Cautare

Studii de master

PLANIFICAREA EXAMENELOR RESTANTE

- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014 -

Toate programele

 


EXAMEN DE DISERTAŢIE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

 

 • MASTER PSIHOLOGIE ŞCOLARĂ ŞI CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ
  • Înscrieri în perioada 15 – 17 SEPTEMBRIE 2014 la secretariatul Facultăţii de Psihologie
  • Sustinerea lucrării de disertaţie va avea loc în data de 21 SEPTEMBRIE 2014, ora 10:00
 • MASTER PSIHOTERAPII COGNITIV-COMPORTAMENTALE
  • Înscrieri în perioada 15 – 17 SEPTEMBRIE 2014 la secretariatul Facultăţii de Psihologie
  • Sustinerea lucrării de disertaţie va avea loc în data de 21 SEPTEMBRIE 2014, ora 10:00
 • MASTER PSIHOLOGIA RESURSELOR UMANE
  • Înscrieri în perioada 15 – 17 SEPTEMBRIE 2014 la secretariatul Facultăţii de Psihologie
  • Sustinerea lucrării de disertaţie va avea loc în data de 21 SEPTEMBRIE 2014, ora 10:00
 • MASTER TEHNICI DE COMUNICARE ŞI INFLUENŢĂ SOCIALĂ
  • Înscrieri în perioada 15 – 17 SEPTEMBRIE 2014 la secretariatul Facultăţii de Psihologie
  • Sustinerea lucrării de disertaţie va avea loc în data de 21 SEPTEMBRIE 2014, ora 10:00

 

La înscriere se depun următoarele acte:

 • Dosar plic
 • Cerere de înscriere
 • Declaraţie de originalitate
 • Fişa de lichidare
 • Certificat naştere copie legalizată
 • Certificat de căsătorie copie legalizată
 • Copie C.I.
 • Diploma de licenţă copie legalizată
 • Suplimentul la diploma de licenţă copie legalizată
 • Diploma de bacalaureat copie legalizată
 • 3 fotografii format 3×4, color, recente, în ţinută şi postură decentă
 • Lucrare disertaţie (pe suport de hârtie şi pe CD)

 


 

PROGRAMAREA EXAMENELOR – SESIUNEA MAI/IUNIE 2014

 

 


 

ORAR – AN UNIVERSITAR 2013/2014

 

 


Facultatea de Psihologie din cadrul Universității Titu Maiorescu organizează următoarele mastere cu durata de 4 semestre (un total de 120 de credite transferabile):

 1. Psihologie clinică, hipnoză şi intervenţii terapeutice de scurtă duratăNOU!
 2. PsihanalizăNOU!
 3. Metodologie și psihometrieNOU!
 4. Psihologie judiciarăNOU!
 5. Psihologia sportuluiNOU!
 6. Psihoterapii cognitiv-comportamentale
 7. Psihologia resurselor umane
 8. Tehnici de comunicare și influență socială
 9. Psihologie școlară și consiliere educațională

 


Acte si documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master:

 • diploma de bacalaureat (în original și copie legalizată);
 • diploma de licență și suplimentul la diplomă (în original și copii legalizate);
 • adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență, în original, pentru promoția 2013;
 • documentul care atesta recunoașterea/echivalarea studiilor universitare de către direcția de specialitate a Ministerului Educației Naționale (se depune de către candidații care au efectuat studiile universitare în strainatate);
 • adeverință din care să rezulte calitatea de student în ciclul de studii universitare de master la o alta facultate și diploma de licență însoțită de suplimentul la diplomă (copii legalizate);
 • certificat de naștere (copie legalizată);
 • certificat de căsătorie (copie legalizată), dacă este cazul;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului pentru a urma studii superioare;
 • 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
 • buletin/carte de identitate/pașaport în copie;
 • certificat de competență lingvistică pentru limba română (se depune de către candidații cetățeni străini);
 • cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2013-2014.

Candidatul va prezenta actele și documentele de mai sus într-un dosar-plic.