Cautare

Cadre didactice

DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ


CADRE DIDACTICE TITULARE

 • Conf.univ.dr.ing. Iustin PRIESCU – decan (CV: RO EN)

Discipline predate: Comerţ electronic, Managementul, auditul şi certificarea securităţii sistemelor informatice

 • Conf.univ.dr. Daniela JOIŢA – director departament (CV: RO EN)

Discipline predate: Algoritmi şi structuri de date, Tehnici de data mining, Tehnici de data mining în securitatea informaţiei

 • Prof.univ.dr.ing. Ciprian RĂCUCIU (CV: RO EN)

Discipline predate: Criptografie şi securitatea informaţiei, Teoria transmiterii şi codificării informaţiei, Securitatea rețelelor mobile şi wireless, Securitatea reţelelor de comunicaţii

 • Conf.univ.dr.ing. Cătălin APOSTOLESCU (CV: RO EN)

Discipline predate: Bazele informaticii, Tehnologii internet, Practică de specialitate

 • Conf.univ.dr. Ana Cristina DĂSCALESCU (CV: RO EN)

Discipline predate: Programare orientată pe obiecte, Programare în Java, Programare procedurală, Criptografie computațională, Securitatea documentelor electronice

 • Conf.univ.dr. Mădălina DEACONU

Discipline predate: Comunicare de specialitate în limba engleză

 • Conf.univ.dr.ing. Valentin GÂRBAN (CV: RO EN)

Discipline predate: Analiză matematică, Algoritmica grafurilor, Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice, Algoritmi numerici şi tehnici de optimizare

 • Conf.univ.dr.ing. Lucian Ștefăniță GRIGORE (CV: RO EN)

Discipline predate: Robotică, Inteligență artificială

 • Conf.univ.dr.ing. Viorel IONESCU (CV: RO EN)

Discipline predate: Calitatea şi fiabilitatea aplicaţiilor software, Managementul securităţii în proiectele IT, Fiabilitatea şi testarea sistemelor de calcul

 • Conf.univ.dr.ing. Mironela PÎRNĂU (CV: RO  EN)

Discipline predate: Tehnologii WEB, Proiectarea interfeţelor grafice, Grafică pe calculator, Securitatea aplicaţiilor WEB

 • Conf.univ.dr.ing. Mihai POPESCU (CV: RO EN)

Discipline predate: Baze de date, Sisteme de gestiune a bazelor de date, Securitatea bazelor de date, Managementul securităţii în proiectele IT

 • Conf.univ.dr.ing. Iosif PRAOVEANU (CV: RO EN)

Discipline predate: Reţele de calculatoare, Administrarea reţelelor de calculatoare, Securitatea informaţiei în reţelele optice

 • Lect.univ.dr.ing. Dan GRECU (CV: RO EN)

Discipline predate: Criptografie şi securitatea informaţiei, Teoria transmiterii şi codificării informaţiei, Securitatea rețelelor mobile şi wireless, Securitatea reţelelor de comunicaţii, Legislaţie INFOSEC

 • Lect.univ.dr.ing. Marinela NIDELEA (CV: RO EN)

Discipline predate: Sisteme de operare, Arhitectura sistemelor de calcul, Practică de specialitate

 • Asist.univ.drd. Veronica CORNACIU (CV: RO EN)

Discipline predate: Logică matematică şi computaţională, Analiză matematică, Fundamentele algebrice ale informaticii, Algoritmica grafurilor, Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice, Practică de specialitate

CADRE DIDACTICE ASOCIATE

 • Prof.univ.dr.ing. Valentin PAU – vicepreședinte al Universității Titu Maiorescu

Discipline predate: Metodologia cercetării științifice

 • Prof.univ.dr.ing. Emil CREŢU – Universitatea Titu Maiorescu (CV: RO EN)

Discipline predate: Complemente de fizică şi materiale utilizate în sistemele IT, Securitatea informaţiei în reţelele optice, Nanotehnologie

 • Prof.univ.dr. Horia GEORGESCU – Universitatea București

Discipline predate: Tehnici avansate de programare, Limbaje formale, automate și calculabilitate

 • Prof.univ.dr. Vasile PODARU – Universitatea Titu Maiorescu (CV: RO EN)

Discipline predate: Sisteme expert şi metode biometrice în securitatea informaţiei, Managementul securităţii în proiectele IT

 • Conf.univ.dr. Radu BORIGA – Universitatea București (CV: RO EN)

Discipline predate: Programare procedurală, Tehnici avansate de programare, Criptografie computațională, Securitatea documentelor electronice