Cautare

Prezentare

ANUNȚ IMPORTANT!

 

ÎNSCRIERILE LA PROGRAMELE DE MASTER DIN CADRUL FACULTĂŢII DE DREPT SE PRELUNGESC PÂNĂ PE DATA DE 30.09.2015, ORA 16,00.

 


 

PROGRAME DE STUDIU DE MASTER

 1. Dreptul afacerilor – 1 an (2 semestre)
 2. Dreptul internaţional şi european (în parteneriat cu Universitatea din Orleans, Franţa) – 2 ani (4 semestre)
 3. Medierea conflictelor în drept – 1 an (2 semestre)
 4. Drept civil şi drept procesual civil aprofundat – 1 an (2 semestre)
 5. Ştiinţe penale – 1 an (2 semestre)
 6. Criminalistica și psihologia judiciară în investigația penală – 1 an (2 semestre)
 7. Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european – 1 an (2 semestre)
 8. Drept medical – 1 an (2 semestre)NOU!

Acte şi documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master:
 • diploma de bacalaureat (în original şi copie legalizată);
 • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (în original şi copii legalizate);
 • adeverinţă de absolvire a studiilor universitare de licenţă, în original, pentru promoţia 2014;
 • documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor universitare de către direcţia de specialitate a M.E.C.T.S. (se depune de către candidaţii care au efectuat studiile universitare în străinătate);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în ciclul de studii universitare de master la o altă facultate şi diploma de licenţă însoţită de suplimentul la diplomă (copii legalizate);
 • certificat de naştere (copie legalizată);
 • certificat de căsătorie (copie legalizată), dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului pentru a urma studii superioare;
 • 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
 • buletin/carte de identitate/paşaport în copie;
 • certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (se depune de către candidaţii cetăţeni străini);
 • cerere de înscriere la concursul de admitere şi de înmatriculare la studii universitare de master.
Candidatul va prezenta actele şi documentele de mai sus într-un dosar-plic.
Facultatea de Drept Bucuresti