Cautare

Discipline de studiu

PROGRAM DE LICENȚĂ – Specializarea INFORMATICĂ
ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
 
 
ANUL I
 • Discipline obligatorii:
  • Bazele informaticii
  • Programare procedurală (semestrele I și II)
  • Algoritmica grafurilor
  • Tehnologii internet
  • Sisteme de operare
  • Logică matematică şi computaţională
  • Analiză matematică
  • Fundamentele algebrice ale informaticii
  • Comunicare de specialitate în limba engleză (semestrele I și II)
  • Analiză numerică
  • Practică de specialitate
  • Educaţie fizică
 • Discipline opţionale:
  • Complemente de fizică şi materiale utilizate în sistemele IT / Informatică cuantică
 • Discipline facultative:
  • Educaţie fizică
  • Programare în Matlab

ANUL II
 • Discipline obligatorii:
  • Algoritmi şi structuri de date
  • Tehnici avansate de programare
  • Programare orientată pe obiecte (C++)
  • Programare în Java
  • Baze de date
  • Tehnologii WEB
  • Arhitectura sistemelor de calcul
  • Fiabilitatea și testarea aplicațiilor software
  • Probabilităţi şi statistică matematică
  • Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice
  • Comunicare de specialitate în limba engleză (semestrele I și II)
  • Practică de specialitate
 • Discipline opţionale:
  • Codificarea și compresia datelor/ Tehnici de compresie a informaţiei
  • Grafică pe calculator / Tehnici multimedia
 • Discipline facultative:
  • Metodologia cercetării ştiinţifice
  • Proiectare asistată de calculator
  • Programare cu constrângeri

ANUL III
 • Discipline obligatorii:
  • Informatică aplicată în industrie
  • Sisteme de gestiune a bazelor de date
  • Criptografie şi securitatea informaţiei
  • Reţele de calculatoare
  • Metode de dezvoltare software
  • Comerţ electronic
  • Limbaje formale, automate și calculabilitate
  • Informatică aplicată în robotică
  • Cloud computing
  • Inteligenţă artificială
 • Discipline opţionale:
  • Proiectarea interfeţelor grafice / Medii vizuale de programare
  • Tehnici de data mining / Modelare neuro-fuzzy
  • Administrarea reţelelor de calculatoare / Proiectarea şi administrarea sistemelor informatice
 • Discipline facultative:
  • Programare distribuită / Modelarea şi proiectarea sistemelor expert