Cautare

Category: Noutati

Referendumul universitar pentru alegerea modaliății de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2020-2024

 

 

R E F E R E N D U M    U N I V E R S I T A R

 

În ziua de 24 mai 2019, între orele 800 – 1900, în Universitatea Titu Maiorescu se desfăşoară referendumul universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2020-2024. Conform art. 209 (1) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, modalitățile de desemnare a rectorului sunt: 

  1. pe bază de concurs public sau
  2. pe bază de alegeri generale, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul Universităţii, precum şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul Universității şi din consiliile facultăţilor.

 

La referendum au drept de vot toate cadrele didactice și de cercetare angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în Universitate şi reprezentanţii studenţilor din Senatul Universităţii şi din consiliile facultăţilor. 

Secţii de votare pentru referendum:

  1. Secția nr. 1: București, Calea Văcărești nr. 189, Corpul M, Etaj III, Sala Media
  2. Secția nr. 2: Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, parter, Biblioteca Facultății de Drept și Științe Economice Târgu Jiu

 

În Universitatea Titu Maiorescu se organizează două dezbateri publice pentru informarea comunității academice asupra referendumului și a implicațiilor care decurg din acesta, după cum urmează: 

  1. 15 mai 2018, ora 1000, București, Calea Văcărești nr. 189, corpul M, Aula Magna.
  2. 16 mai 2019, ora 1000, Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, Amfiteatrul A1.

 

Conferinţa “Alianţa Nord-Atlantică şi securitatea lumii contemporane. 70 de ani de la înfiinţarea NATO, 15 ani de la intrarea României în NATO” – 23 aprilie 2019

CONFERINŢA „ALIANŢA NORD-ATLANTICĂ ŞI SECURITATEA LUMII CONTEMPORANE. 70 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA NATO, 15 ANI DE LA INTRAREA ROMÂNIEI ÎN NATO”

 

Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti şi Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Internaţionale organizează Conferinţa „Alianţa Nord-Atlantică şi securitatea lumii contemporane. 70 de ani de la înfiinţarea NATO, 15 ani de la intrarea României în NATO”. Evenimentul va avea loc în data de 23 aprilie 2019, de Ziua Universităţii Titu Maiorescu, începând cu ora 12.00, în Aula Magna a Universităţii (Calea Văcăreşti, nr. 189, Corp M, et. 2). La manifestare vor participa reprezentanţi ai Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului României, membri ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti, academicieni, oameni politici, experţi în securitate naţională şi internaţională, cadre universitare, cercetători ştiinţifici, studenţi. 

Conferinţa va cuprinde alocuţiuni din partea instituţiilor statului şi o serie de prezentări susţinute de personalităţi emblematice ale mediului public naţional şi internaţional, urmate de intervenţii ale participanţilor. Prezentările şi alte contribuţii vor fi cuprinse în volumul Conferinţei, care va fi realizat de organizatori la o editură de prestigiu. O amplă prezentare a evenimentului va fi publicată în revista LAUDATIO, editată de Institutul Academic Titu Maiorescu. 

În acest cadru academic de elită, vă adresăm invitaţia de a lua parte la Conferinţă. 

COMITETUL DE ORGANIZARE

 

Faculty of Psychology organizes the International Conference “Psychology and Society”, Bucharest, 30-31 May 2019

Alegeri studențești/Student Elections

REZULTATELE ALEGERILOR STUDENȚEȘTI PENTRU SENATUL UTM ȘI CONSILIILE FACULTĂȚILOR
- APRILIE 2019 -

 

 


 

ALEGERI STUDENȚEȘTI

 

În perioada 4-18 aprilie 2019 vor avea loc alegeri pentru completarea locurilor vacante pentru reprezentanții studenților în consiliile facultăților și Senatul Universității Titu Maiorescu, după cum urmează: 

FACULTATEA

LOCURI VACANTE ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII

LOCURI VACANTE ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII

FACULTATEA DE DREPT

-

2 locuri

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

1 loc

1 loc

FACULTATEA DE INFORMATICĂ

1 loc

-

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

1 loc

1 loc

FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

2 locuri

1 loc

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

1 loc

-

 

CALENDARUL DETALIAT AL ALEGERILOR: 

DATA/PERIOADA

ACTIVITATEA

4-10 aprilie 2019

Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul facultății în intervalul orar 09:00-14:00

10 aprilie 2019

Verificarea și validarea dosarelor de candidatură de către Biroul Electoral Central Studențesc

11-16 aprilie 2019

Desfășurarea campaniei electorale

16 aprilie 2019

Tipărirea buletinelor de vot, tipărirea listelor electorale și instalarea cabinelor de vot

17 aprilie 2019

Desfășurarea alegerilor studențești; interval orar de votare: 09:00-18:00

18 aprilie 2019

Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul Asociației Studenților Maiorescieni (ASM) și pe site-ul www.utm.ro; eventualele contestații se vor depune la sediul Asociației Studenților Maiorescieni, în intervalul orar 10:00-12:00; BECS va proceda la soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro

 

Reprezentanții studenților în Senatul Universității sunt aleși prin votul universal, direct, secret și egal al studenților Universității Titu Maiorescu, înmatriculați la ciclurile de studii universitare de licență și master. 

Reprezentanții studenților în consiliile facultăților sunt aleși prin votul universal, direct, secret și egal al studenților din cadrul fiecărei facultăți, înmatriculați la ciclurile de studii universitare de licență și master. 

Alegerile se vor desfășura în spațiul academic al Universității Titu Maiorescu: Corp V (Calea Văcărești, nr. 187, sector 4, București, parter), Corp M (Calea Văcărești, nr. 189, sector 4, București, parter), IOR (Str. Gheorghe Petrascu nr. 67A, Sector 3, Bucuresti, parter), B-dul Ecaterina Teodoroiu nr.100, (Tg. Jiu). În fiecare din cele patru locații se vor instala cabine și urne de vot. 

DETALII PE: www.utm.ro, la secțiunea NOUTĂȚI și la secțiunea ASOCIAȚIA STUDENȚILOR MAIORESCIENI

 


 

STUDENT ELECTIONS

 

Between April 4th and April 18th 2019, elections will be held to fill vacancies for the students’ representatives in faculty councils and the Senate of Titu Maiorescu University, as follows: 

FACULTY

VACANCIES IN FACULTY COUNCIL

VACANCIES IN THE SENATE

FACULTY OF LAW

-

2 places

FACULTY OF PSYCHOLOGY

1 place

1 place

FACULTY OF INFORMATICS

1 place

-

FACULTY OF DENTAL MEDICINE

1 place

1 place

FACULTY OF FINANCE-BANKING, ACCOUNTING AND BUSINESS ADMINISTRATION

2 places

1 place

FACULTY OF COMMUNICATION SCIENCES AND INTERNATIONAL RELATIONS

1 place

-

 

DETAILED CALENDAR OF ELECTIONS: 

DATE/PERIOD

ACTIVITY

April 4th 2019

Submission of the application files to the faculty secretariat from 09:00 AM to 02:00 PM

April 10th 2019

Verification and validation of applications by the Student Central Electoral Bureau

April 11th-April 16th 2019

Running the election campaign

April 16th 2019

Printing of the ballots and electoral lists and insalling the voting booths

April 17th 2019

Running the elections, voting time: 09:00 AM to 06:00 PM

April 18th 2019

Publication of the election results at the Headquarters of the Maiorescian Studentsʹ Association (MSA) and on the website www.utm.ro; any appeals should be submitted at the Headquarters of MSA, time 10:00 AM-12:00 AM.

The fina results will be published at the Headquarters of the Maiorescian Studentsʹ Association (MSA) and on the website www.utm.ro.

 

 

Students’ representatives in the Senate of the University are elected by universal, direct, secret and equal vote of the students of Titu Maiorescu University, enrolled in undergraduate and master study cycles. 

Students’ representatives in the faculty councils are elected by universal, direct, secret and equal vote of the students from each faculty, enrolled in undergraduate and master study cycles. 

The elections will take place in the academic space of Titu Maiorescu University: Corp V (187 Văcărești Avenue, 4th District, Bucharest, Ground Floor), Corp M (189 Văcărești Avenue, 4th District, Bucharest, 67A Gheorghe Petrascu Street, Sector 3, Bucharest, Ground Floor), Ecaterina Teodoroiu Boulevard no. 100, (Tg Jiu). 

DETAILS ON: www.utm.ro, in the NEWS section and in the MAIORESCIAN STUDENTSʹ ASSOCIATION section

 
 

Sub egida Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale s-a desfășurat simpozionul “Cultura de securitate – prioritate la nivelul NATO și al Uniunii Europene”

SUB EGIDA FACULTĂȚII DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

S-A DESFĂȘURAT SIMPOZIONUL

”CULTURA DE SECURITATE-PRIORITATE LA NIVELUL NATO ȘI AL UNIUNII EUROPENE”

 

Pe data de 27 martie 2019, Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale/Universitatea Titu Maiorescu a organizat simpozionul intitulat ”Cultura de securitate-prioritate la nivelul NATO și al Uniunii Europene”. Manifestarea științifică, cuprinsă în programul de activități al Centrului de Cercetare în domeniul Relațiilor Internaționale, Geopoliticii și Studiilor de Securitate a fost organizată în parteneriat cu Universitatea Danubius din Galați, fiind prilejuită de sărbătorirea a șapte decenii de la înființarea NATO și a cinsprezece ani de la aderarea României la Alianța Nord-Atlantică. Evenimentul s-a bucurat de prezența semnificativă a unor cadre didactice, cercetători, studenți și masteranzi din diverse universități și institute de cercetare ale Capitalei și din plan național. Printre afilierile instituționale ale participanților menționăm: Universitatea București, Academia de Studii Economice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Universitatea Spiru Haret, Universitatea Națională de Apărare Carol I, Universitatea Ecologică, Geopolitica Magazin, Universitatea Danubius din Galați și Universitatea Titu Maiorescu.

Desfășurat într-o zi cu profunde semnificații istorice pentru România-când s-au împlinit 101 ani de la marele moment istoric al Unirii Basarabiei cu Regatul României-simpozionul a debutat prin prezentarea de catre domnul Prof.univ.dr. Sorin Ivan, decanul Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale, a importanței pe care o are manifestarea științifică pentru comunitatea specialiștilor în relații internaționale și studii de securitate, pe de o parte, dar și pentru studenții care se specializează în relații internaționale și studii europene, pe de altă parte.

Din partea instituției gazdă a simpozionului, domnul Lect.univ.dr Eugen Lungu a făcut o scurta trecere în revistă a drumului parcurs de Alianța Nord-Atlantică, de la înființarea sa la 4 aprilie 1949 și până la Summitul NATO de la Bruxelles din vara anului 2018. S-au remarcat momentele cele mai importante pe care le-a cunoscut istoria de șapte decenii a Alianței: confruntarea, în plan ideologic, cu statele Tratatului de la Varșovia (1949-1991); primirea de noi membri în Alianță în perioada Războiului Rece; participarea pentru prima dată la o operație militară în 1995 (Războiul din Bosnia-Herțegovina); desfășurarea campaniei aeriene împotriva Serbiei în 1999 (criza din Kosovo); activarea pentru prima dată în istoria Alianței a Articolului 5 din Tratatul Nord-Atlantic (11 septembrie 2001); operațiile aeriene din Libia finalizate cu înlăturarea de la putere a președintelui Muammar Gaddafi (2011); extinderea Alianței prin primirea de noi membri din rândul statelor Europei Centrale și de Sud-Est (1999-2017), etc.

A urmat sesiunea de prezentări la care s-au înscris 11 cadre didactice și cercetători, fiind abordate diverse teme din domeniul relațiilor internaționale și studiilor de securitate, într-o strânsă conexiune cu conceptul de cultură de securitate. În acest context, am putut remarca o serie de expuneri având subiecte de o reală actualitate și relevanță științifică, cum au fost: Securitatea – între national și international; Strategiile NATO și războiul hibrid; Cooperarea de intelligence în NATO; Afectarea sistemelor și managementul crizei teroriste; Categoriile de amenințare și vulnerabilitate  - variabilele conceptului de risc de Securitate; Impactul migrației asupra culturii de securitate europene; Cooperarea NATO-UE în domeniul securității și apărării; Cultura de securitate în domeniul Intelligence; Intrarea și ieșirea din vigoare a tratatelor internaționale; Cultura de securitate și dimensiunea militară a securității; Cultura de securitate în România. 

Abordarea diversă a fenomenului securității interne și internaționale, în conexiune cu conceptul de cultură de securitate, dezbaterile intense și nuanțate care s-au remarcat pe întreaga desfășurare a simpozionului, pun în evidență anvergura evenimentului, precum și importanța domeniului propus de organizatori. Simpozionul constituie, totodată, începutul unei serii de manifestări tematice care urmează să fie organizate de Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale în anul 2019,  în care se sărbătoresc șapte decenii de la înființarea NATO și cinsprezece ani de la aderarea României la Alianța Nord-Atlantică.