Cautare

Noutăți și evenimente

  

SIMPOZIONUL

“Cultura de Securitate-prioritate la nivelul NATO și al Uniunii Europene

 

În data de 27 martie 2019, începând cu ora 14.00, în corpul M, Sala 204, sub egida Centrului de Cercetare în domeniul Relațiilor Internaționale, Geopoliticii și Studiilor de Securitate/ Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale, se va desfășura Simpozionul “Cultura de Securitate-prioritate la nivelul NATO și al Uniunii Europene”. Manifestarea științifică are ca partener Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale a Universității ”Danubius” din Galați.

Simpozionul, prilejuit de sarbătorirea a șapte decenii de existență a NATO și a unui deceniu și jumătate de la aderarea României la Alianța Nord-Atlantică, va dezbate problematica culturii de securitate în spațiul NATO și al Uniunii Europene, din punct de vedere al  instituțiilor cu responsabilități în acest domeniu, actorilor statali, al liderilor diferitelor organizații, dar și al cetățenilor statelor membre.

Sunt așteptați să participe la simpozion cadre didactice, cercetători, doctoranzi, masteranzi și studenți de la universități și institute de cercetare ale Capitalei.

Persoană de contact: Lect.univ.dr. Eugen Lungu, e-mail: eugenbuc2004@yahoo.com

 

Vă așteptăm, cu plăcere, să participați la această manifestare științifică!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

ORGANIZEAZĂ

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE A DEPARTAMENTULUI DE ȘTIINȚE POLITICE, RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE:

“Ordinea mondială în epoca post-Război Rece - evoluții și tendințe”

       

În ziua de 14 mai 2019, începând cu ora 10.00, corpul M, sala M 204, se va desfășura sesiunea anuală de comunicări științifice a studenților de la specializarea Relații Internaționale și Studii Europene. Sunt așteptați să participe la dezbateri, în cadrul acestui eveniment științific, studenții din toți anii de studii ai departamentului.

În cadrul sesiunii de comunicări științifice studenții vor aborda teme circumscrise unor discipline care aparțin domeniului Relații Internaționale și Studii Europene:

 • Teoria relațiilor internaționale
 • Istoria relațiilor internaționale
 • Geopolitică
 • Studii de securitate
 • Globalism și globalizare
 • Instituții și politici ale Uniunii Europene
 • Guvernanța în Uniunea Europeană
 • Drept internațional
 • Politică externă și diplomație
 • Construcție europeană

Înscrierile de participare cu prezentări în cadrul sesiunii de comunicări științifice se fac la domnul lect.univ.dr. Eugen Lungu, e-mail eugenbuc2004@yahoo.com, până la data de 07.05.2019.

Așteptăm toți studenții de la specializarea RISE sa participați la acest eveniment științific!

 


 

SUB EGIDA FACULTĂŢII DE ŞTIINŢELE COMUNICĂRII ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 

În ciclul de activități

 

CONFERINȚELE  ”TITU MAIORESCU”

 

S-A DESFĂŞURAT WORKSHOP-ul CU TEMA 

 

”ARMATA ROMÂNIEI – DE LA PARTENERIATUL PENTRU PACE LA INTEGRAREA ÎN NATO”

 

 

Pe data de 22 noiembrie 2018, Centrul de Cercetare în domeniul Relațiilor Internaționale, Geopoliticii și Studiilor de Securitate al Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale, din Universitatea Titu Maiorescu, a organizat workshop-ul cu tema ”Armata României – de la Parteneriatul pentru Pace la integrarea în NATO”. Evenimentul a avut ca invitat pe Generalul de brigada (r) GHEORGHE VIȘAN, fost comandant al unor mari unități ale Armatei României, al Comandamentului Forțelor Întrunite și participant la misiunea NATO din Irak în cadrul ”Iraki Freedom”.

Activitatea, înscrisă în ciclul de manifestări ”Conferințele Titu Maiorescu”, a urmărit să să pună în evidență traseul urmat de Armata României, etapele parcurse de această instituție de prestigiu a statului roman în perioada postcomunistă, începând cu Revoluția Română din decembrie 1989 până la integrarea în NATO, în anul Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

În prima parte a evenimenului domnul General de brigadă (r) Gheorghe Vișan, într-o foarte interesantă prezentare, a evidențiat o serie de subiecte de mare interes pentru audiență, cum ar fi: dorința unanimă a forțelor politice din România, la începutul anilor ’90, de a urma calea integrării în NATO și Uniunea Europeană; semnificația și importanța semnării de către România a Parteneriatului pentru Pace; complexitatea și dificultatea îndeplinirii sarcinilor cuprinse în Programul Parteneriatului pentru Pace; participarea militarilor români la exercitii și misiuni conduse de NATO, în perioada de preaderare; realizarea obiectivului interoperativității Armatei României cu celelalte armate member NATO; participarea militarilor români la misiuni sub egida ONU, OSCE, UE; inițiative românești în domeniul apărării cu participarea unor state vecine (Ungaria, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Republica Moldova); transformările spectaculoase pe care le-a cunoscut Armata României în perioada de preaderare în domeniul pregătirii resursei umane, structurii organizatorice și al dotării cu armament, echipamente și tehnică militară; vizibilitatea și profesionalismul militarilor români dovedite în misiuni și în funcții ocupate în comandamente ale Alianței Nord Atlantice; măsurile concrete luate de Armata României pentru întărirea flancului estic al NATO, conform deciziilor luate de Summiturile NATO din Țara Galilor (2014), Verșovia (2016) și Bruxelles (2018).

În partea a doua a evenimentului, pe baza celor prezentate de invitat, au avut loc dezbateri și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Studenții Departamentului Relații Internaționale și Studii Europene s-au arătat interesați de aprofundarea unor teme ca: alocarea a 2% din PIB-ul României pentru domeniul apărării; consolidarea Alianței Nord Atlantice, în condițiile în care SUA, principalul contributor la bugetul Alianței, dorește ca toate statele membre să ajungă în anul 2024 la alocarea unui procent de minim 2% din PIB pentru apărare; integrarea militarilor români în comandamente multinaționale.

Evenimentul a scos în evidență, pe de o parte, dorința studenților de a aprofunda teme specifice domeniului studiilor de securitate, iar pe de altă parte, interesul de a cunoaște aspecte practice, concrete, ale apărării naționale a României, beneficiind de un contact direct cu un foarte bun specialișt al domeniului militar.

Workshop-ul, care a avut ca invitat o personalitate recunoscută a domeniului apărării naționale, deschide seria unor manifestări similare în acest an de învățământ, activități care vor viza invitarea în mijlocul studenților facultății noastre a unor personalități prestigioase din domeniul Relațiilor Internaționale, Diplomației, Geopoliticii, Studiilor de Securitate și Comunicării Strategice.

 


 

Universitatea Titu Maiorescu

-Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale-

 

În ciclul de activități

CONFERINȚELE ”TITU MAIORESCU”

- joi 22 noiembrie 2018, ora 13.00, Sala V 101

 

-Workshop-

 

Centrul de Cercetare în domeniul Relațiilor Internaționale, Geopoliticii și Studiilor de Securitate al Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale continuă seria manifestărilor științifice în anul de universitar 2018-2019 și propune workshop-ul cu tema ”Armata României – de la Parteneriatul pentru Pace la integrarea în NATO”. Activitatea îl are ca invitat pe domnul General de Brigadă (r) Gheorghe Vișan, locțiitor al Șefului Operațiilor la Divizia Multinațională Centru-Sud, în cadrul operației ”Iraqi Freedom” (2005), comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite (2014-2015) și Comandantul Diviziei 2 Infanterie ”Getica” (2017).

Evenimentul, programat să se desfășoare cu câteva zile înainte de sărbătorirea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 2018, la care sunt așteptați să participe cadre didactice, cercetători, doctoranzi, masteranzi și studenți, pasionați de domeniile relații internaționale, geopolitică și studii de securitate, își propune să reliefeze și să analizeze principalele momente ale drumului parcurs de Armata României  în perioada de preaderare, dar și după intrarea în NATO. De asemenea, workshop-ul urmărește să popularizeze experiența unui fost cadru militar al Armatei României, în calitatea sa de fost comandant al unor mari unități și de participant la misiuni internaționale organizate de Alianța Nord Atlantică, abordând teme ca:

 • Pregătirea, dotarea și echiparea Armatei României în primii ani după Revoluția Română din decembrie 1989
 • România și semnarea Parteneriatului pentru Pace
 • Participarea militarilor români la exerciții și misiuni NATO în perioada anterioară aderării la Alianța Nord Atlantică
 • Realizarea obiectivului interoperativității Armatei României cu armatele membre NATO
 • Integrarea în NATO, în anul 2004, și obligațiile României în etapa post-aderare
 • Participarea militarilor români la misiunile NATO din Kosovo, Bosnia-Herțegovina, Irak și Afganistan
 • Noile angajamente ale Armatei României privind întărirea flancului estic al NATO.

 

Va asteptăm, cu multă placere, să participați la această activitate științifică!

  


 

SUB EGIDA FACULTĂŢII DE ŞTIINŢELE COMUNICĂRII ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

S-A DESFĂŞURAT 

MASA ROTUNDĂ “FEDERAȚIA RUSĂ ȘI ECHILIBRUL DE PUTERE ÎN SECOLUL XXI”

 

Pe data de 8 noiembrie 2018, Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale a Universităţii Titu Maiorescu a organizat o masă rotundă pe tema Federația Rusă și echilibrul de putere în secolul XXI. Evenimentul s-a bucurat de prezența unor personalități de referință din mediul academic și de cercetare, din plan național. Printre afilierile instituționale ale participanților menționăm: Academia Română-Reprezentată de Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Ministerul Afacerilor Externe, Universitatea din București, Academia de Studii Economice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Spiru Haret, Universitatea Hyperion, Universitatea Națională de Apărare Carol I, Geopolitica Magazin, Middle East Political and Economic Institute, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România. În plus față de personalitățile cu apartenență instituțională, au fost prezenți și o serie de cercetători independenți. În cadrul discuțiilor subsecvente, domnul Claudiu Degeratu, din cadrul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, a prezentat un model privind generarea de scenarii posibile pentru 2025 referitor la prezența Rusiei la Marea Neagră. Modelul s-a axat pe conturarea unor tendințe privind competitivitatea, precum și a unor tendințe privind incertitudinea. Domnul profesor Silviu Neguț, din cadrul Academiei de Studii Economice, a accentuat ideea potrivit căreia Rusia va suferi pe dimensiunea resurselor minerale, subliniind și faptul că Rusia nu este încă o putere asiatică.

Domnul profesor Teodor Frunzeti, directorul departamentului de Relații Internaționale, din cadrul Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale, a precizat faptul că Rusia este o putere regională și că încearcă să își schimbe actualul statut. Conform domnului profesor Teodor Frunzeti, relația Rusia-China este o relație bazată pe pragmatism, o relație care nu este bi-univocă, deoarece China își va menține un echilibru atent între Federația Rusă, Statele Unite ale Americii, precum și Uniunea Europeană. Domnul Marius Văcărelu a luat, de asemenea, în discuție dimensiunea regională a Rusiei a statutului actual de putere a Rusiei.

 Fostul ambasador și actual profesor în cadrul Departamentului de Științe ale Comunicării, Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale, Universitatea Titu Maiorescu, Dan Mihai Bârliba a menționat dimensiunea comportamentului politico-semantic al Rusiei, prin reprezentanții de rang ambasadorial ai acesteia. Niculescu Faur Armand, masterand în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, a creionat necesitatea unirii diplomației Occidentului în fața actualelor acțiuni ale Federației Ruse. Domnul Vasile Simileanu, directorul Geopolitica Magazin, a adus o serie de mențiuni interesante referitoare la războiul hibrid asupra Ucrainei, precum și referitoare la reactivarea panortodoxismului în comportamentul de politică externă a Rusiei.

Această trecere în revistă a diverselor contribuții științifice, care au marcat și ghidat, printre alte discuții și intervenții, schema argumentativă a discuțiilor arată anvergura evenimentului, precum și spiritul extrem de prolific al acestuia. În acest an universitar, această masă rotundă a reprezentat debutul unei serii de manifestări de acest gen, pe care Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale  intenţionează să le organizeze, care vor viza și alți actori ai scenei mondiale actuale: Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, China, dar și alții.


 

MASA ROTUNDĂ CU TEMA “FEDERAȚIA RUSĂ ȘI ECHILIBRUL DE PUTERE ÎN SECOLUL AL XXI-LEA”

Centrul de Cercetare în domeniul Relațiilor Internaționale, Geopoliticii și Studiilor de Securitate al Facultății de Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Internaţionale/Universitatea Titu Maiorescu din București deschide seria manifestărilor științifice în anul de universitar 2018-2019 cu masa rotundă ”Federația Rusă și echilibrul de putere în secolul al XXI-lea”, activitate la care sunt așteptați să participe cadre didactice universitare, cercetători din domeniul științei politice și relațiilor internaționale, diplomați, istorici, sociologi, specialiști în comunicare, doctoranzi, masteranzi și studenți.

Având în vedere rolul tot mai activ manifestat, în ultimii ani, de către Federația Rusă în resetarea raporturilor de putere în sfera internațională, precum și evenimentele geopolitice majore care s-au consemnat după încheierea Războiului Rece, masa rotundă își propune să abordeze o serie de teme de mare actualitate, cum ar fi:

 • Federația Rusă și moștenirea culturii imperiale sovietice și țariste.
 • Raporturile de putere ale Federației Ruse cu principalii actori ai sferei globale (SUA, UE, China, NATO etc.)
 • Federația Rusă ca mare putere militară și mare putere energetică
 • Anexarea Peninsulei Crimeea, războiul civil din estul Ucrainei si respectarea de către Federația Rusă a tratatelor internaționale
 • Federația Rusă, interesele strategice din Orientul Mijlociu și participarea la războiul din Siria
 • Sistemul politic al Federației Ruse si valorile democrației liberale
 • Moscova și acțiunile de război hibrid din vecinătatea apropiată și din spațiul occidental
 • Cultura rusă și biserica ortodoxă – vectori de menținere a influenței  Moscovei în statele care au aparținut fostei URSS

 

Va așteptăm, cu multă plăcere, să participați la această activitate științifică!

 

  

 


 

Conferința

DESCURAJAREA NUCLEARĂ ÎN ACTUALUL

CONTEXT DE SECURITATE

 


 

Elevi de la Colegiul Petru Maior, din București, în vizită la Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste a Universității Titu Maiorescu (Aula Magna)


Conferință Erasmus la Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste

 

În data de 21 martie 2013, la Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste a Universității Titu Maiorescu, a avut loc un eveniment academic de înaltă ținută.

În cadrul Programului academic ERASMUS, Profesorul Dr. Dimitrios Triantaphyllou, de la Kadir Has University, Istanbul, a susținut o prelegere pe tema Security at the Black Sea Region. Dr. Dimitrios Triantaphyllou  este directorul Centrului pentru Studii Internaționale și Europene al Universității Kadir Has, un specialist reputat pe plan internațional.

Conferința, desfășurată în limba engleză, a concentrat un public numeros, format, în principal, din studenți ai FSSP, atrași de temă – una de maxim interes – și de personalitatea profesorului.

Într-un amfiteatru arhiplin, partea finală a întâlnirii a fost una interactivă, constituind cadrul unui dialog animat și substanțial între invitat și participanți.

Întâlnirea Profesorului Dimitrios Triantaphyllou cu studenții de la Facultatea de Științe Sociale și Politice, sub auspiciile Erasmus, a fost un succes academic.