Cautare

Cadre didactice

LISTA CADRELOR DIDACTICE 
ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

 

CADRE DIDACTICE TITULARE 

 1. Prof.univ.dr. Smaranda Angheni – Drept comercial (1), Drept comercial (2), Obligații civile (master),  Profesioniştii. Subiecte ale raporturilor de dreptul afacerilor (master);
 2. Prof.univ.dr. Iosif Urs – Drept civil. Drepturile reale, Drept civil. Teoria generalǎ a obligaţiilor, Drepturile reale (master), Răspunderea civilă (master);
 3. Prof.univ.dr. Alexandru Boroi – Drept penal. Partea specială (1), Drept penal. Partea specială (2), Instituţii de drept penal general aprofundat (1), (2) (master), Drept penal special și înfracțiuni din legi special (master);
 4. Prof.univ.dr. Emil Molcuţ - Drept roman;
 5. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – Protecţia internaţionala a drepturilor omului, Etică și deontologie profesională, Protecţia drepturilor omului la nivel european (master);Protectia internationala a drepturilor omului (master)
 6. Prof.univ.dr. Magda Volonciu – Dreptul muncii şi securităţii sociale (1), Dreptul muncii și securității sociale (2);
 7. Prof.univ.dr. Carmen Paraschiv – Drept procesual penal (1), Drept procesual penal (2), Drept procesual penal (master);Instituții de drept procesual penal aprofundat (master)
 8. Prof.univ.dr. Gabriela Răducan – Drept procesual civil (1), Drept procesual civil (2);Drept procesual civil (2) (master);
 9. Prof.univ.dr. Valentin Corneliu Pau – Informatică juridică;
 10. Prof.univ.dr. Constantin Sima – Drept penal. Partea generală (1), Drept penal. Partea generală (2), Cooperarea judiciară internaţională în materie penală(master); Evoluţia investigării infracţiunilor şi cooperării în domeniul urmăririi penale (master);Cooperare judiciară (master)
 11. Conf.univ.dr. Gabriel Liviu Ispas – Drept instituțional al Uniunii Europene; Organizarea justiției în Uniunea Europeană, Piața internă și cetățenia Uniunii Europene (master), Drept medical European (master) ;
 12. Conf.univ.dr. Carmen Pălăcean – Dreptul material al Uniunii Europene, Dreptul comerțului international, Procedura insolvenței (master);
 13. Conf.univ.dr. Nicolae Culic – Filozofia dreptului, Probleme filisofice ale dreptului penal (master);
 14. Conf.univ.dr. Felicia Maxim – Drept internaţional public (1), Drept internaţional public (2), Politicile Uniunii Europene (master);
 15. Conf.univ.dr.Manuela Tăbăraș- Drept civil. Contracte, Dreptul asigurărilor, Instituţii de drept administrativ  în cadrul afacerilor (master), Contracte civile speciale (master) ;
 16. Conf. univ. dr. Carmen Todică – Drept civil. Teoria generala, Drept civil. Persoanele, Drept civil. Partea generală (master);
 17. Conf.univ.dr. Antigona Camelia Iordana – Teoria generală a dreptului, Dreptul familiei (master);
 18. Conf.univ.dr. Andreea Simona Uzlău - Drept penal. Partea general (1), Drept penal. Partea general (2); Instituţii de drept procesual penal aprofundat (1) (master), Drept penal special aprofundat (master), Drept procesual penal aplicat;
 19. Conf.univ.dr.Olaru Codruț – Combaterea infracțiunilor de crimă organizată și corupție; Criminalitatea organizată şi corupţie (master), Particularități în investigarea infracțiunilor de crimă organizată (master);
 20. Conf.univ.dr. Marieta Safta - Drept constitutional. Teoria generală, Drept constituțional. Instituții politice;
 21. Conf.univ.dr. Violeta Slavu – Drept civil. Teoria generală, Drept civil. Persoane, Dreptul proprietăţii intelectuale; Dreptul proprietăţii intelectuale (master)
 22. Lect.univ.dr. Mădălina Dinu – Drept procesual civil (1), Drept procesual civil (2), Dreptul executării silite în materie civilă; Drept procesual civil (1) (master)
 23. Lect.univ.dr. Petruţa-Elena Ispas – Drept civil. Drepturi reale, Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Drepturi reale (master), Obligații civile (master);
 24. Lect.univ.dr. Bogdan Vîrjan – Drept penal. Partea specială (1), Drept penal. Partea speciala (2), Criminologie, Instituţii de drept penal al afacerilor (master);
 25. Lect.univ.dr. Aurelia Herling – Drept financiar și fiscal, Drept fiscal European (master) , Instituţii de drept procedural fiscal aplicabile întreprinderilor şi profesioniştilor (master);
 26. Lect.univ.dr. Manuela Sîrbu – Soluționarea alternativă a conflictelor, Dreptul concurenței și societăți comerciale (master), Politici publice si sisteme de sanatate (master), Organizare profesională și integritatea profesiei medicale (master);
 27. Lect.univ.dr. Rodica Burduşel – Drept penal aplicat, Dreptul executării sanctiunilor in dreptul penal, Drept penal. Partea generală (1), Drept penal. Partea generală (2);
 28. Lect.univ.dr. Mihaela Paul – Dreptul mediului, Drept civil. Drepturi reale, Drept civil. Contracte;
 29. Lect.univ.dr. Mihaela Iliescu – Drept comercial (1), Drept comercial (2), Dreptul consumatorului; Profesioniştii. Subiecte ale raporturilor de dreptul afacerilor (master);
 30. Lect.univ.dr. Carolina Niţă – Drept internaţional privat, Drept procesual civil (1), Drept procesual civil (2);
 31. Lect.univ.dr. Ioan Morariu – Drept civil. Contracte, Drept civil. Succesiuni;
 32. Lect.univ.dr. Chiuariu Tudor Alexandru – Contencios administrativ, Drept administrativ (2), Achiziții publice (master), Drept administrativ European ( master), Arbitraj comercial (master);
 33. Lect.univ.dr. Gheorghe Muscalu –Criminalistică, Criminalistică (1)(master), Criminalistică (2) (master), Răspunderea penală şi infracţiuni specifice dreptului medical (master), Investigarea criminalistică în cazul infracţiunilor din domeniul medical (master), Criminalistica. Tehnici şi procedee de investigare penală (master);
 34. Lect.univ.dr. Andrei Tinu – Istoria statului şi dreptului, Drept administrativ (1);
 35. Asist.univ.dr. Georgiana-Maria Teodorescu – Drept procesual penal (1), Drept procesual penal(2);
 36. Asist.univ.dr. Alina Monica Axente - Drept roman, Drept constitutional. Instituții politice ;
 37. Asist.univ.dr. Daniela Panc – Drept international public (1),  Drept international public (2),  Drept institutional al Uniunii Europene, Organizarea justiţiei în Uniunea Europeană;
 38. Asist univ.dr. Teodor Manea – Criminalistică, Drept penal. Partea generală (1), Drept penal. Partea generală (2).


 

CADRE DIDACTICE ASOCIATE

 1. Prof.univ.dr. Iulian Tănase – Logică juridică;
 2. Prof.univ.dr. Adrian Năstase – Drept internațional public (1), Drept internațional public (2), Drept international economic (master), Reprezentarea statelor în Uniunea Europeană (master);
 3. Prof.univ.dr.Adrian Severin-Dreptul comerțului internațional, Ordinea juridică a Uniunii Europene. Drept constitutional European (master), Acțiunea externă a Uniunii Europene (master); Contractul de comerț international (master)
 4. Prof.univ.dr. Olimpiu Crauciuc – Dreptul transporturilor, Drept procesual European (master), Instituții ale Ununii Europene (master);
 5. Prof.univ.dr. Dumitru Florescu – Drept civil. Succesiuni, Dreptul succesiunilor (master);
 6. Prof.univ.dr. Sorin-Mirel Ivan – Engleză juridică;
 7. Prof.univ.dr. Titi Paraschiv – Cibernetică juridical. Infracțiuni informatice (master);
 8. Prof.univ.dr. Valentin Iftenie – Medicină legală (master);
 9. Conf.univ.dr. Ioana Duca – Pieţe de capital (master) ;
 10. Conf.univ.dr. Csaba Kiss – Psihologie generală (master), Psihologie criminalistică (Poligraf şi profiling ) (1) (master), Psihologie criminalistică (Poligraf şi profiling ) (2) (master), Psihologie judiciară (master);
 11. Conf.univ.dr. Adrian-Milutin Truichici – Infracțiuni prevăzute în legi speciale, Drept penal international;
 12. Dr. Dan Mihai Bârliba – Retorică;
 13. Lect.univ.dr. Daniel Fodorean  –  Etica juridică;
 14. Șef lucrări Magdalena Budișteanu – Bioetică și malpraxis (master)
 15. Asist.univ.dr.Beatrice Berna -– Protecţia internaţionala a drepturilor omului, Teoria generală a dreptului;
 16. Asist.univ.dr. Luminiţa Copaci – Informatică juridică;
 17. Asist.univ.drd.  Ramona-Nicoleta Predescu – Drept institutional al Uniunii Europene, Drept material al Uniunii Europene, Organizarea justiției în Uniunea Europeană;
 18. Asist.univ.drd. Nistor Iulia-Elena – Drept constitutional.Teoria generală, Drept constituțional. Instituții politice;
 19. Asist.univ.drd. Roxana Chirieac – Drept comercial (1), Drept comercial (2);
 20. Asist.univ.drd.  Daniel-Cătălin Chifor – Drept civil.Teoria generala, Drept civil. Persoanele;
 21. Asist.univ.drd.  Larisa Antonia Capisizu– Drept civil.Teoria generala, Drept civil. Persoanele, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor;
 22. Asist.univ.drd. Luiza Lungu – Dreptul muncii şi securităţii sociale (1), Dreptul muncii și securității sociale (2);
 23. Asist.univ.dr. Andrei Airinei- Drept civil. Drepturi reale, Drept procesual civil(1);
 24. Asist.univ.drd.Adina Lorena Codeia- Drept instituțional al Uniunii Europene;
 25. Asist.univ.drd.Simona Anghel-Drept penal. Partea generală(1), Drept Penal. Partea specială (1), Drept penal. Partea specială (2);
 26. Prof. Mihail Adrian Șerban – Etică și integritate academică (master)
 27. Drd.Mihaela Ștefănică –Franceză juridică;
 28. Drd. Gyongyver Mănduța –Engleză juridică;
 29. Expert dr. Maria Georgeta Stoian – Știinţele legale în investigaţiile criminalistice (master);
 30. Cristina Cânipă-Drept civil.Teoria generală;
 31. Cristiana Alexă-Drept civil.Teoria generală.

 


 

TUTORI DE AN

 

 


 

Facultatea de Drept Bucuresti