Cautare

Admitere 2016

METODOLOGIA DE ADMITERE LA DOCTORAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016/2017

 

Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti organizează concurs de admitere în ciclul de studii de doctorat pentru anul universitar 2016-2017 la Şcoala doctorală – domeniul Medicină dentară, forma de învăţământ ZI, cu următoarele specializări:

 • Stomatologie generală – conducator ştiinţific prof.univ.dr. Bîcleşanu Florentina Cornelia – 8 locuri
 • Stomatologie generală – conducător ştiinţific prof.univ.dr. Ghergic Doina Lucia – 4 locuri
 • Protetică – conducător ştiinţific prof.univ.dr. Hutu Emilian – 2 locuri
 

Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat la Facultatea de Medicină Dentară se va desfășura după cum urmează:

 • Ȋnscrierea se va face ȋn perioada în perioada 19.09.2016-29.09.2016 orele 09,00-16,00 la Secretatiatul IOSUD, str. Calea Văcăreşti nr. 178, etaj 2.
 • Procedura de admitere constă în stabilirea aptitudinilor pentru cercetarea ştiinţifică printr-un interviu  legat de o temă de cercetare din domeniul de doctorat pentru care optează candidatul.
 • Admiterea se va susţine pe data de 30 septembrie 2016 ora 10.00, la sediul Facultăţii de Medicină dentară, strada Gheorghe Petraşcu, nr. 67A, sector 3, etaj 1.
 • Afişarea rezultatelor: 30 septembrie 2016
 

Taxa de înscriere, ȋn valoare de 1000 lei, se va plăti la caseria Universităţii din str. Dâmbovnicului, nr. 22

Acte necesare pentru inscriere:

 • Copia xerox a actului de identitate;
 • Copii legalizate, după:
  • Certificat de naştere
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) sau de schimbare a numelui
  • Diploma de bacalaureat
  • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă
 • Curriculum vitae format European;
 • Lista de lucrari a candidatului;
 • Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de o instituţie specializată, naţională sau internaţională, recunoscută de Universitatea Titu Maiorescu;
 • Cerere de înscriere la concursul de admitere şi de înmatriculare la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2016-2017, în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de doctorat;
 • Chitanţa pentru taxa de înscriere.
 

Candidatul va prezenta actele şi documentele de mai sus într-un dosar-plic.