Cautare

Admitere 2019

ADMITERE 2019

 

DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC (DSPP) organizează următoarele programe de studii: 

 • Nivelul I cu durata de 3 ani (30 de credite + 5 credite portofoliu didactic)
 • Nivelul II cu durata de 2 ani (30 de credite + 5 credite portofoliu didactic)
 • Programul Compact de studii postuniversitare psihopedagogice (Nivelul I, semestrul I, 30 de credite + 5 credite portofoliu didactic) pentru absolvenţii studiilor de licenţă; Nivelul II, semestrul II, 30 de credite + 5 credite portofoliu didactic), pentru absolvenţii studiilor de licenţă și master.

 

Proba de concurs pentru admiterea în Ciclul I (inițial) și în Programul compact este interviu motivațional (probă orală), evaluat cu calificativele admis sau respins.

 

 

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE

 

SESIUNEA IULIE 2019: 

 • 29 iulie 2019. Perioada de înscriere 1 iulie 2019-28 iulie 2019

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2019: 

 • 27 septembrie 2019. Perioadă de înscriere 2 septembrie 2019-25 septembrie

 

SESIUNEA FEBRUARIE 2020 ( Compact Nivel II) 

 • 17 februarie 2020. Perioadă de înscriere 13 februarie 2020 – 16 februarie 2020 

 

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat. 

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate. 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere și înmatriculare la programul de pregătire psihopedagogică pentru anul universitar 2019-2020, Nivelul I (inițial) – (pe parcursul studiilor universitare de licență), respectiv o Cerere de înscriere și înmatriculare la programul compact de pregătire psihopedagogică pentru anul universitar 2019-2020, Nivelul I (inițial), în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv. 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere și înmatriculare la programul de pregătire psihopedagogică pentru anul universitar 2019-2020, Nivelul II (aprofundare) – (pe parcursul studiilor universitare de master), respectiv o Cerere de înscriere și înmatriculare la programul compact de pregătire psihopedagogică pentru anul universitar 2019-2020, Nivelul II (aprofundare), în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv. 

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Plata taxei de înscriere la admitere se realizează numai după prezentarea dosarului de înscriere la secretariatul facultății.

A) Candidații pentru Nivelul I (inițial) – (pe parcursul studiilor universitare de licență) vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere (de la secretariat);
 2. Diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 3. Adeverință student
 4. Certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 6. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 7. Actul de identitate în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 8. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea “S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 9. Trei fotografii color tip carte de identitate
 10. Dovada achitării taxei de înscriere.

 

B) Candidații pentru Nivelul II (aprofundare) – (pe parcursul studiilor universitare de master) vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere (de la secretariat);
 2. Diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 3. Diplomă de licență sau adeverință în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 4. Supliment la diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 5. Adeverință de masterand
 6. Adeverința de absolvire a Nivelului I
 7. Certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 8. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 9. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 10. Actul de identitate în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 11. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea “S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 12. Trei fotografii color tip carte de identitate;
 13. Dovada achitării taxei de înscriere.

 

C) Candidații pentru Programul compact Nivelul I (inițial) vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere (de la secretariat);
 2. Diplomă de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 3. Diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 4. Supliment la diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 5. Certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 7. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 8. Actul de identitate în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 9. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea “S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 10. Trei fotografii color tip carte de identitate;
 11. Dovada achitării taxei de înscriere.

 

D) Candidații pentru Programul compact Nivelul II (aprofundare) vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere (de la secretariat);
 2. Diplomă de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 3. Diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 4. Supliment la diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 5. Diploma de master în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată); sau adeverință
 6. Supliment la diploma de master în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 7. Adeverință de absolvire  Nivel I Compact
 8. Certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 9. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 10. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 11. Actul de identitate în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 12. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea “S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 13. Dovada achitării taxei de înscriere

 

Înscrierea candidaților se face la secretariatul DSPP, Corpul M, Calea Văcărești nr. 189, parter (intrarea dinspre Strada Dâmbovnicului nr. 22 – Rectorat) între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400. 

Taxa de înscriere la concursul de admitere se poate plăti în numerar, la casieria Universității din Corpul Rectorat, strada Dâmbovnicului nr. 22, parter sau la Banca Transilvania, în contul UTM RO90BTRL04301202N01816XX, pe baza codurilor de plată care pot fi consultate aici. Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie în nicio condiție.

 

Contact: 

Tel.: 021.330.21.42 și telefon Director DSPP Prof.univ.dr. Mihai M. Puiu 0730.606.483

E-mail: dspp@univ.utm.ro