Cautare

Avizier

ANUNȚ

În atenția masteranzilor anului II 

 

Sesiunea a II-a de vară de restanțe, măriri de notă și credite, pentru toate disciplinele din anii I și II se va desfășura in ziua de sâmbătă 22.06.2019 incepand cu ora 10 in sala M103.

Sesiunea a III-a de vară de restanțe, măriri de notă și credite, pentru toate disciplinele din anii I și II se va desfășura conform planificării de aici.

20.06.2019

              Decan,                                                                                 Director departament,

Conf.univ.dr.ing.Iustin Priescu                                                     Conf.univ.dr.Daniela Joița

 


 

ANUNȚ

În atenția masteranzilor anului I 

 

Sesiunea a II-a de vară de restanțe, măriri de notă și credite se va desfășura conform planificării de aici.

20.06.2019

              Decan,                                                                                 Director departament,

Conf.univ.dr.ing.Iustin Priescu                                                     Conf.univ.dr.Daniela Joița