Cautare

Examen de licenţă

EXAMEN DE LICENŢĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

 

Perioada de înscriere: 12 SEPTEMBRIE – 16 SEPTEMBRIE 2016

Data susţinerii probei scrise: 22 SEPTEMBRIE 2016

Data susținerii probei orale: 25 SEPTEMBRIE 2016

  

Dosarul de înscriere trebuie să conţină:

  • cerere de înscriere (se găseşte la Secretariat);
  • fişă de lichidare (se poate obţine de la Secretariat);
  • certificat de naştere (şi de căsătorie, dacă este cazul), în copie legalizată, precum şi orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume, în copie legalizată;
  • diploma de bacalaureat, în original şi copie legalizată;
  • 4 fotografii tip paşaport;
  • copie CI/BI;
  • chitanţa de achitare a taxei pentru susţinerea examenului de licenţă;
  • dosar plic pe a cărui copertă se vor completa: datele personale, facultatea, forma de învăţământ, promoţia, nume şi prenume, număr de telefon şi adresa de e-mail.