Cautare

Cadre didactice

LISTA CADRELOR DIDACTICE 
ANUL UNIVERSITAR 2017/2018

 

CADRE DIDACTICE TITULARE 

 1. Prof.univ.dr. Smaranda Angheni – Drept comercial (1), Drept comercial (2),  Profesioniştii. Subiecte ale raporturilor de dreptul afacerilor(master);
 2. Prof.univ.dr. Iosif Urs – Drept civil. Drepturile reale, Drept civil. Teoria generalǎ a obligaţiilor, Drepturile reale(master), Răspunderea civilă (master);
 3. Prof.univ.dr. Alexandru Boroi – Drept penal. Partea specială (1), Drept penal. Partea specială (2), Instituţii de drept penal general aprofundat(master);
 4. Prof.univ.dr. Emil Molcuţ - Drept roman;
 5. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – Protecţia internaţionala a drepturilor omului, Protecţia drepturilor omului la nivel european(master);
 6. Prof.univ.dr. Magda Volonciu – Dreptul muncii şi securităţii sociale (1), Dreptul muncii și securității sociale (2);
 7. Prof.univ.dr. Carmen Paraschiv – Drept procesual penal (1), Drept procesual penal (2), Instituţii de drept procesual penal aprofundat (2) (master), Drept procesual penal(master);
 8. Prof.univ.dr. Gabriela Răducan – Drept procesual civil (1), Drept procesual civil (2);
 9. Prof.univ.dr. Valentin Corneliu Pau – Informatică juridică;
 10. Prof.univ.dr. Constantin Sima – Drept penal. Partea generală (1), Drept penal. Partea generală (2), Cooperarea judiciară internaţională în materie penală(master);, Evoluţia investigării infracţiunilor şi cooperării în domeniul urmăririi penale (master);
 11. Conf.univ.dr. Gabriel Liviu Ispas – Instituţii şi politici ale Uniunii Europene; Organizarea justiției în Uniunea Europeană, Accesarea fondurilor în Uniunea Europeană (master), Drept medical European(master) ;
 12. Conf.univ.dr. Carmen Pălăcean – Dreptul material al Uniunii Europene, Dreptul comerțului international, Procedura insolvenței;
 13. Conf.univ.dr. Nicolae Culic – Filozofia dreptului, Probleme filisofice ale dreptului penal (master);
 14. Conf.univ.dr. Felicia Maxim – Drept internaţional public (1), Drept internaţional public (2), Politici publice ale Uniunii Europene(master);
 15. Conf.univ.dr.Manuela Tăbăraș- Drept civil. Contracte, Dreptul asigurărilor, Instituţii de drept administrative  în cadrul afacerilor(master);
 16. Conf. univ. dr. Carmen Todică – Drept civil. Teoria generala, Drept civil. Persoanele, Drept civil. Partea generală(master);
 17. Conf.univ.dr. Antigona Camelia Iordana – Dreptul familiei;
 18. Conf.univ.dr. Adrian-Milutin Truichici – Infracțiuni prevăzute în legi speciale, Drept penal international;
 19. Conf..univ.dr.Uzlău Andreea Simona - Drept penal. Partea general (1), Drept penal. Partea general (2); Instituţii de drept procesual penal aprofundat (1) (master), Instituţii de drept procesual penal aprofundat (2) (master), Drept procesual penal aplicat;
 20. Conf.univ.dr.Olaru Codruț – Criminalitatea organizată şi corupţie(master), Drept penal special aprofundat(master); Combaterea infracțiunilor de crimă organizată și corupție;
 21. Conf.univ.dr. Marieta Safta - Drept constitutional. Teoria generală, Drept constituțional. Instituții politice;
 22. Conf.univ.dr. Violeta Slavu – Drept civil. Persoane, Drept civil. Contracte, Dreptul proprietăţii intelectuale, Drept civil. Teoria generală;
 23. Lect.univ.dr. Mădălina Dinu – Drept procesual civil (1), Drept procesual civil (2), Dreptul executării silite în materie civilă, Drept procesual european(master);
 24. Lect.univ.dr. Petruţa-Elena Ispas – Drept civil. Drepturi reale, Drept civil. Teoria generala a obligatiilor;
 25. Lect.univ.dr. Bogdan Vîrjan – Drept penal. Partea specială (1), Drept penal. Partea speciala (2), Criminologie, Drept penal. Partea specială (1), Drept penal. Partea specială (2), Instituţii de drept penal al afacerilor(master);
 26. Lect.univ.dr. Aurelia Herling – Drept financiar, Drept fiscal, Drept fiscal European(master) , Instituţii de drept procedural fiscal aplicabile întreprinderilor şi profesioniştilor(master);
 27. Lect.univ.dr. Manuela Sîrbu – Soluționarea alternativă a conflictelor, Drept civil aplicat, Societăţi comerciale şi norme de concurenţă europeană(master);
 28. Lect.univ.dr. Rodica Burduşel – Drept penal aplicat, Dreptul executării sanctiunilor in dreptul penal, Drept penal. Partea generală (1), Drept penal. Partea generală (2);
 29. Lect.univ.dr. Mihaela Paul – Dreptul mediului, Drept civil. Drepturi reale, Drept civil. Contracte;
 30. Lect.univ.dr. Mihaela Iliescu – Drept comercial (1), Drept comercial (2), Dreptul consumatorului;
 31. Lect.univ.dr. Carolina Niţă – Drept internaţional privat, Drept procesual civil (1), Drept procesual civil (2);
 32. Lect.univ.dr. Ioan Morariu – Drept civil. Contracte, Drept civil. Succesiuni;
 33. Lect.univ.dr. Chiuariu Tudor Alexandru – Contencios administrativ, Drept administrativ (2), Integritatea profesiei medicale(master), Arbitraj comercial(master);
 34. Lect.univ.dr. Gheorghe Muscalu – Răspunderea penală şi infracţiuni specifice dreptului medical (master), Investigarea criminalistică în cazul infracţiunilor din domeniul medical (master), Criminalistica. Tehnici şi procedee de investigare penală(master), Drept penal special şi infracţiuni din legi speciale(master);
 35. Asist.univ.dr. Georgiana-Maria Teodorescu – Drept procesual penal (1), Drept procesual penal(2);
 36. Asist.univ.dr. Alina Monica Axente - Drept roman, Drept constitutional. Teoria general, Teoria general a dreptului;
 37. Asist.univ.dr. Andrei Tinu – Istoria statului şi dreptului românesc, Drept constitutional. Teoria generală, Drept constitutional. Instituţii politice, Drept administrativ (1);
 38. Asist.univ.dr. Daniela Panc – Drept international public (1),  Drept international public (2),  Drept institutional al Uniunii Europene, Organizarea justiţiei în Uniunea Europeană;
 39. Asist univ.dr. Teodor Manea – Criminalistică, Drept penal. Partea generală (1), Drept penal. Partea generală (2).

 

CADRE DIDACTICE ASOCIATE  

 1. Prof.univ.dr. Emilian Stancu – Criminalistică;
 2. Prof.univ.dr. Iulian Tănase – Logică juridică;
 3. Prof.univ.dr. Adrian Năstase – Drept internațional public (1), Drept internațional public (2), Drept international economic(master), Reprezentarea statelor în Uniunea Europeană(master);
 4. Prof.univ.dr. Olimpiu Crauciuc – Dreptul transporturilor, Contractul de comerţ international(master), Politica externă şi de securitate comună (master);
 5. Prof.univ.dr. Dumitru Florescu – Drept civil. Succesiuni, Contracte civile speciale(master), Dreptul succesiunilor (master);
 6. Prof.univ.dr. Sorin-Mirel Ivan – Engleză juridică (1), Engleză juridică (2);
 7. Prof.univ.dr. Titi Paraschiv – Cibernetică juridică. Infracţiuni informatice(master), Particularităţi în investigarea infracţiunilor informatice(master);
 8. Prof.univ.dr. Valentin Iftenie – Medicină legală(master);
 9. Prof.univ.dr. Cristian Vlădescu – Politici publice si sisteme de sănătate(master);
 10. Conf.univ.dr. Mihail Niemesch – Teoria generala a dreptului; Relaţii şi organizaţii internaţionale, Libertăţi de circulaţie(master);
 11. Conf.univ.dr. Ioana Duca – Pieţe de capital(master) ;
 12. Conf.univ.dr. Petru-Mihai Craiovan – Psihologie generală(master) ;
 13. Conf.univ.dr. Csaba Kiss – Psihologie criminalistică (Poligraf şi profiling ) (1) (master), Psihologie criminalistică (Poligraf şi profiling ) (2) (master), Psihologie judiciară(master);
 14. Dr. Dan Mihai Bîrliba – Retorică;
 15. Lect.univ.dr. Budişteanu Magdalena – Bioetică şi malpraxis medical (master);
 16. Lect.univ.dr. Daniel Fodorean  –  Etica juridică;
 17. Lector.univ.dr. Florentina Pușcă – Drept procesual penal (1), Drept procesual penal(2);
 18. Asist.univ.drd. Alexandru Todică – Dreptul urbanismului şi legislaţia în construcţii;
 19. Asist.univ.dr. Bogdan Bîrzu – Drept procesual penal (1), Drept procesual penal (2), Drept penal. Partea generală (1);
 20. Asist.univ.dr.Beatrice Berna -– Protecţia internaţionala a drepturilor omului, Teoria generală a dreptului;
 21. Asist.univ.dr. Luminiţa Copaci – Informatică juridică;
 22. Asist.univ.drd. Predescu Ramona-Nicoleta – Drept institutional al Uniunii Europene,Drept material al Uniunii Europene;
 23. Asist.univ.drd. Nistor Iulia-Elena – Drept constitutional.Teoria genrală, Drept constituțional. Instituții politice, Drept penal. Partea specială (1), Drept penal. Partea specială (2);
 24. Asist.univ.drd. Alexandra Lăncrăjan – Drept fiscal;
 25. Asist.univ.drd. Roxana Chirieac – Drept comercial (1), Drept comercial (2);
 26. Asist.univ.drd. Chifor Daniel-Cătălin – Drept civil.Teoria generala, Drept civil. Persoanele;
 27. Asist.univ.drd. Capizisu Larisa – Drept civil.Teoria generala, Drept civil. Persoanele, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor;
 28. Asist.univ.drd. Luiza Mihai – Dreptul muncii şi securităţii sociale (1), Dreptul muncii și securității sociale (2), Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor;
 29. Asist.univ.drd. Oana Gherghina – Dreptul comerţului international;
 30. Asist.univ.drd. Gyongyver Mănduța – Comunicare de specialitate în limba engleză (1), Comunicare de specialitate în limba engleză (2)
 31. Asist.univ.drd. George Doca – Drept penal. Partea specială (1), Drept penal. Partea specială (2);
 32. Expert dr.  Maria Georgeta Stoian – Ştiinţele legale în investigaţiile criminalistice(master)

 


 

TUTORI DE AN