Cautare

Biroul Executiv

Prof.univ.dr. Iosif URS
PREŞEDINTELE UNIVERSITĂȚII
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
 
Prof.univ.dr. Dan UNGUREANU
PREŞEDINTELE SENATULUI
 
Prof.univ.dr. Smaranda ANGHENI
RECTOR
 
Prof.univ.dr. Dumitru GHEORGHIU
PRORECTOR
Prof.univ.dr. Valentin-Corneliu PAU
VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
 

 

CONTACT
PREȘEDINTELE UNIVERSITĂȚII
Prof.univ.dr. Iosif URS
Tel/fax: 021 311 22 97
 
 
 
SENAT
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
INSTITUŢIA RECTORULUI
 
 
 
PREŞEDINTE
Prof.univ.dr. Dan Florin UNGUREANU
Tel/fax: 021 316 16 46, int. 15
PREŞEDINTE
Prof.univ.dr. Iosif URS
Tel/fax: 021 311 22 97
RECTOR
Prof.univ.dr. Smaranda ANGHENI
Tel/fax: 021 325 21 64
E- mail: rector@utm.ro
 
 
 
SECRETAR ŞTIINŢIFIC
Lect.univ.dr. Mădălina VOICULESCU
Tel/fax: 021 316 16 46, int. 21
VICEPREŞEDINTE
Prof.univ.dr. Valentin Corneliu PAU
Tel/fax: 021 316 16 46, int. 30,18
E- mail: v_pau@utm.ro
PRORECTOR
Prof.univ.dr. Dumitru GHEORGHIU
Tel/fax: 021 316 16 46, int. 27,17