Cautare

Informații de secretariat

SECRETAR ȘEF: Elena CROITORU
Program cu publicul: luni – vineri între orele 1200 – 1500
Telefon: 021.330.21.42
Adresa: Calea Văcărești, nr. 187 (Corp V), et. 2, cam. 204, sect. 4, București (Timpuri Noi)
Director DSPP: 0730.606.483

 

ORAR – SEMESTRUL II

- AN UNIVERSITAR 2017/2018 -

 INFORMAŢII UTILE

 

  • Pentru achitarea taxelor la Universitatea Titu Maiorescu se pot folosi următoarele modalităţi de plată:
    1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (vezi anexa);
    2. Prin transfer bancar (ordin de plată) în contul RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
    3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.
  • Nomenclatorul de taxe pentru anul universitar 2017-2018
  • Extras din Nomenclatorul de taxe pentru anul universitar 2016-2017