondial; Relațiile româno-americane în perioada Războiului Rece; Parteneriatul strategic româno-american în contextul dezordinii post-bipolare; Implicații strategice ale dinamicii economiei americane în PIB-ul Global; Relațiile dezvoltate de un ambasador al României cu trei ambasadori americani în perioada post-Război Rece; Tipologia globală a zonelor gri, viitorul parteneriatelor strategice ale Statelor Unite și implicații pentru România; Continuitate şi discontinuitate în politica externă americană după alegerea lui Donald Trump; România și SUA – de la parteneriatul strategic, la apartenența la NATO; Potențialul de război al României ca țară membră NATO; Conceptul de suveranitate în viziunea Statelor Unite ale Americii și a României; Conceptul Joint Task Force; Pozitia geostrategică a României în cadrul strategiei militare anti-rusesti a SUA pentru Europa de Est; Noua ordine mondială multipolară; Mecanismul de răspuns al SUA în sistemul internațional imediat după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001; Rețeaua globală a forțelor pentru operații speciale și promovarea intereselor SUA; Hegemonia globală a Statelor Unite în epoca post-Război Rece.

 

Masa rotundă, continuând manifestările de acest gen începute în toamna anului 2018 cu evenimentul ”Federația Rusă și echilibrul de putere la începutul secolului al XXI-lea”, și-a propusrealizarea unui volum care să cuprindă materialele prezentate de către participanții la eveniment, carte pe care o vom publica în prima parte a anului 2020 la o editura prestigioasă.

 

În cadrul ciclului de activități CONFERINȚELE “TITU MAIORESCU” s-a desfășurat workshop-ul cu tema “25 Octombrie Ziua Armatei României. Transformarea instituției militare în cele trei decenii care au trecut de la Revoluția Română din Decembrie 1989″

În cadrul ciclului de activități CONFERINȚELE ”TITU MAIORESCU” s-a desfășurat workshop-ul cu tema 

25 Octombrie Ziua Armatei României. Transformarea instituției militare în cele trei decenii care au trecut de la Revoluția Română din Decembrie 1989

 

În cadrul ciclului de activități ”Conferințele Titu Maiorescu”, Centrul de Cercetare în domeniul Relațiilor Internaționale, Geopoliticii și Studiilor de Securitate al Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale a desfășurat în ziua de 16 octombrie 2019 workshop-ul cu tema ”25 Octombrie Ziua Armatei României. Transformarea instituției militare în cele trei decenii care au trecut de la Revoluția Română din Decembrie 1989”. Evenimentul științific, așteptat cu interes de către cadrele didactice și studenți, a deschis suita de manifestări programate de facultatea noastră dedicate memorabilului eveniment petrecut în urmă cu treizeci de ani care a schimbat fundamental cursul istoriei României și a declanșat calea unor profunde transformări politice, sociale, economice, culturale etc., pentru societatea și structurile statului român.

Desfășurat cu participarea unui număr important de studenți și cadre didactice, având în vedere tematica supusă dezbaterii, workshop-ul a avut ca invitați două cadre militare în rezervă ale Ministerului Apărării Naționale – General de brigadă (r) Gheorghe Vișan și Col (r) Mihai Radu – personalități militare care au îndeplinit funcții importante în cadrul unor mari unități, în structuri centrale de conducere ale Armatei României, precum și în comandamente NATO din spațiul european și teatrele de operații din Afganistan și Irak. Cei doi invitați au avut un dialog interactiv cu participanții la eveniment, abordându-se o serie de subiecte interesante cum sunt: 25 Octombrie 1944-ziua eliberării ultimei palme de pământ de sub ocupația hitleristo-horthystă; semnificația Zilei Armatei pentru militarii români; etapele transformării Armatei României în perioada 1990-2004; România-prima țară ex-comunistă care a semnat parteneriatul pentru pace; transformările cantitative și calitative pe care le-a cunoscut organismul militar românesc în ultimele trei decenii; interoperabilitatea cu statele partenere din Alianța Nord-Atlantică; prestația profesională a cadrelor militare ale Armatei României în comandamente ale NATO; participarea militarilor români în misiuni de impunere/menținere a păcii în teatrele de operații din Balcanii de Vest, Afganistan și Irak; respectarea de către România a obligațiilor asumate față de NATO; riscuri și amenințări la adresa securității României; flancul estic al NATO și acțiunile agresive ale Federației Ruse în spațiul ex-sovietic; necesitatea pregătirii populației României pentru apărare, etc.

În cadrul dezbaterilor, alături de invitații de la Ministerul Apărării Naționale, cadrele didactice și studenții prezenți s-au dovedit interesați de subiectele abordate și au avut intervenții și întrebări pertinente care au contribuit la reușita acestui eveniment științific.

 

Metodologie privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea Titu Maiorescu pentru perioada 2020-2024