Cautare

Asociația Studenților Maiorescieni

PROCES VERBAL DE FINALIZARE A PROCEDURII DE VOT PRIVIND ALEGERILE STUDENȚEȘTI

 


 

CALENDARUL DETALIAT AL ALEGERILOR PENTRU REPREZENTANȚII STUDENȚILOR ÎN
CONSILIILE FACULTĂȚILOR ȘI SENATUL UNIVERSITĂȚII TITU MAIORESCU

 

  • 4 MARTIE: Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor studenţeşti pentru ocuparea locurilor vacante în consiliile facultăților şi în Senatul Universității Titu Maiorescu;
  • 4-16 MARTIE, ora 14:00: Depunerea candidaturilor la secretariatele facultatilor;
  • 17 MARTIE: Tipărirea buletinelor de vot, amenajarea secțiilor de votare;
  • 18 MARTIE, ora 9:00-15:00: Desfășurarea alegerilor;
  • 18 MARTIE:  Publicarea rezultatelor alegerilor pe site-ul Universității Titu Maiorescu;
  • 19 MARTIE: Depunerea contestațiilor;
  • 20 MARTIE: Rezolvarea constestațiilor și publicarea rezultatelor finale pe site-ul Universității Titu Maiorescu.