Cautare

Admitere 2016-2017

ANUNȚ PRIVIND ADMITEREA – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016 

 
Ca urmare a unor dificultăți tehnice de procesare a informațiilor candidaților declarați admiși la programele de studii din domeniul sănătate în sesiunea iulie 2016, la Facultatea de Medicină și Medicină Dentară, în vederea admiterii din 28 septembrie se vor face înscrieri începând cu data de 05.09.2016.

 


 

ANUNȚ IMPORTANT

 
În conformitate cu hotărârea Biroului Executiv-Operativ al Universității Titu Maiorescu din data de 19 august 2016, termenul de achitare a cel puțin ratei I din taxa de studii pentru candidații declarați admiși în sesiunea de admitere din 28-29 iulie 2016 în programele de studii universitare de licență se prelungește până la data de 31 august 2016. În cazul în care un candidat declarat admis în sesiunea din 28-29 iulie 2016 nu achită cel puțin rata I din taxa de studii până la data de 31 august 2016, locul pe care candidatul a fost declarat admis va fi scos la concurs în sesiunea de admitere din 28 septembrie 2016.

 


 

ADMITERE 2016

 

Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2016-2017 la următoarele facultăţi/programe de studii/şcoli doctorale:

FACULTATEA DE DREPT BUCUREȘTI

Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4
Tel.: 021.330.11.74
E-mail: drept@univ.utm.ro


I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii

Nr. credite/Durata studiilor

Forma de învăţământ/Număr de locuri

1. Drept Drept 240 de credite / 4 ani (8 semestre) IF / 450 de locuri, Acreditat ID Bucureşti / 100 de locuri, Acreditat

II. Ciclul de studii universitare de master:

Nr. crt. Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ Număr de locuri
1. Drept internaţional şi european,
în parteneriat cu Universitatea din Orleans-Franţa
120 de credite / 2 ani (4 semestre) IF,Acreditat 350
2. Dreptul afacerilor 60 de credite / 1 an (2 semestre) IF,Acreditat
3. Ştiinţe penale 60 de credite / 1 an (2 semestre) IF,Acreditat
4. Medierea conflictelor în drept 60 de credite / 1 an (2 semestre) IF,Acreditat
5. Drept civil şi drept procesual civil aprofundat 60 de credite / 1 an (2 semestre) IF,Acreditat
6. Criminalistica și psihologia judiciară în investigația penală 60 de credite / 1 an (2 semestre) IF,Acreditat
7. Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european 60 de credite / 1 an (2 semestre) IF,Acreditat
8. Drept medical 60 de credite / 1 an (2 semestre) IF,Acreditat

 

III. Ciclul de studii universitare de doctorat, domeniul DREPT: Drept civil, Drept comercial, Dreptul muncii, Dreptul Uniunii Europene, Drept penal și Criminalistică.

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4
Tel.: 021.330.26.80
E-mail: psihologie@univ.utm.ro


I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ/Număr de locuri
1. Psihologie Psihologie 180 de credite / 3 ani (6 semestre) IF / 200 de locuri, Acreditat ID Bucureşti / 100 de locuri, Acreditat

 

II. Ciclul de studii universitare de master:

Nr. crt. Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ Număr de locuri
1. Psihoterapii cognitiv-comportamentale 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat 450
2. Psihologia resurselor umane 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat
3. Tehnici de comunicare şi influenţă psihosocială 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat
4. Psihologie şcolară şi consiliere educaţională 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat
5 Psihanaliză 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat
6. Psihologie clinică, hipnoză și intervenții terapeutice de scurtă durată 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat
7. Psihologie judiciară 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat
8. Psihologia sportului 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat
9. Metodologie și psihometrie 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat

 

FACULTATEA DE INFORMATICĂ

Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4
Tel.: 021.330.10.83
E-mail: informatica@univ.utm.ro


I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ/Număr de locuri
1. Informatică Informatică 180 de credite / 3 ani (6 semestre) IF / 100 de locuri, Acreditat ID Bucureşti / 100 de locuri, Acreditat

 

II. Ciclul de studii universitare de master:

Nr. crt. Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ Număr de locuri
1. Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat 100
2. Informatică aplicată în imagistică medicală 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat

 

FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4
Tel.: 021.324.83.26
E-mail: stiinte.economice@univ.utm.ro


I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ/
Număr de locuri
1. Finanţe Finanţe şi bănci 180 de credite / 3 ani (6 semestre) IF / 150 de locuri, Acreditat ID Bucureşti / 75 de locuri, Acreditat
2. Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 180 de credite / 3 ani (6 semestre) IF / 75 de locuri, Acreditat ID Bucureşti / 100 de locuri, Acreditat
3. Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor 180 de credite / 3 ani (6 semestre) IF / 120 de locuri, Acreditat

 

 II. Ciclul de studii universitare de master:

Nr. crt. Programul de studii Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ Număr de locuri
1. Bănci şi pieţe financiare 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat 200
2. Politici financiare de întreprindere 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat
3. Managementul finanţării proiectelor europene 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat
4. Fiscalitate şi politici financiare 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE, POLITICE ȘI UMANISTE

Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4
Tel.: 021.330.10.83
E-mail: fsspu@univ.utm.ro

I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învățământ/Număr de locuri
1. Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 60 de locuri, Autorizat
2. Ştiințe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 50 de locuri, Autorizat
3. Ştiinţe politice Ştiinţe politice 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 100 de locuri, Autorizat
4. Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 150 de locuri, Autorizat

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Strada Pictor Gheorghe Petraşcu nr. 67A, sector 3
Tel.: 021.324.30.13
E-mail: medicina@univ.utm.ro

 I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ/Număr de locuri
1. Sănătate Medicină 360 de credite / 6 ani
(12 semestre)
IF, 125 de locuri, Acreditat
2. Sănătate Asistenţă medicală generală 240 de credite / 4 ani
(8 semestre)
IF / 50 de locuri, Acreditat

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

Strada Pictor Gheorghe Petraşcu nr. 67A, sector 3
Tel.: 021.325.14.16
E-mail: medicina.dentara@univ.utm.ro

I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ/Număr de locuri
1. Sănătate Medicină dentară 360 de credite / 6 ani
(12 semestre)
IF / 100 de locuri, Acreditat
2. Sănătate Tehnică dentară 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 25 de locuri, Acreditat

 

II. Ciclul de studii universitare de master:

Nr. crt. Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ Număr de locuri
1. Reabilitări orale cu agregare implantară 120 de credite / 4 semestre IF, Acreditat 50

 

III. Ciclul de studii universitare de doctorat, domeniul MEDICINĂ DENTARĂ: Protetică, Endodonţie, Odontoterapie, Reabilitare orală

FACULTATEA DE FARMACIE

Bd. Gheorghe Șincai nr. 16, sector 4
Tel.: 021.330.10.83
E-mail: farmacie@univ.utm.ro

I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ/Număr de locuri
1. Farmacie Farmacie 300 de credite / 5 ani (10 semestre) IF / 50 de locuri, Autorizat

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE TÂRGU JIU

Târgu Jiu, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 100, jud. Gorj
Tel.: 025.322.11.16
E-mail: drept.tgjiu@univ.utm.ro, stiinte.economice.tgjiu@univ.utm.ro

I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ/Număr de locuri
1. Drept Drept 240 de credite / 4 ani
(8 semestre)
IF / 150 de locuri, Acreditat
2. Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 100 de locuri, Acreditat
3. Adminstrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 50 de locuri, Autorizat
4. Economie Economia mediului 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 50 de locuri, Autorizat

 

II. Ciclul de studii universitare de master:

Nr. crt. Programul de studii Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ Număr de locuri
1. Științe penale și criminalistică 60 de credite / 2 semestre IF, Acreditat 50
2. Tehnici financiare și contabile pentru gestiunea afacerilor 120 de credite / 4 semestre IF, Acreditat 50

 

FACULTATEA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ TÂRGU JIU

Târgu Jiu, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 100, jud. Gorj
Tel.: 025.322.11.16
E-mail: asistentamedicala.tgjiu@univ.utm.ro

I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ/Număr de locuri
1. Sănătate Asistență medicală generală 240 de credite / 4 ani
(8 semestre)
IF / 60 de locuri, Autorizat

 

Admiterea în programele de studii universitare de licenţă se organizează în două sesiuni:

 • 28 iulie 2016 pentru toate facultățile, cu excepția Facultății de Medicină Dentară, respectiv 29 iulie 2016 pentru Facultatea de Medicină Dentară;
 • 28 septembrie 2016 pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie.

 

Admiterea în programele de studii universitare de master se organizează în sesiunea din 28 septembrie 2016. La propunerea consiliului facultății, admiterea în programele de studii universitare de master se poate desfășura și în sesiunea din 28 iulie 2016.

 

Înscrierea candidaţilor cetățeni români la concursul de admitere în programele de studii universitare de licenţă se face la sediile facultăţilor Universităţii din Calea Văcăreşti nr. 187 şi nr. 189, strada Gheorghe Petraşcu nr. 67A (IOR), Târgu Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 100 în două perioade:

a)    4 iulie 2016 – 25 iulie 2016 pentru sesiunea din data de 28 iulie 2016, respectiv 29 iulie 2016 pentru Facultatea de Medicină Dentară, între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400;

b)    1 septembrie 2016 – 26 septembrie 2016 pentru sesiunea din data de 28 septembrie 2016, între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400.

 

În funcție de gradul de ocupare a locurilor din sesiunea din 28 iulie 2016, la propunerea consiliului facultății, cea de-a doua perioadă de înscriere la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licență poate fi programată în perioada 1 august 2016 – 26 septembrie 2016.

 

Înscrierea candidaţilor cetățeni români la concursul de admitere în programele de studii universitare de master se face la sediile facultăţilor Universităţii din Calea Văcăreşti nr. 187 şi nr. 189, strada Gheorghe Petraşcu nr. 67A (IOR), Târgu Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 100 în perioada 1 septembrie 2016 – 26 septembrie 2016, între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400. La propunerea consiliului facultății, înscrierea la concursul de admitere în programele de studii universitare de master se poate face și în perioada 4 iulie 2016 – 25 iulie 2016.

 

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

 

Media generală la concursul de admitere în programele de studii universitare de licenţă, altele decât cele din domeniile Sănătate și Farmacie, se calculează ca medie aritmetică între media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat şi nota obţinută la chestionarul de admitere 2016 pentru studii universitare de licenţă.

 

La Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Asistență Medicală Târgu Jiu, pentru toate programele de studii universitare de licență, disciplina de concurs este BIOLOGIE. Manualul recomandat:

BIOLOGIE, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, orice ediție începând cu 2006

Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu

 

La Facultatea de Farmacie disciplina de concurs este CHIMIE ORGANICĂ. Manualul recomandat:

CHIMIE ORGANICĂ, Manual pentru clasa a X-a, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2006

Autori: Luminița Vlădescu, Cornelia Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin

 

Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări. La Facultatea de Medicină fiecare întrebare are cinci variante de răspuns, dintre care o singură variantă conține răspunsul corect. La Facultatea de Medicină Dentară și la Facultatea de Farmacie fiecare întrebare are trei variante de răspuns, dintre care o singură variantă conține răspunsul corect. Fiecărui răspuns corect i se acordă 1 punct, iar punctajul obținut se transformă în notă. La stabilirea mediei generale se ia în considerare media obținută la examenul de bacalaureat. Ponderea notei obținute la testul-grilă este de 75% din media generală de admitere, media obținută la examenul de bacalaureat având o pondere de 25%.

 

Media generală la concursul de admitere în programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între media/nota obţinută de candidat la examenul de licenţă şi nota obţinută la chestionarul de admitere 2016 pentru studii universitare de master.

 

Lista actelor și documentelor necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licență:

 

 • Candidaţii cetăţeni români care au urmat studiile liceale în România:

a)    diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original şi în copie legalizată;

b)    în cazul candidaţilor care sunt studenţi în ciclul de studii universitare de licenţă la o altă facultate, diploma de bacalaureat în copie legalizată, însoţită de adeverinţa de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului;

c)     diploma de licenţă în copie legalizată pentru absolvenţii altor facultăţi;

d)    declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licenţă concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le oferă;

e)    certificat de naştere în copie legalizată;

f)     certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

g)    adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu menţiunea apt pentru a urma studii superioare;

h)    3 (trei) fotografii tip carte de identitate;

i)      buletin de identitate/carte de identitate în copie.

 

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2015-2016 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.

 

 • Candidaţii care au urmat studiile liceale în străinătate:

a)    diploma de bacalaureat, în original şi copie legalizată, şi atestatul emis de direcţia de specialitate din Ministerul Educației Naționale de recunoaştere/echivalare a diplomei de bacalaureat;

b)    declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează în România mai mult de două programe de studii de licenţă concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le oferă;

c)     copia legalizată a certificatului de naştere şi, după caz, traducerea legalizată în limba română;

d)    copia legalizată a certificatului de căsătorie şi, după caz, traducerea legalizată (dacă este cazul);

e)    certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educației Naționale, în cazul candidaţilor străini;

f)     adeverinţă medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere legalizată, în cazul în care adeverinţa este eliberată de o autoritate competentă străină;

g)    trei fotografii tip carte de identitate;

h)    actul de identitate/paşaportul în copie legalizată şi, după caz, traducerea legalizată în limba română.

 

Lista actelor și documentelor necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master:

 

 • Candidaţii cetăţeni români care au urmat studiile universitare de licenţă în România:

a)    diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original şi în copie legalizată;

b)    diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original şi copii legalizate;

c)     în cazul candidaţilor care sunt studenţi în ciclul de studii universitare de master la o altă facultate, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în copii legalizate, însoţită de adeverinţa de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului.

d)    declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le oferă;

e)    certificat de naştere în copie legalizată;

f)     certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

g)    adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu menţiunea apt pentru a urma studii superioare;

h)    3 (trei) fotografii tip carte de identitate;

i)      buletin de identitate/carte de identitate în copie.

 

Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2015-2016 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.

 

 • Candidaţii care au urmat studiile universitare de licenţă în străinătate:

a)    diplomă de bacalaureat, în original şi copie legalizată, şi atestatul emis de direcţia de specialitate din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice de recunoaştere/echivalare a diplomei de bacalaureat;

b)    diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original şi copii legalizate, şi atestatul emis de direcţia de specialitate din Ministerul Educației Naționale de recunoaştere/echivalare a diplomei de licenţă;

c)     declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent în România, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le oferă;

d)    copia legalizată a certificatului de naştere şi, după caz, traducerea legalizată în limba română;

e)    copia legalizată a certificatului de căsătorie şi, după caz, traducerea legalizată (dacă este cazul);

f)     certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în cazul candidaţilor străini;

g)    adeverinţă medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere legalizată, în cazul în care adeverinţa este eliberată de o autoritate competentă străină;

h)    trei fotografii tip carte de identitate;

i)      actul de identitate/paşaportul în copie legalizată şi, după caz, traducerea legalizată în limba română.

 

În anul universitar 2016-2017, Universitatea Titu Maiorescu acordă studenților următoarele reduceri din taxa anuală de școlarizare:

 1. Reducere de până la 5% pentru anul I de studii de licență absolvenților de liceu care au obținut media generală 10 (zece) la examenul de bacalaureat;
 2. Reducere de până la 5% la una dintre facultăți în cazul studenților înmatriculați la studii universitare de licență, care frecventează simultan cursurile a două programe de studii de licență în Universitatea Titu Maiorescu (indiferent de forma de învățământ), pe baza adeverinței eliberate de una dintre cele două facultăți;
 3. Reducere de până la 5% în cazul înscrierii la studii universitare de licență a unor persoane din aceeași familie (soț-soție, părinți-copii, frați-surori), pe bază de documente justificative (certificat de căsătorie, certificat de naștere, adeverință de la facultate). Reducerea se acordă unei singure persoane din cadrul aceleiași familii;
 4. Gratuitate în primul an de școlarizare la studii universitare de licență pentru laureații olimpiadelor internaționale din ultimii cinci ani școlari anteriori anului universitar 2016-2017, pe bază de documente justificative, înaintate secretariatului facultății pentru care optează candidatul;
 5. Reducere de până la 10% în anul I de studii de licență pentru laureații olimpiadelor școlare naționale (premiile I, II și III) din ultimii cinci ani școlari anteriori anului universitar 2016-2017, pe bază de documente justificative, înaintate secretariatului facultății pentru care optează candidatul.

 

În atenția candidaților la concursul de admitere, cetățeni din state membre ale UE, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și din state terțe UE:

           

La admiterea în programele de studii universitare de licență/master pot participa și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege și de regulamentul de admitere al Universității pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxa de înscriere la concurs și taxa de studii. Recunoașterea studiilor efectuate de aceștia în afara României se va realiza de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaștere a studiilor. Candidații care au obținut atestatele de recunoaștere în anii anteriori pot fi înscriși la concursul de admitere în baza acestora.

 

Cetățenii străini din afara statelor menționate mai sus se pot înscrie pe cont propriu valutar, pe baza scrisorii de acceptare la studii în România, eliberată de direcțiile de specialitate din cadrul MENCS, numai la programe de studii acreditate.

 

La admitere, candidații cetățenii străini au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de MENCS sau certificatul de absolvire a anului pregătitor pentru învățarea limbii române.

 

Candidații cetățeni străini susțin, cu perceperea unei taxe al cărui cuantum este prevăzut in Nomenclatorul de taxe, un examen de verificare a cunoștințelor generale de limba română specifice domeniului de studii pentru care optează, notat cu calificativele admis sau respins. Candidatul respins nu poate participa la concursul de admitere. Rezultatul obținut la acest examen nu poate fi contestat. Acest examen nu înlocuiește obligativitatea prezentării de către candidații cetățeni străini a unuia dintre certificatele menționate mai sus.

 

Calendarul depunerii dosarelor cetățenilor străini în vederea emiterii de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice a atestatului de recunoaștere a studiilor și calendarul susținerii examenului eliminatoriu de limba română pentru sesiunea 28 iulie 2016:

 

Perioada

Activitatea

1 iunie – 13 iulie 2016

Depunerea dosarelor candidaților la Departamentul Relații Internaționale (Corpul V, Calea Văcărești 187, parter)

15 iulie 2016

Susținerea examenului eliminatoriu de verificare a cunoștințelor de limba română (Corpul M, Calea Văcărești 189, etaj II)

 

           

In cazul în care, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea I, se organizează sesiunea a II-a a concursului de admitere (28 septembrie 2016), calendarul este următorul:

 

Perioada

Activitatea

1 august – 19 septembrie 2016

Depunerea dosarelor candidaților la Departamentul Relații Internaționale (Corpul V, Calea Văcărești 187, parter)

21 sept. 2016

Susținerea examenului eliminatoriu de verificare a cunoștințelor de limba română (Corpul M, Calea Văcărești 189, etaj II)

 

 

In attention of the candidates for the admission contest, citizens of EU Member States, European Economic Area, the Swiss Confederation, and non EU States

 

At the admission contest may participate citizens of the EU states, of the states belonging to the European Economic Area and the Swiss Confederation, in the same terms provided by law and the rules of admission at the University for Romanian citizens, including the contest fee and tuition. The recognition of the studies outside Romania will be done by the specialized departments of the Ministry of National Education and Scientific Research (MNESR) before the enrolling of the applicants for the contest. Each applicant has the obligation to present the certificate of recognition of the studies. The applicants who obtained certificates of recognition of the studies in previous years can be enrolled based on them.

 

The foreign citizens from outside EU, EEA and SC can enroll at the admission contest at his/her own expense (tax in foreign currency), only for accredited study programmes.

 

At the admission contest, foreign citizens are required to submit a certificate of proficiency for Romanian language, issued by the competent institutions of MNESR or a certificate of graduation preparatory year for learning the Romanian language.

 

Foreign citizens take an eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language, specific to the study programme of their choice, noted with admitted or rejected, by charging a fee stipulated by the list of tuition fees approved by the University Senate. The rejected applicant may not participate in the admission contest. This exam does not replace the obligation to present the certificate of linguistic competence for the Romanian language.

 

The calendar for the submission of the applicants’ files for the issuance of the certificate of recognitions of study by MNESR and for the eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language for the July 28, 2016 session:

 

Period

Activity

June 1 – July 13, 2016

Submission of the applicants’ files to the Department of International Relations (V Building, Calea Văcărești 187, ground floor)

July 15, 2016

The eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language (M Building, Calea Văcărești 189, second floor)

 

 

For the unoccupied seats in the July session, the calendar for the submission of the applicants’ files for the issuance of the certificate of recognitions of study by the MNESR and for the eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language for the September 28, 2016 session:

 

Period

Activity

August 1 – September 19, 2016

Submission of the applicants’ files to the Department of International Relations (V Building, Calea Văcărești 187, ground floor)

September 21, 2016

The eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language (M Building, Calea Văcărești 189, second floor)