Cautare

Oferta educațională

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic organizează, în anul universitar 2015-2016, PROGRAMUL COMPACT de formare psihopedagogică, (Nivelul I și Nivelul II) 60 de credite pentru ambele niveluri, plus 10 credite, aferente examenelor de finalizare, ale celor doua niveluri, cursuri de zi, două semestre, in conformitate cu reglementările din Ordinul METCS 5745/13.09.2012.

Acest program se adresează numai absolvenților de facultate, cu diplomă de licență, care doresc certificare pentru profesia didactică.

Înscrierile se fac, în perioada 1 iunie – 30 septembrie, la  Secretariatul DSPP, din Calea Văcărești, nr. 187 (Corp V), et. 2, cam. 204, sect. 4, București (Timpuri Noi), telefoane: 021.330.21.42 (Secretariat) și 0730.606.483 (Director DSPP).

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic a primit avizul Consiliului ARACIS (nr. 8454 din 15.11.2013) de “Acreditare a Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, grad de ÎNCREDERE, forma de învățământ IF“. 

 


 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE,
în Programele de studii ale DSPP, anul universitar 2015 -2016

 
NIVELUL I (inițial) – 30 de credite (6 semestre)

 • Copie legalizată a diplomei de bacalaureat
 • Copie a cărții de identitate
 • Copie legalizată a certificatului de naștere
 • Adeverință medicală de la medicul de familie
 • Chitanța de plată a taxei de înscriere

 

NIVELUL II ( aprofundare) – 30 de credite (4 semestre)

 • Copie legalizată a Certificatului de absolvire a Nivelului I
 • Copie legalizată a diplomei de licență
 • Copie a cărții de identitate
 • Copie legalizată a certificatului de naștere
 • Adeverință medicală de la medicul de familie
 • Chitanța de plată a taxei de înscriere

 

PROGRAMUL COMPACT – 60 de credite (2 semestre)

 • Copie legalizată a diplomei de licență
 • Copie a cărții de identitate
 • Copie legalizată a certificatului de naștere
 • Adeverință medicală de la medicul de familie
 • Chitanța de plată a taxei de înscriere