Cautare

Cercetare

Activitatea de cercetare din Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor se desfăşoară conform Regulamentului de organizare, desfășurare și finanțare a activității de cercetare ştiinţifică în Universitatea Titu Maiorescu și are la bază un Plan strategic conceput pe diverse orizonturi de timp, cuprinzând obiectivele generale şi specifice, temele de cercetare, colectivele şi responsabilii, termenele de realizare, modalităţile de valorificare şi costurile estimative. Atât Planul strategic pe termen lung, cât și Planurile operaționale anuale sunt avizate de către Consiliul Facultăţii şi in final de către Senatul UTM.

Conform acestui plan, obiectivele generale ale activităţii de cercetare ştiinţifică sunt:

 • promovarea cercetării ştiinţifice din facultate la standarde naţionale şi internaţionale prin participarea la Programele naţionale/europene şi internaţionale de cercetare;
 • implicarea tinerilor în cercetarea ştiinţifică (cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenţi);
 • strângerea legăturilor cu mediul de afaceri în vederea oferirii de soluţii, prin contracte de cercetare şi transfer tehnologic, la probleme specifice;
 • înmulţirea parteneriatelor și colaborărilor ştiinţifice cu diverse institute de cercetare și universități din țară și străinătate;
 • atragerea de venituri suplimentare din cercetarea ştiinţifică pentru dezvoltarea facultății și universității.

 

Obiectivele specifice ale activităţii de cercetare ştiinţifică  sunt:          

 • accesarea fondurilor structurale și de coeziune şi a competițiilor de proiecte de cercetare naționale și  internaționale;
 • încheierea de contracte de cercetare şi transfer tehnologic cu mediul de afaceri;
 • identificarea căilor pentru realizarea unui echilibru între activitățile de cercetare și cele de predare, în funcţie de specificul fiecărei facultăţi, departament, domenii prioritare, surse de finanţare etc.
 • elaborarea de lucrări ştiinţifice valorificate prin:
  • publicare în reviste de specialitate recunoscute CNCIS, indexate în baze de date internaționale și cotate ISI cu factor de impact mai mare decât 0;
  • publicare în proceedings-urile unor simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale cu vizibilitate;
  • participare la manifestări ştiinţifice de prestigiu în țară și în străinătate.

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică este o sarcină expresă a fiecărui cadru didactic, prevăzută în statele de funcţiuni şi în fişele posturilor. De asemenea, la activitatea de cercetare științifica participă și studenții și masteranzii Facultății, sub diverse forme, cu precădere prin:

 1. cercetare ştiinţifică realizată în mod independent, îndrumată de cadrele didactice şi finalizată prin studii de caz, proiecte, lucrări de diplomă, disertaţii şi altele;
 2. participarea la realizarea unor programe sau proiecte coordonate de centrele de cercetare ştiinţifică sau colectivele de cercetare ştiinţifică;
 3. susținerea de lucrări în cadrul sesiunilor cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
 4. elaborarea de articole în vederea publicării în revistele studențești.

 

Calitatea activității de cercetare desfășurate în facultatea noastră este evidențiată și de datele din următorul tabel referitoare la publicațiile cadrelor didactice: 

Anul 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Articole publicate in reviste cotate ISI 2 2 2 3 4 5  4
Articole publicate în reviste indexate BDI     24 17 21 14 20 22  25

 

Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor a dobândit o tradiţie în organizarea sesiunilor anuale de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice şi studenţilor. Aceste manifestări au ca principal obiectiv încurajarea şi promovarea cercetării ştiinţifice a studenţilor şi cadrelor didactice, precum şi încurajarea colaborării dintre profesori şi asistenţi în redactarea unor materiale ştiinţifice de cercetare.

Astfel, în fiecare an, la secțiunea „Tendințe si necesitați in cercetarea științifica româneasca generate de dinamica mediului economic globalizat”, din cadrul Conferinţei Internaţionale anuale a Universității Titu Maiorescu intitulata EDUCAŢIE ŞI CREATIVITATE PENTRU O SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE organizată în luna noiembrie, cadrele didactice ale facultății noastre participa cu lucrări de calitate, ca autori unici sau în colaborare.

 

Alte evenimente științifice (conferinţe, simpozioane, workshop-uri, mese rotunde) organizate de către Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor în ultimii 5 ani au fost: 

Titlul / perioada

Organizatori

Firmele de audit, impozitarea amânată și raportarea financiară, workshop, 27 mai 2019

Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Optimizarea costurilor fiscale, workshop, 22 mai 2019

Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor

Conferința Internațională pentru Studenți și Elevi „Economia Verde: provocări, constrângeri și oportunități” (Green Economy: challenges, constraintes and opportunities) – 18 mai 2019

Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Audit organizațional în era digitală, workshop, 11 aprilie 2019

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Laboratorului Academic cu tema ” Bursa de Valori București” în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară – 12 martie 2019

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Laboratorului Academic cu tema ” Piața de capital de la teorie la practică” în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară – 26 noiembrie 2018

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Laboratorului Academic cu tema ” Societățile de servicii de investiții financiare” în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară – 20 noiembrie 2018

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Cum obţii un suport financiarpentru a-ţi transforma ideea într-un business – 10 noiembrie 2018

Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor

BDO Summer School – iulie 2018

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

BDO Financial Audit Beyond Numbers, workshop, 12 mai 2018

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Find what motivates you and how shape the perfect career for you, workshop, 24 aprilie 2018

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Energy and inspiration for your career, workshop, 17 aprilie 2018

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Combinări de întreprinderi: practici contabile naţionale şi internaţionale – 22 martie 2018

Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Laboratorului Academic cu tema ”Organisme de plasament colectiv” în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară – 13 ianuarie 2018

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Spirala contagioasă a insolvenţei – 10 ianuarie 2018

Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor

Laboratorului Academic cu tema ”Pași în listarea companiilor pe piața locală” în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară – 13 decembrie 2017

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Pledoarie pentru aplicarea IFRS – 28 noiembrie 2017

Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Conferința Internațională pentru Studenți și Elevi „Economia Verde: provocări, constrângeri și oportunități” (Green Economy: challenges, constraintes and opportunities) – 24 noiembrie 2017

Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Laboratorului Academic cu tema ”Intermedierea pe piața de capital” în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară – 22 noiembrie 2017

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Spiritul antreprenorial bazat pe valori sociale: generația digitală, Masă rotundă, 10 noiembrie 2017

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Perspective, tendințe și aplicații în finanțe și contabilitate corporativă,  10 octombrie 2016,       Masă rotundă

Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Ateliere de Antreprenoriat – workshop, aprilie – mai 2017

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Combinări de întreprinderi: practici contabile naţionale şi internaţionale, workshop, 10 aprilie 2017

Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Standardele Internaționale de Raportare Financiară și Noile Direcții în Managementul Veniturilor, workshop, 20 martie 2017

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Controlling şi performanţă în cadrul entităţii economice, workshop, 15 ianuarie 2017

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Servicii de performance advertising pentru afacerile online: Google AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads – workshop, mai 2016

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

PFA versus societate comerciala. Avantaje si riscuri economice in desfășurarea activității 2016, Masă rotundă

Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Fiscalitatea românească versus fiscalitatea europeană, Ed. a IV a. Dezbateri asupra Noului Cod Fiscal – 2016, Masă rotundă

Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Considerații asupra Legii darii in plata – implicații asupra sistemului bancar, pieței imobiliare si a creditului ipotecar – 2016, Masă rotundă

Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor

Dezbatere privind gestionarea  fondurilor europene pentru perioada 2014-2020 – oportunitati si constrângeri pentru Romania. Concluzii după încheierea exercițiului financiar 2007-2013 – 2016, Masă rotundă

Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Conferința Internațională pentru Studenți și Elevi „Economia Verde: provocări, constrângeri și oportunități” (Green Economy: challenges, constraintes and opportunities) – 18 mai 2016

Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Economia subterana în Romania, 10 mai 2016, Masă rotundă

Departamentul de Finanțe si Administrarea Afacerilor

E-commerce. Work-shop. Studiu de caz: Republica Bio, aprilie 2016

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

HOW TO FIND ANGEL INVESTORS FOR YOUR START-UP, work-shop, aprilie 2016

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Story-Telling si comunicare, workshop, aprilie 2016

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Relansarea economiei românești – o necesitate stringentă, Ed. a – III a, 2015, Masă rotundă

Departamentul de Finanțe si Administrarea Afacerilor

Fiscalitatea românească versus fiscalitatea europeană, Ed. a III a, 2015, Masă rotundă

Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Importanţa educației financiar- bancare la nivelul tinerilor, ed a II a, 2015, Masă rotundă

Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor

Creditarea non-guvernamentala in Romania – stimulente si obstacole, 2015, Masă rotundă

Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor

Gestiunea afacerilor folosind sisteme ERP, 2015, Masă rotundă

Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Relansarea economiei românești – o necesitate stringentă, Ed. a – II a , 2014, masa rotunda

Departamentul de Finanțe si Administrarea Afacerilor

Fiscalitatea românească versus fiscalitatea europeană, Ed. a II a, 2014, workshop

Departamentul de Economie, Contabilitate si Informatica de Gestiune

Adoptarea monedei unice in Romania – calendar, avantaje, costuri, 2014, Workshop

Departamentul de Finanțe si Administrarea Afacerilor

„Tendințe în Grafica Publicitară. Plat vs Realist, work-shop, martie 2014

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

4 Workshop-uri despre Marketing on-line, aprilie-mai 2014

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Eşti pregătit pentru interviul de angajare? Work-shop, februarie 2014

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Analiza performanţei întreprinderii – un pas către managementul valorii, ianuarie 2014, Masă rotundă

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Avantaje şi oportunităţi privind restructurarea unei întreprinderi, Work-shop, 20 ianuarie 2014

Departamentul de Finanțe si Administrarea Afacerilor

“Bursa locurilor de muncă – Măsură activă de ocupare”, Ediţia I – 8 aprilie 2014

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Gestiunea afacerilor folosind sisteme ERP, 2014, Masă rotundă

Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA

Modernizarea şi creșterea performanţei sistemului educațional din România prin implementarea unor soluții informatice integrate pentru evidenţa şi gestiunea cursanților, e –Learning, evaluarea cadrelor didactice, evidenţa traseului profesional al cursanților etc., Workshop, 2013

Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Relansarea economiei românești – o necesitate stringentă, 2013, Workshop

Departamentul de Finanțe si Administrarea Afacerilor

Fiscalitatea românească versus fiscalitatea europeană, 2013, workshop

Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Importanta, impactul şi utilizarea rețelelor de socializare online, 2013, masa rotunda

Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

 

Stabilirea de parteneriate in domeniul cercetării științifice a fost o preocupare continuă la nivelul Facultății. Încă din anul 2010, Facultatea de Finanţe – Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor a încheiat acorduri de colaborare în cercetarea ştiinţifică economică cu Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare “Victor Slăvescu” din cadrul Academiei Române şi cu Universitatea din Chişinău. Acestea se materializează în sprijin reciproc în derularea de proiecte de cercetare, organizarea de sesiuni şi simpozioane ştiinţifice, precum şi in formarea de consorţii în vederea participării la competiţii de cercetare interne şi internaţionale.

Alte parteneriate strategice încheiate in ultimii 3 ani de către Facultate prin intermediul Centrului de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic, înființat in decembrie 2013 au fost cu următoarele entități si organizații:

 • SC PLURIVA SRL
 • SC CINNAMON PROJECT
 • SC PROGRES GROUP COM SRL
 • SC CAMEEA CONSULTING SRL
 • SC COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL
 • BANCA TRANSILVANIA
 • BEANS UNITED
 • ERBASU SA
 • RO DISTRIBUTION
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ (ASF)
 • BDO ROMANIA