Cautare

Discipline de studiu

LISTA DISCIPLINELOR DE STUDIU

ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

 

ANUL I

 • DISCIPLINE OBLIGATORII:
  • Anatomie
  • Fiziologie
  • Microbiologie,  virusologie,  parazitologie
  • Biofizică
  • Biochimie
  • Biologie celulară şi moleculară. Genetică
  • Igienă şi sănătatea mediului
  • Managementul carierei
  • Informatică, statistică şi registratură medicală
  • Management sanitar
  • Comunicare de specialitate în lb. moderne
  • Nursing general şi clinic (Îngrijirea calificată a bolnavului)
  • Sociologie şi psihologie medicală
  • Practica de specialitate **
  • Stagiu de abilităţi practice in ambulator
  • Dezvoltarea specifică practicării profesiei
 • DISCIPLINE OBLIGATORII CU CREDITE SUPLIMENTARE
  • Educație fizică
 • DISCIPLINE OPȚIONALE
  • Istoria medicinei
  • Etimologie şi terminologie medicală
 • DISCIPLINE FACULTATIVE
  • Multiculturalismul în practica asistenței medicale

 
**Practica de specialitate: 8 ore/zi x 5 zile/săpt. x 4 săpt. = 160 ore