Cautare

Servicii administrative

Secretar General
Lect.univ.dr. Teofil Panc
E-mail: secretariatgeneral@univ.utm.ro
Telefon: 021.316.16.46, int. 37

Biroul Acte de Studii
Şef birou: Mariana Toader

 

Programări  - eliberare acte de studii :
  • Informații necesare: nume (conform Certificatului de naștere), prenume, facultatea, specializarea, an susținere examen de licență/disertație/doctorat/DSSP, telefon.
  • Pentru eliberarea actelor de studii se fac programări prin telefon între orele 0900 – 1100 în zilele de luni, marți, joi şi vineri, respectiv între orele 1230 – 1530 în zilele de miercuri sau prin e-mail la adresa actestudii@univ.utm.ro.
  • Răspunsul pentru programare: în 48 ore prin e-mail.
  • Program eliberări diplome: luni (orele 1200 – 1500), miercuri (orele 0930 – 1200) și joi (orele 1200 – 1500).
  • Pentru întocmirea și eliberarea unei adeverințe de conformitate, sunt necesare următoarele: fotocopie a suplimentului la diplomă (sau a foii matricole), fotocopie a diplomei de licență (sau master) și o cerere-tip.

 
E-mail: actestudii@univ.utm.ro
Telefon: 021.316.16.43, int. 28

Oficiul Juridic
Consilier juridic: jr. Maria Merişan
E-mail: maria.merisan@utm.ro
Telefon: 021.316.16.46, int. 19

Serviciul Economic
Şef serviciu: ec. Gabriela Stroe
Telefon: 021.316.16.46, 021.316.16.45, int. 12
E-mail: contabilitate@univ.utm.ro

Biroul Taxe
Şef birou: Alexandrina Ganciu
Telefon: 021.316.16.46, 021.316.16.45, int. 13, 49

Serviciul Resurse Umane – Salarizare
Şef serviciu: ec. Ana Maria Perpelea
E-mail: resurseumane@univ.utm.ro
Telefon: 021.316.16.47, int. 14, 23, 33 / 0730.606.476

Direcția Administrativă
Director administrativ: ing. Crinu Rusănescu
Telefon: 021.316.16.46, 021.316.16.45, int. 38

Cantina-restaurant
Administrator: Costin Miron
Telefon: 0745.084.868

Căminul studenţesc
Administrator: Sandu Florian
Telefon: 0722.554.819

Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Marketing
Marketing Specialist: Cristina Cristea
Telefon:  021.316.16.46/int.47; 0730.710.771