Cautare

Discipline de studiu

PROGRAMUL DE MASTERAT
“Securitatea sistemelor informatice și a rețelelor informaționale”
ANUL UNIVERSITAR 2012-2013
 
 

ANUL I

 • Bazele matematice ale criptografiei
 • Sisteme expert şi metode biometrice în securitatea informaţiei
 • Legislaţie INFOSEC
 • Metodologia cercetării ştiinţifice în informatică
 • Securitatea bazelor de date
 • Tehnici de data mining în securitatea informaţiei
 • Securitatea documentelor electronice
 • Algoritmi numerici şi tehnici de optimizare
 • Managementul securităţii proiectelor IT

 

ANUL II

 • Securitatea reţelelor de comunicaţii
 • Securitatea aplicaţiilor WEB
 • Protecția datelor în sistemele informatice
 • Dependabilitate şi securitate pentru sistemele de calcul
 • Securitatea sistemelor multimedia
 • Managementul, auditul și certificarea securității informatice
 • Securitatea informaţiei în reţelele optice
 • Securitatea rețelelor mobile și wireless