Cautare

Category: Noutati

Sub egida Facultăţii de Știinţele Comunicării şi Relaţii Internaţionale s-a desfăşurat masa rotundă “Federația Rusă și echilibrul de putere în secolul XXI”

SUB EGIDA FACULTĂŢII DE ŞTIINŢELE COMUNICĂRII ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

S-A DESFĂŞURAT 

MASA ROTUNDĂ “FEDERAȚIA RUSĂ ȘI ECHILIBRUL DE PUTERE ÎN SECOLUL XXI”

 

            Pe data de 8 noiembrie 2018, Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale a Universităţii Titu Maiorescu a organizat o masă rotundă pe tema Federația Rusă și echilibrul de putere în secolul XXI. Evenimentul s-a bucurat de prezența unor personalități de referință din mediul academic și de cercetare, din plan național. Printre afilierile instituționale ale participanților menționăm: Academia Română-Reprezentată de Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Ministerul Afacerilor Externe, Universitatea din București, Academia de Studii Economice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Spiru Haret, Universitatea Hyperion, Universitatea Națională de Apărare Carol I, Geopolitica Magazin, Middle East Political and Economic Institute, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România. În plus față de personalitățile cu apartenență instituțională, au fost prezenți și o serie de cercetători independenți. În cadrul discuțiilor subsecvente, domnul Claudiu Degeratu, din cadrul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, a prezentat un model privind generarea de scenarii posibile pentru 2025 referitor la prezența Rusiei la Marea Neagră. Modelul s-a axat pe conturarea unor tendințe privind competitivitatea, precum și a unor tendințe privind incertitudinea. Domnul profesor Silviu Neguț, din cadrul Academiei de Studii Economice, a accentuat ideea potrivit căreia Rusia va suferi pe dimensiunea resurselor minerale, subliniind și faptul că Rusia nu este încă o putere asiatică.

Domnul profesor Teodor Frunzeti, directorul departamentului de Relații Internaționale, din cadrul Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale, a precizat faptul că Rusia este o putere regională și că încearcă să își schimbe actualul statut. Conform domnului profesor Teodor Frunzeti, relația Rusia-China este o relație bazată pe pragmatism, o relație care nu este bi-univocă, deoarece China își va menține un echilibru atent între Federația Rusă, Statele Unite ale Americii, precum și Uniunea Europeană. Domnul Marius Văcărelu a luat, de asemenea, în discuție dimensiunea regională a Rusiei a statutului actual de putere a Rusiei.

 Fostul ambasador și actual profesor în cadrul Departamentului de Științe ale Comunicării, Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale, Universitatea Titu Maiorescu, Dan Mihai Bârliba a menționat dimensiunea comportamentului politico-semantic al Rusiei, prin reprezentanții de rang ambasadorial ai acesteia. Niculescu Faur Armand, masterand în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, a creionat necesitatea unirii diplomației Occidentului în fața actualelor acțiuni ale Federației Ruse. Domnul Vasile Simileanu, directorul Geopolitica Magazin, a adus o serie de mențiuni interesante referitoare la războiul hibrid asupra Ucrainei, precum și referitoare la reactivarea panortodoxismului în comportamentul de politică externă a Rusiei.

Această trecere în revistă a diverselor contribuții științifice, care au marcat și ghidat, printre alte discuții și intervenții, schema argumentativă a discuțiilor arată anvergura evenimentului, precum și spiritul extrem de prolific al acestuia. În acest an universitar, această masă rotundă a reprezentat debutul unei serii de manifestări de acest gen, pe care Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale  intenţionează să le organizeze, care vor viza și alți actori ai scenei mondiale actuale: Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, China, dar și alții.

Deschiderea anului universitar 2018-2019

A N U N Ț 

 

DESCHIDEREA FESTIVĂ A ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019 

VA AVEA LOC LA DATA DE 01.10.2018, ORA 10:00,  

ÎN CORP M, ETAJ 2, AULA MAGNA 

 

LA FACULTĂȚI, DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR SE VA DESFĂȘURA CONFORM PROGRAMULUI:  

 • FACULTATEA DE DREPT  ORA 12:00, AULA MAGNA 
 • FACULTATEA DE PSIHOLOGIE – ORA 12:00, CORP V, SALA V001 (parter, stânga) 
 • FACULTATEA DE INFORMATICĂ – ORA 12:00, CORP V, SALA V005 (parter, dreapta) 
 • FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR – ORA 12:00, CORP V, SALA V 109, Etaj I 
 • FACULTATEA DE MEDICINĂ – ORA 12:00, CORP M, SALA M113 
 • FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ – ORA 12:00, CORP M, SALA M102 
 • FACULTATEA DE FARMACIE – ORA 12:00, CORP M, SALA M204 
 • FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE  ORA 12:00, CORP M, SALA M207 

 

Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Internaţionale vă invită la masa rotundă cu tema “Federația Rusă și echilibrul de putere în secolul al XXI-lea” în ziua de 8 noiembrie 2018

Centrul de Cercetare în domeniul Relațiilor Internaționale, Geopoliticii și Studiilor de Securitate al Facultății de Științe Sociale, Politice și Umaniste/Universitatea Titu Maiorescu din București deschide seria manifestărilor științifice în anul de universitar 2018-2019 cu masa rotundă ”Federația Rusă și echilibrul de putere în secolul al XXI-lea”, activitate la care sunt așteptați să participe cadre didactice universitare, cercetători din domeniul științei politice și relațiilor internaționale, diplomați, istorici, sociologi, specialiști în comunicare, doctoranzi, masteranzi și studenți.

Având în vedere rolul tot mai activ manifestat, în ultimii ani, de către Federația Rusă în resetarea raporturilor de putere în sfera internațională, precum și evenimentele geopolitice majore care s-au consemnat după încheierea Războiului Rece, masa rotundă își propune să abordeze o serie de teme de mare actualitate, cum ar fi:

 • Federația Rusă și moștenirea culturii imperiale sovietice și țariste.
 • Raporturile de putere ale Federației Ruse cu principalii actori ai sferei globale (SUA, UE, China, NATO etc.)
 • Federația Rusă ca mare putere militară și mare putere energetică
 • Anexarea Peninsulei Crimeea, războiul civil din estul Ucrainei si respectarea de către Federația Rusă a tratatelor internaționale
 • Federația Rusă, interesele strategice din Orientul Mijlociu și participarea la războiul din Siria
 • Sistemul politic al Federației Ruse si valorile democrației liberale
 • Moscova și acțiunile de război hibrid din vecinătatea apropiată și din spațiul occidental
 • Cultura rusă și biserica ortodoxă – vectori de menținere a influenței  Moscovei în statele care au aparținut fostei URSS

 

Va așteptăm, cu multă plăcere, să participați la această activitate științifică!

 

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a acordat Universității Titu Maiorescu din București calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT pentru perioada 2017-2022

Universitatea Titu Maiorescu a încheiat recent acorduri de parteneriat și colaborare cu Societatea Română de Drept European, Institutul Român pentru Drepturile Omului și cu Organizația “Salvați copiii”

Universitatea Titu Maiorescu București a încheiat recent acorduri de parteneriat și colaborare  cu Societatea Română de Drept European, Institutul Român pentru Drepturile Omului, precum și cu Organizația “Salvați copiii”.

Aceste acorduri conțin posibilitatea derulării în comun a unor activități referitor la dezvoltarea cercetării științifice academice fundamentale, precum și derularea de stagii de practică și activități de voluntariat.

Existența acestor acorduri de colaborare va permite asigurarea unui grad mai ridicat de integrare a activităților didactice și a calității actului educativ.

Prof.univ.dr. Nicolae VOICULESCU

Director IOSUD Universitatea Titu Maiorescu