Cautare

Masterat

PROGRAMUL DE MASTER „TEHNICI FINANCIARE SI CONTABILE PENTRU GESTIUNEA AFACERILOR”

 

Misiunea programului

Misiunea programului este aceea de a forma specialiști cu înalte competențe în diversele aspecte ale gestiunii contabile, permițându-le să dobandească atât cunoștințe fundamentale, cât și competențe tehnice. Funcțiile contabilului se multiplică într-o organizație în condițiile creșterii complexiității mediului de afaceri și a exigențelor dezvoltării durabile, cuprinzând: detectarea oportunităților, analiza riscului, furnizarea de informații pentru luarea deciziilor, măsurarea și gestionarea performanței, optimizarea contabilă și fiscală.

 

Scopul programului

Scopul programului de master este acela de a asigura specializarea în tehnici contabile și financiare de gestionare a afacerilor, atât a studenților care aspiră la posturi de gestiune internă de mare responsabilitate precum director financiar, trezorerier, controlor de gestiune, consilier, cât și a economiștilor care exercită deja aceste atribuții în organizații și doresc să-și dezvolte cunoștințele. De asemenea, este un bun sprijin pentru cei ce doresc să înceapă și să gestioneze o afacere și un mod excelent de a forma cadre superioare pentru a fi capabile să gestioneze un proiect în globalitatea sa.

 

Obiectivele programului

Formarea prin programul “Tehnici financiare și contabile pentru gestiunea afacerilor” permite fiecărui participant:

1) să integreze aspectele contabile, financiare și manageriale ale afacerii;

2) să dobândească aspectele conceptuale și practice ale planificării strategice, bugetarii unei afaceri;

3) să aprecieze riscurile afacerii și să le gestioneze prin instrumente contabile și financiare adecvate;

4) să dețină tehnici și concepte contabile și financiare pe care să le aplice pentru a susține luarea deciziilor;

5) să gestioneze diferite aspecte ale afacerii (raportare externa, performanță, trezorerie, diagnostic, strategie);

6) să înțeleagă și să susțină procesul de schimbare într-o organizație;

7) să configureze părțile sistemului contabil care susține gestiunea afacerilor (informatic, audit, control, strategie).

 

PROGRAMUL DE MASTER  “ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ

 

Misiune şi obiective

Organizarea și desfășurarea Masteratului în științe penale și criminalistică are la bază prevederile Legii educației naționale din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial  nr.18 din 10 ianuarie 2011.

Programul de masterat are menirea de a asigura aprofundarea în domeniul Științelor penale și Criminalistică, dezvoltarea capacităților de cercetare științifică și constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

Prin modul în care este conceput planul de învățământ al masteratului, se urmărește ca studiile de masterat să formeze și să dezvolte abilități superioare de cercetare științifică în domeniul criminalisticii dar și de utilizare eficientă a informației și de valorificare a probelor în procesul penal. De asemenea se urmărește dezvoltarea capacității de a valorifica în situații și contexte noi cunoștințele teoretico-aplicative din criminalistică și să stimuleze interesul teoretic și practic pentru problemele noi pe care le ridică cunoașterea științifică în domeniul specializării absorbite și practica criminalistică în înfăptuirea justiției. Și nu în ultimul rând, prin cultura criminalistică putem pune actul de justiție pe baze științifice.

În organizarea și desfășurarea studiilor de masterat, accentul se pune pe studiul individual și lucrările practice organizate în cadrul Universității Titu Maiorescu, Facultatea de Drept și Științe Economice Târgu Jiu și cu sprijinul Asociației Criminaliștilor din România, activități orientate și îndrumate de cadre didactice și de experți criminaliști.

În acest fel, masteratul devine cadrul adecvat pentru conștientizarea însemnătății autoperfecționării și autodepășirii prin efort și studiu sistematic, precum și pentru asimilarea de noi metode, procedee și tehnici din domeniul criminalisticii.