Cautare

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE

 

  • Prof.univ.dr. TITI PARASCHIV - Instruire asistată de calculator
    • telefon: 021.330.26.80
  • Prof.univ.dr. GHEORGHE TOMŞA- Pedagogie I , Pedagogie II
  • Conf.univ.dr. PETRU CRAIOVAN - Proiectarea și managementul programelor educaționale, Comunicare educațională
  • Conf.univ.dr. VALERIA NEGOVAN - Didactica specialității
  • Lect.univ.dr. TEOFIL PANC - Managementul organizației școlare, Managementul clasei de elevi
  • Prof.dr. FLORIN ULETE - Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specialității psihopedagogice, Practica pedagogică