Cautare

Discipline de studiu

LISTA DISCIPLINELOR DE STUDIU
AN UNIVERSITAR 2016-2017

 

ANUL I

 • Discipline obligatorii:
 1. Anatomie preimplantară (3)
 2. Imagistică maxilo-facială (5)
 3. Biomateriale utilizate ȋn implantologie (5)
 4. Interfaţa biomateriale-ţesut (5)
 5. Biomecanica sistemului stomatognat (5)
 6. Analiza explantelor (5)
 7. Evaluarea clinică – paraclinică a pacientului ȋn implantologie (4)
 8. Implantologie (5)
 9. Gnatologie implanto-protetică (5)
 10. Stagii de cercetare ştiinţifică (8+10)

 

ANUL II

 • Discipline obligatorii:
 1. Prelucrarea computerizată a algoritmului terapeutic (5)
 2. Principii de restaurare prin proteza totală (2)
 3. Etapele clinico-tehnice de realizare a restaurărilor protetice fixe pe implanturi (5)
 4. Etapele clinico-tehnice de realizare a restaurărilor protetice mobile şi mobilizabile pe implanturi (5)
 5. Estetica restaurărilor protetice cu agregare implantară (4)
 6. Noţiuni de igienă a restaurărilor protetice postimplantare (5)
 7. Stagii de cercetare ştiinţifică (4)
 8. Elaborarea lucrării de disertaţie (30)

 

EXAMEN DE FINALIZARE STUDII

 • SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DIZERTAŢIE: 20 credite