Cautare

Despre noi

Facultatea de Ştiinţe Economice-Târgu Jiu din cadrul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti este angajată în realizarea excelenţei academice, atât prin activitatea didactică, cât şi prin activitatea de cercetare ştiinţifică.

Facultatea de Ştiinţe Economice Târgu Jiu oferă programe academice de înaltă calitate la nivel de licenţă și masterat pentru următoarele specializări:

  • Contabilitate şi informatică de gestiune
  • Economia comerţului, turismului şi serviciilor
  • Economia mediului
  • Master – Tehnici financiare și contabile pentru gestiunea afacerilor


Facultatea de Ştiinţe Economice
 îşi asumă misiunea de a promova la nivel de excelenţă dezvoltarea de competenţe culturale, educaţionale şi de specialitate, bazate pe cunoaştere inovatoare, învăţare permanentă şi interculturalitate. Realitatea a dovedit că specializările Facultăţii de Ştiinţe Economice sunt imperios necesare ţinând cont de faptul că relansarea economicã românească şi integrarea României în Uniunea Europeană necesită economişti pregătiţi la cerinţele actuale ale pieţei muncii, capabili să presteze lucrări de calitate în domeniile amintite.

Obiectivele Facultăţii de Stiinţe Economice Târgu Jiu se referă la:

  • formarea de specialişti în spiritul concepţiei moderne, specifice economiei de piaţă, în intenţia integrării unei viziuni europene în firmele din România;
  • construirea şi menţinerea reputaţiei la nivel naţional prin calitatea programelor academice şi de cercetare la care participă corpul profesoral, prin calitatea absolvenţilor şi prin carierele pe care le vor obţine aceştia în următorii ani;
  • crearea unor legături mai strânse cu mediul economic şi construirea de programe academice şi a altor programe de activitate în funcţie de necesităţile comunităţii de afaceri;
  • adaptarea permanentă a ofertei educaţionale la cerinţele unei economii de piaţă funcţionale în vederea dezvoltării unei societăţi bazate pe cunoaştere;
  • dezvoltarea unei culturi organizaţionale, care să confere identitate şi recunoaştere facultăţii în spaţiul universitar românesc şi din străinătate;
  • intensificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi integrarea rezultatelor acesteia în procesul de învăţământ.