Cautare

Oferta educațională

I. Ciclul de studii universitare de licenţă:
 
Nr. crt.
Domeniul de licenţă
Programul de studii
Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ/
Număr de locuri
1.
Informatică
Informatică
180 de credite /
3 ani (6 semestre)
ZI / 100 de locuri,
Acreditată
ID Bucureşti /
100 de locuri, Acreditată
 
II. Ciclul de studii universitare de master:
 
Nr. crt.
Programul de studii
Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ
Număr de locuri
1.
Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale
120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
ZI,
Acreditată
50
 
 

FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI

  • Reducere de 5% în cazul achitării integrale a taxei anuale de studii până la data de 10 octombrie 2012;
  • Reducere de până la 10% în anul I de studii pentru laureaţii olimpiadelor naţionale;
  • Reducere de până la 10% în cazul înscrierii unui al doilea membru al familiei (soţ-soţie, părinte-copil, fraţi-surori) la studii universitare de licenţă în cadrul Universităţii;
  • Reducere de până la 10% la una dintre facultăţi, în cazul studenţilor care urmează simultan studii de licenţă la două facultăţi ale Universităţii;
  • Spaţii de învăţământ ultramoderne, Aula Magna – peste 600 locuri, săli de curs, săli de seminar, săli de lectură şi amfiteatre ultramoderne;
  • Burse de performanţă, burse acordate de către agenţi economici privaţi, burse de mobilităţi ERASMUS – Franţa, Spania, Danemarca, Anglia, Germania, Austria, Letonia, Turcia;
  • Librărie, bibliotecă virtuală;
  • Acces la baza de date internaţională Springerlink, cu articole din diverse domenii ştiinţifice, fără percepere de taxe suplimentare;
  • Cămin-hotel, cantină-restaurant, club studenţesc, săli de fitness, copy center, wi-fi.

 

CONTACT:
Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4
Tel.: 021.330.10.83
Decan: conf.univ.dr. Iustin Priescu