Cautare

Departamente

NR. CRT.

DEPARTAMENTUL

DIRECTOR DEPARTAMENT

MEMBRII CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI

1. Drept Privat Conf. univ. dr. Carmen Pălăcean
 • Conf. univ. dr. Carmen Todică
 • Lect. univ. dr. Violeta Slavu
2. Drept Public Conf. univ. dr. Constantin Sima
 • Conf. univ. dr. Mircea Alexandru
 • Conf. univ. dr. Felicia Maxim
3. Drept Public şi Drept Privat Conf. univ. dr. Ion Păducel
 • Conf. univ. dr. Dan Voinea
 • Conf. univ. dr. Mircea Tutunaru
 • Lect. univ. dr. Radu Marinescu
4. Psihologie şi Psihoterapie Prof. univ. dr. Irina Holdevici
 • Lect. univ. drd. Corina Bogdan
 • Asist. univ. Alexandru Mihalcea
5. Ştiinţe Cognitive Lect. univ. dr. Daniela Dumitru
 • Lect. univ. drd. Nansi Ionuţ Lungu
6. Informatică Conf. univ. dr. Daniela Joiţa
 • Conf. univ. dr. Mihai Popescu
 • Lect. univ. dr. Radu Boriga
7. Finanţe şi Administrarea Afacerilor Lect. univ. dr. Anca Mirela Postole
 • Conf. univ. dr. Florin Văduva
 • Lect. univ. dr. Tudor Ganea
8. Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune Conf. univ. dr. Argentina Grămadă
 • Lect. univ. dr. Marilena Ciobănaşu
 • Lect. univ. dr. Bogdan Vasilciuc
9. Economie şi Dezvoltare Durabilă Lect. univ. dr. Marian Achim
 • Conf. univ. dr. Ion Neamţu
 • Conf. univ. dr. Marin Ciumag
 • Lect. univ. dr. Liliana Guran
 • Lect. univ. dr. Traian Iana
10. Discipline Preclinice Conf. univ. dr. Manole Cojocaru
 • Conf. univ. dr. Vasilică Cristescu
 • Lect. univ. drd. Tudor Hârşovescu
11. Discipline Medico-Chirurgicale şi Profilactice Conf. univ. dr. Ioan Dumitru Vasinca
 • Prof. univ. dr. Dan Mănăstireanu
 • Conf. univ. dr. Florin Drăghia
 • Şef lucrări dr. Dan Blendea
 • Asist. univ. dr. Eduard Motoescu
12. Discipline de Specialitate Medicină Dentară Conf. univ. dr. Mihaela Răescu
 • Conf. univ. dr. Mihaela Răescu
 • Conf. univ. dr. Anamaria Bechir
 • Şef lucrări drd. Raluca Monica Comăneanu
 • Şef lucrări drd. Silviu Cătălin Stănescu
13. Comunicare, Limbi Străine şi Relaţii Publice Conf. univ. dr. Sorin Mirel Ivan
 • Lect. univ. dr. Mădălina Deaconu
 • Lect. univ. dr. Alice Popescu
 • Asist. univ. dr. Johana Holt
14. Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene