Cautare

Concursuri didactice

Universitatea Titu Maiorescu anunță scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2016-2017 a următoarelor posturi didactice vacante, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, publicate în Montorul Oficial al României nr. 1628, Partea a III-a, din 28 noiembrie 2016, după cum urmează:

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE, POLITICE ȘI UMANISTE 

Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene

 

 • Profesor universitar, poziția 2, disciplinele: Studii de securitate; Globalizare, terorism și securitate; Prevenirea și managementul crizelor; Instituții de securitate.
 • Conferențiar universitar, poziția 3, disciplinele: Instituții europene; Organizații europene și euroatlantice; Programe și proiecte europene și internaționale; Instituții și organizații internaționale.
 • Conferențiar universitar, poziția 4, disciplinele: Introducere în studii europene; Istoria integrării europene; Teorii ale integrării europene; Analiza conflictelor internaționale.
 • Lector universitar, poziția 6, disciplinele: Instituții și doctrine politice; Antropologie politică; Introducere în geopolitică; Etică politică în relațiile internaționale.
 • Lector universitar, poziția 7, disciplinele: Introducere în studiul relațiilor internaționale; Politică externă și diplomație; Istoria relațiilor internaționale; Globalism și globalizare; Studii de arie.

 

Departamentul de Comunicare, Limbi Străine și Relații Publice

 

 • Conferențiar universitar, poziția 4, disciplinele: Introducere în publicitate; Campanii de publicitate; Creativitate în relații publice și publicitate.
 • Lector universitar, poziția 5, disciplinele: Introducere în relații publice; Strategii și tehnici de relații publice; Redactarea materialelor de relații publice.
 • Lector universitar, poziția 6, disciplinele: Relații publice sectoriale; Strategii de comunicare eficientă în relații publice; Campanii de relații publice; Introducere în teoria comunicării.
 • Lector universitar, poziția 7, disciplinele: Elaborarea unui produs de relații publice cu ajutorul calculatorului; Elaborarea unui produs de relații publice cu ajutorul mijloacelor audio-video; Editare în limbaje specializate.
 • Lector universitar, poziția 8, disciplinele: Tehnici de redactare; Istoria comunicării; Introducere în sistemul mass-media; Semiotică; Media planning.

 

FACULTATEA DE FARMACIE

Departamentul Farmacie

 

 • Profesor universitar, poziția 2, disciplinele: Fizică farmaceutică/Biofizică I; Fizică farmaceutică/Biofizică II; Imunologie.
 • Conferențiar universitar, poziția 10, disciplinele: Biofarmacie și farmacocinetică; Metodologia cercetării științifice.
 • Conferențiar universitar, poziția 12, disciplinele: Chimie generală și anorganică I, Chimie generală și anorganică II; Chimie analitică și bioanalitică I.
 • Lector universitar, poziția 14, disciplinele: Farmacognozie și fitochimie I; Farmacognozie și fitochimie II; Dermatofarmacie și cosmetologie.
 • Lector universitar, poziția 17, disciplinele: Chimie farmaceutică III; Chimie farmaceutică IV.
 • Lector universitar, poziția 18, disciplinele: Toxicologie I; Chimie analitică și bioanalitică I; Practică de specialitate IV.
 • Lector universitar, poziția 20, disciplinele: Farmacologie și farmacoterapie I; Farmacologie și farmacoterapie II.
 • Lector universitar, poziția 22, disciplinele: Chimie sanitară și igiena mediului I; Chimie sanitară și igiena mediului II.
 • Asistent universitar, poziția 32, disciplinele: Chimie farmaceutică I; Chimie farmaceutică II.
 • Asistent universitar, poziția 33, disciplinele: Chimie organică I; Chimie organică II; Chimie farmaceutică III; Chimie farmaceutică IV.
 • Asistent universitar, poziția 34, disciplinele: Tehnologie farmaceutică I; Tehnologie farmaceutică II; Tehnologie farmaceutică III.

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

Departamentul Disciplinelor de Specialitate Medicină Dentară

 

 • Conferențiar universitar, poziția 17, disciplinele: Managementul cabinetului stomatologic; Tehnologia protezei totale; Protetica dentara mobilă.
 • Șef de lucrări, poziția 38, disciplinele: Noțiuni de odontologie; Odontoterapie conservativă; Odontoterapie restauratoare (fantome).
 • Șef de lucrări, poziția 39, disciplinele: Ergonomie; Chirurgie OMF.
 • Asistent universitar, poziția 57, disciplinele: Endodonţie.
 • Asistent universitar, poziția 62, disciplinele: Reabilitare orală.
 • Asistent universitar, poziția 66, disciplinele: Protetică dentară fixă.
 • Asistent universitar, poziția 68, disciplinele: Ocluzologie; Protetică dentară mobilizabilă.

 

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ

 Departamentul Disciplinelor Preclinice

 

 • Profesor universitar, poziția 4, disciplinele: Genetică; Metodologia cercetării științifice medicale; Biologie celulară și moleculară; Genetică.
 • Conferențiar universitar, poziția 11, disciplinele: Chimie. Biochimia cavității orale.
 • Asistent universitar, poziția 39, disciplinele: Fiziopatologie.

 

Departamentul Disciplinelor Medico-Chirurgicale și Profilactice

 

 • Profesor universitar, poziția 55, disciplinele: Ortopedie și traumatologie; Traumatologie; Protetică osteo-articulară.
 • Profesor universitar, poziția 56, disciplinele: Pediatrie și puericultură; Îngrijirea mamei și nou-născutului; Promovarea sănătății și educație pentru sănătate.
 • Conferențiar universitar, poziția 73, disciplinele: Neurologie; Neurologie și nursing neurologie (Îngrijirea calificată a bolnavului).
 • Șef de lucrări, poziția 97, disciplinele: ORL. Urgențe ORL și nursing ORL (Îngrijirea calificată a bolnavului).
 • Șef de lucrări, poziția 98, disciplinele: ORL. Urgențe ORL și nursing ORL (Îngrijirea calificată a bolnavului).
 • Șef de lucrări, poziția 99, disciplinele: Igienă și sănătatea mediului.
 • Șef de lucrări, poziția 101, disciplinele: Chirurgie cardiovasculară.
 • Șef de lucrări, poziția 103, disciplinele: Îngrijiri paliative; Neurologie; Abilități în manopere medicale.
 • Asistent universitar, poziția 121, disciplinele: Semiologie chirurgicală.
 • Asistent universitar, poziția 131, disciplinele: Medicină internă; Cardiologie.

 

FACULTATEA DE DREPT

Departamentul de Drept Privat

 

 • Asistent universitar, poziția 25, disciplinele: Drept civil. Persoanele; Drept civil. Teoria generală.
 • Asistent universitar, poziția 28, disciplinele: Drept procesual civil (2); Drept civil. Teoria generală a obligațiilor.

 

Departamentul de Drept Public

 

 • Conferențiar universitar, poziția 41, disciplinele: Drept constituțional. Teoria generală; Drept constituțional. Instituții politice.
 • Asistent universitar, poziția 50, disciplinele: Organizarea justiției în Uniunea Europeană; Drept internațional public (1); Drept internațional public (2); Drept instituțional al Uniunii Europene.
 • Asistent universitar, poziția 51, disciplinele: Criminalistică; Drept penal. Partea generală (1); Drept penal. Partea generală (2).
 • Asistent universitar, poziția 52, disciplinele: Drept penal. Partea generală (1); Drept procesual penal (1); Drept procesual penal (2); Drept penal. Partea specială (1); Drept penal. Partea specială (2).
 • Conferențiar universitar, poziția 10 (master), disciplinele: Criminalitate organizată și corupție; Drept penal special aprofundat; Combaterea infracțiunilor de crimă organizată și corupție.
 • Lector universitar, poziția 14 (master), disciplinele: Răspunderea penală și infracțiuni specifice dreptului medical; Investigarea criminalistică în cazul infracțiunilor din domeniul medical; Criminalistica. Tehnici și procedee de investigare penală.

 

 

FACULTATEA DE INFORMATICĂ

Departamentul de Informatică

 

 • Conferențiar universitar, poziția 13, disciplinele: Informatică aplicată în robotică; Inteligență artificială.
 • Lector universitar, poziția 16, disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul; Criptografie și securitatea informației.
 • Lector universitar, poziția 17, disciplinele: Logică matematică și computațională; Fundamentele algebrice ale informaticii.

 

 

FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Departamentul de Finanțe și Administrarea Afacerilor

 

 • Lector universitar, poziția 10, disciplinele: Responsabilitatea socială a organizației; Managementul producției; Managementul relației cu furnizorii.

 

Departamentul de Economie, Contabilitate și Informatică de Gestiune

 

 • Conferențiar universitar, poziția 20, disciplinele: Expertiză contabilă și consultanță fiscală; Contabilitatea instituțiilor de credit; Politici și opțiuni contabile.
 • Lector universitar, poziția 21, disciplinele: Contabilitate publică; Fiscalitate; Contabilitate managerială.
 • Lector universitar, poziția 23, disciplinele: Informatică; Baze de date; Programarea calculatoarelor.

  

 

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

Departamentul de Psihologie și Psihoterapie

 

 • Asistent universitar, poziția 21, disciplinele: Fundamentele psihologiei II; Practică de specialitate.
 • Asistent universitar, poziția 26, disciplinele: Fundamentele psihologiei I; Practică de specialitate.

 

 

FACULTATEA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ TÂRGU JIU

Departamentul Asistență Medicală Generală

 

 • Lector universitar, poziția 4, disciplinele: Medicină internă și nursing medicină internă (Îngrijirea calificată a bolnavului).
 • Lector universitar, poziția 5, disciplinele: Chirurgie generală și nursing chirurgie generală (Îngrijirea calificată a bolnavului).
 • Lector universitar, poziția 7, disciplinele: Biofizica; Farmacologie clinică; Biologie celulară și moleculară. Genetică.

 

CALENDARUL SESIUNII DE CONCURSURI:

 • Perioada de înscriere: 28 noiembrie 2016 – 23 decembrie 2016, 03 ianuarie 2017 – 11 ianuarie 2017
 • Perioada de susținere a probelor de concurs: 30 ianuarie 2017 – 03 februarie 2017
 • Comunicarea rezultatelor: 07 februarie 2017
 • Perioada de depunere a contestațiilor: 09 februarie 2017 – 14 februarie 2017
 • Rezolvarea contestațiilor: 15 februarie 2017
 • Comunicarea rezultatelor contestațiilor: 16 februarie 2017

 

Depunerea dosarelor de concurs în vederea înscrierii la concurs se face personal de către candidați la sediul Rectoratului Universității Titu Maiorescu din București, strada Dâmbovnicului nr. 22, Sector 4, etaj I, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, în zilele lucrătoare, între orele 900-1600.

 

LISTA DOCUMENTELOR CE TREBUIE DEPUSE LA DOSAR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CONCURS:

(Formularele actualizate pentru concursul curent pentru documentele marcate cu asterisc se ridică exclusiv de la Serviciul Resurse Umane-Salarizare. Copiile documentelor solicitate trebuie să fie certificate pentru conformitate cu originalul de către personalul Serviciului Resurse Umane-Salarizare. Dacă un candidat prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate)

 1. Copertă*
 2. Cererea de înscriere la concurs*, semnată de candidat, care include declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar.
 3. Extras din Decizia Rectorului* de numire a comisiei de concurs.

 

Acte de identitate, acte de studii și declarații

 1. Copie a cărții de identitate sau a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului.
 2. Copie a certificatului de naștere.
 3. Copii de pe documente care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie etc.), dacă este cazul.
 4. Documente referitoare la deținerea diplomei de doctor: copie a diplomei de doctor (față-verso) sau atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, emis de MENCS.
 5. Rezumatul tezei de doctorat, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă. Formatul tipărit trebuie să fie semnat de candidat.
 6. Copii ale altor diplome și documente care atestă studiile candidatului: diplomă de bacalaureat sau atestat de recunoaștere, diplomă de licență și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, diplomă de master și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, certificate de perfecționare a formării profesionale etc. (față-verso).
 7. Copie după dovada absolvirii unui program de formare psihopedagogică ce permite exercitarea profesiei de cadru didactic în învățământul superior sau dovada că este înscris la cursurile unui astfel de program sau o declarație prin care candidatul se angajează ca, în cazul în care va reuși la concurs, să urmeze și să absolve un astfel de program în maximum trei ani de la angajarea în Universitate* (în cazul candidaților la postul de asistent universitar, precum și în cazul candidaților la posturi superioare, care provin din afara învățământului universitar).
 8. Copii care atestă deținerea titlurilor medicale în specialitatea postului, cerute pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unui post în învățământul superior din domeniul Medicină sau Medicină Dentară sau Farmacie, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.
 9. Declarație pe proprie răspundere* a candidatului că nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la Art. 130 (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011.
 10. Declarație privind opțiunea pentru calitatea de titular în raport cu Universitatea Titu Maiorescu.*

 

Avize medicale

 1. Adeverință de evaluare psihologică din care să rezulte că este apt să desfășoare activitate didactică în învățământul superior eliberată de un cabinet de specialitate.
 2. Certificat medical eliberat de medicul de familie, din care rezultă că este apt să desfășoare activitate didactică în învățământul superior.

 

Experiență profesională

 1. Copie de pe cartea de muncă, pentru perioada de până la 01.01.2011, sau adeverință sau adeverințe de la locurile de muncă*, pentru perioada de după 01.01.2011, din care să reiasă perioadele de angajare și ocupațiile deținute.
 2. Adeverință de la unitatea sanitară care atestă experiența profesională medicală* până la data înscrierii la concurs, pentru ocuparea unui post în învățământul superior din domeniul Medicină sau Medicină Dentară sau Farmacie, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.

Activitate profesională și de cercetare

 1. Fișa de autoevaluare* a îndeplinirii standardelor minime necesare și obligatorii pentru înscrierea la concurs, în format tipărit (și semnat) și în format electronic (în format PDF obținut prin conversiea fișierului Word sau Excel).
 1. Curriculum vitae* al candidatului (EUROPASS) în format tipărit (și semnat pe fiecare pagină) și în format electronic (în format PDF obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel), care trebuie să cuprindă:
 1. informații despre studiile efectuate și diplomele obținute;
 2. informații despre experiența profesională și locurile de muncă anterioare;
 3. informații despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect și granturile obținute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanțării și principalele publicații sau brevete rezultate;
 4. informații despre premii sau alte elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice ale candidatului
 1. Lista de lucrări* publicate, în format tipărit (semnată de candidat) și în format electronic (în format PDF obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel), care va fi structurată astfel:
  1. titlurile a maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi  relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar și care se pot regăsi și în celelalte categorii de lucrări enumerate mai jos;
  2. titlul tezei sau tezelor de doctorat;
  3. titlurile brevetelor de invenție și a titlurile de proprietate industrială;
  4. titlurile cărților și capitolelor din cărți;
  5. articole sau studii in extenso, publicate în reviste din fluxul științific internațional principal;
  6. publicații in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferințe internaționale de specialitate;
  7. alte lucrări și contribuții științifice sau, după caz, din domeniul creației artistice sau sportive.
 1. Prezentarea celor mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare și științifice; documentul cuprinde maximum 10 pagini și este semnat de candidat.
 2. Maximum 10 lucrări ale candidatului, în format electronic, selecționate de acesta și considerate a fi relevante pentru realizările profesionale proprii; dacă lucrările nu sunt disponibile în format electronic, vor fi prezentate în forma materială.
 3. Suportul de curs pentru fiecare dintre disciplinele de predare specifică postului didactic pentru care se înscrie la concurs, în format tipărit sau/și în format electronic, elaborat de candidat.
 4. Dovada achitării taxei de înscriere la concurs.

 

Candidatul înscris la concurs depune la sediul departamentului sau institutului de cercetare din care face parte postul scos la concurs setul complet de lucrări, format din câte un exemplar/copie din fiecare lucrare trecută în lista de lucrări din dosarul de concurs, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării primei probe a concursului.

 

Dosarul de concurs se depune direct de către candidat la sediul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al UTM. Piesele din lista de mai sus se prezintă într-un dosar cu coperte de plastic sau într-un biblioraft, în funcție de volumul acestora, cu respectarea strictă a ordinii din listă. La dosarul de concurs se atașează, într-o folie de plastic, un CD în cinci copii cu întreg conținutul acestuia, ca primă piesă a dosarului. CV-ul, Fișa de autoevaluare și Lista de lucrări se vor atașa pe CD în format PDF, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel. Pentru înscrierea la concurs se iau în considerare numai dosarele care conțin toate piesele enumerate mai sus.

 

Candidații la posturile de conferențiar universitar trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin trei nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv, din țară sau din străinătate, din afara UTM, care au elaborat scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale și științifice ale candidatului, precum și scrisorile respective, semnate de către autor, în original sau scanate.

 

Candidaţii la posturile de profesor universitar trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin trei nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitore la calităţile profesionale și științifice ale candidatului, precum și scrisorile respective, semnate de către autor, în original sau scanate. În cazul domeniilor științifice cu specific românesc, scrisorile pot proveni și din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, din afara UTM.

 

Pentru a putea participa la concurs, până la încheierea perioadei de înscriere candidaţii trebuie să aibă la dosarul de concurs scrisorile de recomandare menţionate mai sus.

 

Metodologia de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante a Universității Titu Maiorescu poate fi consultată aici. Informațiile privind descrierea posturilor scoase la concurs, atribuțiile postului, salariul minim de încadrare la momentul angajării, calendarul concursului, tematica probelor de concurs ș.a. pot fi consultate pe pagina web jobs.edu.ro a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.