Cautare

Sessions

• Marți, 11 noiembrie 2014 a avut loc Ședința Consiliului de Administrație al Universității.

S-au analizat:

 • situația achitării ratei I a taxei de studii aferente anului universitar 2014-2015: număr de studenți restanțieri, angajamente de plată, etc.
 • situația financiară a proiectelor POSDRU/de cercetare aflate în derulare, în cadrul UTM
 

A fost prezentat:

 • raportul de activitate al Departamentului de Management al Calității, pentru anul universitar 2013-2014.
 

Au fost identificate:

 • posibilități de sponsorizare de către instituții/companii, a evenimentului UTM – 25 de ani de la înființare.


Marţi, 4 noiembrie 2014, s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de Administraţie al Universităţii.

S-au analizat:

 • situația încasării taxelor de studii la programele de licență, master, doctorat, DSPP
 • situația cadrelor didactice care nu au finalizat studiile doctorale
 

A fost prezentat:

 • raportul privind activitatea desfășurată de către Departamentul de Relații Internaționale, în anul universitar 2013-2014

 

• Marţi, 28 octombrie 2014, s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de Administraţie al Universităţii.

Au fost făcute informări privind:

 • vizita desfăşurată de către Comisia de experţi ARACIS, în perioada 23-24 octombrie 2014, la Facultatea de Medicină – programul de studii Medicină
 • stadiul pregătirii Conferinței Internaționale „Educație şi Creativitate pentru o Societate bazată pe Cunoaştere”, ediţia a VIII-a, 20-21 noiembrie 2014 – prezentarea listei participanților străini
 • stadiului încasării ratei I a taxei de studii aferente anului universitar 2014/2015
 

Au fost solicitate:

 • materialele biografice ale facultăţilor, în vederea includerii acestora în volumul dedicat aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea UTM
 

S-a adoptat hotărârea privind:

 • scoaterea la concurs a unor posturi didactice şi de cercetare vacante, în semestrul I al anului universitar 2014/2015

 

• Marţi, 21 octombrie 2014, s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de Administraţie al Universităţii.

Au fost făcute informări și s-au adoptat măsuri organizatorice privind:

 • vizita echipei de evaluatori ARCIS la Facultatea de Medicină – programul de studii Medicină
 • sesiunea de informare Romania HUB, organizată de UTM în parteneriat cu Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism – 27 octombrie 2014
 

S-au prezentat:

 • concluziile vizitei efectuate de  conducerea UTM  la Filiala Târgu-Jiu
 

S-au purtat discuții privind:

 • editarea cursurilor universitare ale cadrelor didactice din UTM 
 

 

• Marţi, 7 octombrie 2014, s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de Administraţie al Universităţii.

 

Au fost făcute informări privind:

 • stadiul organizării Conferinței Internaționale „EDUCAȚIE ŞI CREATIVITATE PENTRU O SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE”, editia noiembrie 2014
 • stadiul elaborării Raportului anual privind evaluarea internă a calității managementului universitar, pentru anul 2013/2014
 • scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în semestrul I al anului universitar 2014-2015
 

S-au solicitat:

 • propunerile facultăților privind tutorii, pe ani de studii
 • listele cu studenții care și-au achitat taxa de studii, în vederea eliberării Cardului de sănătate
 

S-au emis hotărâri privind:

 • situația specializărilor la care nu se organizează cursuri în anul universitar 2014-2015
 • organizarea adunărilor generale la nivelul fiecărei facultăți în perioada 07-13.10.2014


 • Marți, 08 aprilie 2014, s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de Administraţie al Universității. Au fost abordate probleme privind:
  • situaţia achitării taxelor de studii la programele de studii universitare de master;
  • organizarea activităţilor de promovare a ofertei educaţionale la Târgul de ofertă educaţională organizat de Primăria Sectorului 3 şi la Târgul Educaţional organizat de Primăria Piteşti;
  • analiza juridică a spaţiilor/terenului din Bd. Gheorghe Şincai.

 

 • Marți, 01 aprilie 2014, s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de Administraţie al Universității. Au fost abordate probleme privind:
  • organizarea de către Facultatea de Drept a Conferinţei internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale, ediția a II-a, cu tema: ,,Rolul Europei într-o societate polarizată”, 9-10 mai 2014;
  • organizarea, de către Facultatea de Psihologie, a “Zilelor Psihologiei la Universitatea Titu Maiorescu”, a Conferinţei Internaţionale “Psihologie şi societate”, ediţia a VII-a, 3-5 iunie 2014 şi a“Zilei Psihologului” în data de 6 iunie 2014;
  • măsuri pentru organizarea evenimentului “Porţile Deschise al Universităţii”, 10-11 aprilie 2014;
  • reorganizarea Centrului Clinic de Asistenţă Medicală Dentară.

 

 • Marți, 25 martie 2014, s-a desfăşurat şedinţa comună a Senatului şi Consiliului de Administraţie. În cadrul şedinţei:
  • au fost prezentate concluziile Raportului întocmit de echipa de evaluare IEP-EUA;
  • s-a aprobat calendarul de desfăşurare a examenului de admitere la studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, pentru anul universitar 2014-2015 şi a examenului de finalizare a studiilor în anul universitar 2013-2014;
  • s-a adoptat Hotărârea de invalidare a rezultatelor concursului pentru funcția de șef lucrări, poziția 85 din Statul de funcții al Departamentului Disciplinelor Medico-Chirurgicale și Profilactice, din cadrul Facultatii de Medicina;
  • s-a prezentat Metodologia de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, revizuită, care se va aplica începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2013-2014;
  • au fost aprobate propunerile de numire în functia de şef de secție în cadrul Secţiilor clinice ale Spitalului Clinic Nr.1 CF Witting a unor cadre didactice din cadrul Facultăţii de Medicină;
  • s-a propus modificarea unor articole din Metodologia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi.

 

 • Marţi, 18 martie 2014, s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de Administraţie al Universităţii. Au fost abordate teme privind:
  • analiza stadiului de pregătire a vizitei ARACIS la Facultatea de Medicină;
  • aprobarea propunerilor de scoatere la concurs a posturilor didactice vacante pentru semestrul II al anului universitar 2013-2014;
  • promovarea ofertei educaționale a UTM pentru anul universitar 2014-2015 (pregătire materiale publicitare, organizare de acţiuni specifice). 

 

 • Marţi, 11 martie 2014, s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de Administraţie al Universităţii. Au fost abordate teme privind:
  • scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2013-2014;
  • organizarea examenului de licenţă în anul universitar 2013-2014 şi a examenului de admitere pentru anul universitar 2014-2015 – metodologie, calendar;
  • structura UTM în anul universitar 2014-2015 pe domenii, specializări şi programe de studii universitare;
  • vacanţa acordată pentru Sărbătorile de Paşte. 

 

 • Marţi, 04 martie 2014, s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de Administraţie al Universităţii. Au fost puse în discuţie teme privind:
  • desfăşurarea concursurilor didactice pentru ocuparea posturilor didactice vacante pentru semestrul I al anului universitar 2013-2014;
  • Raportul de Audit intern pentru activitatea de vânzare a cărţilor din depozitele Editurii Titu Maiorescu;
  • organizarea evenimentului “Zilele Porţilor Deschise” în perioada 07-11 aprilie 2014.