Cautare

Studii de master

 

PROGRAMAREA RESTANȚELOR PENTRU ANII TERMINALI

- IUNIE 2014 -

Toate programele de master

 


PROGRAMAREA EXAMENELOR

- SESIUNEA MAI/IUNIE 2014 -

 

Toate programele de master (toţi anii de studiu)

 


 

PROGRAMAREA ACTIVITĂȚILOR – SEMESTRUL II

- AN UNIVERSITAR 2013-2014 -

 

Managementul finanțării proiectelor europene Anul I Anul II
Bănci și piețe financiare Anul II
Politici financiare de întreprindere Anul I Anul II
Fiscalitate și politici financiare Anul I Anul II

 


 

CURSURI DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2012/2013

Masterul (ciclul II) reprezinta o continuare a studiilor universitare, care ofera licentiatilor ciclului I cunostinte detaliate într-un anumit domeniu specific. Durata cursurilor este de 2 ani (patru semestre) Aceasta forma de învatamânt nu a existat în România pâna în anul 1990, a fost introdusa destul de timid dupa aceea, dar în prezent tinde sa devina un element-cheie în desavârsirea pregatirii unui bun specialist, mai ales în perspectiva integrarii României în Uniunea Europeana, unde pregatirea prin master este asigurata de practic toate universitatile si solicitata pentru orice post ce depaseste activitatile de rutina. Studiul unor discipline de cunoastere avansata în domeniul specializarii alese si cercetarea stiintifica sunt principalele cai de asigurare a diferentierii competentelor si aptitudinilor fata de nivelul celor care opteaza sa încheie formarea initiala la nivel de licenta. Masterul se încheie prin sustinerea unei lucrari de dizertatie. La master se pot înscrie absolventi ai ciclului I de la facultati cu profil economic.

Facultatea de Stiinte Economice a Universitatii Titu Maiorescu ofera pentru anul universitar 2012-2013 patru cursuri de master, cu o durata de de 2 ani, pentru absolventii ciclului I de 3 ani în specializari economice (structura Bologna):

 • Managementul finantarii proiectelor europene
 • Banci si piete financiare
 • Politici financiare de întreprindere
 • Fiscalitate și politici financiare – organizat împreună cu Camera Consultanților Fiscali

 

Cursurile se desfasoara  în cadrul unui orar care sa permita cursantilor sa aiba si un loc de munca. 


 

Acte şi documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master:

 • diploma de bacalaureat (în original şi copie legalizată);
 • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (în original şi copii legalizate);
 • adeverinţă de absolvire a studiilor universitare de licenţă, în original, pentru promoţia 2011;
 • documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor universitare de către direcţia de specialitate a M.E.C.T.S. (se depune de către candidaţii care au efectuat studiile universitare în străinătate);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în ciclul de studii universitare de master la o altă facultate şi diploma de licenţă însoţită de suplimentul la diplomă (copii legalizate);
 • certificat de naştere (copie legalizată);
 • certificat de căsătorie (copie legalizată), dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului pentru a urma studii superioare;
 • 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
 • buletin/carte de identitate/paşaport în copie;
 • certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (se depune de către candidaţii cetăţeni străini străini;
 • cerere de înscriere la concursul de admitere şi de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2011-2012 (se poate descărca de aici).

 

Candidatul va prezenta actele şi documentele de mai sus într-un dosar-plic.