Cautare

Masterat

PROGRAMUL DE MASTER  “ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ

 

Misiune şi obiective

Organizarea și desfășurarea Masteratului în științe penale și criminalistică are la bază prevederile Legii educației naționale din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial  nr.18 din 10 ianuarie 2011.

Programul de masterat are menirea de a asigura aprofundarea în domeniul Științelor penale și Criminalistică, dezvoltarea capacităților de cercetare științifică și constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

Prin modul în care este conceput planul de învățământ al masteratului, se urmărește ca studiile de masterat să formeze și să dezvolte abilități superioare de cercetare științifică în domeniul criminalisticii dar și de utilizare eficientă a informației și de valorificare a probelor în procesul penal. De asemenea se urmărește dezvoltarea capacității de a valorifica în situații și contexte noi cunoștințele teoretico-aplicative din criminalistică și să stimuleze interesul teoretic și practic pentru problemele noi pe care le ridică cunoașterea științifică în domeniul specializării absorbite și practica criminalistică în înfăptuirea justiției. Și nu în ultimul rând, prin cultura criminalistică putem pune actul de justiție pe baze științifice.

În organizarea și desfășurarea studiilor de masterat, accentul se pune pe studiul individual și lucrările practice organizate în cadrul Universității Titu Maiorescu, Facultatea de Drept și Științe Economice Târgu Jiu și cu sprijinul Asociației Criminaliștilor din România, activități orientate și îndrumate de cadre didactice și de experți criminaliști.

În acest fel, masteratul devine cadrul adecvat pentru conștientizarea însemnătății autoperfecționării și autodepășirii prin efort și studiu sistematic, precum și pentru asimilarea de noi metode, procedee și tehnici din domeniul criminalisticii.