Cautare

Despre noi

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic a primit avizul Consiliului ARACIS (15.11.2013/nr.8454) de” Acreditare a Programului de Formare Psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didiactică, grad de ÎNCREDERE, forma de învățământ IF”. 

Programul de studii de formare psihopedagogică este organizat în conformitate cu  Ordinul MECTS nr. 5745/2012, privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică. 

D.S.P.P. realizează activităţile Programelor de formare psihopedagogică  şi certificare a competenţelor pentru profesia didactică, printr-un plan de învăţământ specific, unitar, la nivel naţional, conform  Ordinului nr.5745 din 13 septembrie2012 şi a Metodologiei cadru ale M.E.C.T.S.

Programele de formare psihopedagogică sunt organizate la forma de invaţământ cu frecvenţă, în sistemul creditelor de studiu transferabile.

D.S.P.P. este un departament specializat pentru profesionalizarea psihopedagogică şi metodică a studenţilor şi absolvenţilor învăţământului superior, care optează pentru profesiunea de cadru didactic şi asigură:

  • Atingerea unor indicatori  de performanţă şi eficienţă în concordanţă cu standardele de calitate, actuale, specifice pregătirii în profesia de cadru didactic.
  • Implementarea soluţiilor de modernizare a învăţământului, prin acces la cele mai moderne programe de pregătire şi formare continuă a viitoarelor cadre didactice.