Cautare

Oferta educațională


 

În anul universitar 2017-2018, vă puteţi înscrie la programele de formare psihopedagogică. Se pot înscrie studenți și absolvenți de facultate, în perioadele: 1 iulie – 31 iulie și 1 septembrie – 15 octombrie 2017, de luni până vineri, între orele 9 și 15.

 

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ

 

• NIVELUL I (iniţial) 30 de credite – şase semestre

Se va efectua pe durata programului de studii pentru anii I-III, pe parcursul semestrelor ciclului universitar de licenţă.

La acest nivel, se pot înscrie studenți în anul I la una din facultăţile Universităţii „Titu Maiorescu”. 

Acte necesare:

 • Copie a diplomei de bacalaureat
 • Adeverință care să ateste că este student în anul I în anul univ 2017-2018
 • Copie a cărţii de identitate
 • Copie  a certificatului de naştere (de căsătorie dacă este cazul)
 • Copie a adeverinţei medicale de la medicul de familie
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere

Absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 30 de credite, corespunzător Nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obţin Certificatul de absolvire a D.S.P.P. Nivelul I, care le acordă dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial.

 

• NIVELUL II (de aprofundare) 30 de credite – patru semestre

Se va efectua numai după obţinerea diplomei de licenţă şi poate fi urmat şi de studenţii care se înscriu la studiile de masterat sau alte forme postuniversitare.

Acte necesare:

 • Copie a diplomei de licenţă
 • Copie a diplomei de bacalaureat
 • Copie a certificatului de absolvire a NIVELULUI I
 • Copie a cărţii de identitate
 • Copie a certificatului de naştere (de căsătorie dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere

Absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 60 de credite, corespunzător Nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin Certificatul de absolvire a D.S.P.P. Nivelul II, care le acordă dreptul să  ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi superior, dacă au absolvit şi un program de master în domeniul diplomei de licenţă.

Examenul de absolvire pentru fiecare dintre cele două niveluri de certificare în profesia didactică se cotează cu 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor activităţilor didactice din curriculum-ul programului de studii psihopedagogice.

 

• PROGRAMUL COMPACT de studii psihopedagogice (nivelul I şi nivelul II) – două semestre

Acest program compact se adresează numai persoanelor care au absolvit cu diplomă de licență studii universitare la Universitatea Titu Maiorescu sau la alte universități din țară. Urmând cursurile acestui program compact se obţin 60 de credite pentru ambele niveluri de certificare pentru profesia didactică, plus 10 credite, aferente celor două examene de finalizare ale celor două niveluri.

Examenele de absolvire a fiecărui nivel constau în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic (pachet de documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin parcurgerea programului de formare psihopedagogiă. 

Acte necesare:

 • Copie  a diplomei de licenţă
 • Copie a diplomei de bacalaureat
 • Copie a cărţii de identitate
 • Copie a certificatului de naştere (de căsătorie dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere

 

FORMULARE DE ÎNSCRIERE

 • formular tip de înscriere nivelul I (iniţial) – se va printa faţă-verso
 • formular tip de înscriere nivelul II (de aprofundare) – se va printa faţă-verso
 • forumular tip de înscriere programul compact – se va printa faţă-verso

 

Regulamentul de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile universitare de licenta si master pentru anul universitar 2018-2019 poate fi consultat aici. Regulamentul privind nomenclatorul de taxe pentru anul universitar 2018-2019 poate fi consultat aici.