Cautare

Cadre Didactice

CADRE DIDACTICE TITULARE

 • Prof.univ.dr. Dumbravă Vasile 

Discipline predate: Responsabilitate socială corporativă

 • Prof.univ.dr. Udrică Mioara

Discipline predate: Sisteme informatice bancare, Sisteme informatice de gestiune, Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afacerilor

 • Prof.univ.dr. Oncioiu Ionica

Discipline predate: Contabilitate financiară, Microeconomie

 • Conf.univ.dr. Calotă Traian

Discipline predate: Contabilitate, Contabilitate financiară I, Contabilitate financiară II, Control de gestiune, Expertiză contabilă

 • Conf.univ.dr. Ciobănaşu Marilena

Discipline predate: Analiză economico-financiară, Managementul resurselor umane, Managementul investiţiilor, Evaluarea întreprinderii

 • Conf.univ.dr. Duca Ioana

Discipline predate: Monedă şi credit, Gestiunea financiară a întreprinderii

 • Conf.univ.dr. Grămadă Argentina

Discipline predate: Birotică, Managementul proiectelor europene, Managementul proiectelor în afaceri

 • Conf.univ.dr. Popescu Silvia

Discipline predate: Doctrine economice, Etica în afaceri, Comunicare şi relaţii publice în afaceri

 • Conf.univ.dr. Postole Mirela Anca

Discipline predate: Finanțe, Finanţe publice, Asigurări şi reasigurări, Buget şi trezorerie publică, Preţuri şi concurenţă

 • Conf.univ.dr. Văduva Florin 

Discipline predate: Management general, Management, Management strategic

 • Lect.univ.dr. Ganea Tudor

Discipline predate: Produse şi servici bancare, Gestiune bancară, Tehnici şi operaţiuni bancare, Pieţe de capital

 • Lect.univ.dr. Gherguţ Dan

Discipline predate: Statistică, Statistică pentru afaceri, Modelarea deciziei monetar-financiare, Matematici aplicate în economie, Introducere în econometrie

 • Lect.univ.dr. Ionescu Oana

Discipline predate: Analiză economico-financiară, Finanţele instituţiilor publice, Finanţe, Buget şi trezorerie publică, Asigurări şi reasigurări, Piete de capital

 • Lect.univ.dr. Mândricel Diana

Discipline predate: Macroeconomie, Managementul calităţii, Managementul relaţiilor cu clienţii, Management internaţional

 • Lect.univ.dr. Roată Sorin – Universitatea Titu Maiorescu

Discipline predate: Comunicare în limba străină (Limba engleză)

 • Lect.univ.dr. Ruiu Roxana

Discipline predate: Contabilitate publică, Contabilitatea instituţiilor de credit, Contabilitate managerială, Fiscalitate

 • Lect.univ.dr. Stănescu Dragoş

Discipline predate: Relaţii financiar valutare internaţionale, Investiţii şi finanţarea lor

 • Lect.univ.drd. Ştefănică Mihaela – Universitatea Titu Maiorescu

Discipline predate: Comunicare în limba străină (Limba franceză)

 • Lect.univ.dr. Voiculescu Mădălina

Discipline predate: Drept, Dreptul afacerilor, Drept comercial, Drept comunitar, Elemente de dreptul muncii

 • Lect.univ.dr. Voiculescu Şerban

Discipline predate: Audit financiar-contabil, Audit financiar-bancar, Audit, Finanţele instituţiilor publice

 • Lect.univ.dr. Vasilciuc Bogdan

Discipline predate: Informatică, Programarea calculatoarelor, Baze de date, Comerţ electronic, Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afacerilor

 • Asist.univ.dr. Teodorescu Luiza

Discipline predate: Drept, Dreptul afacerilor, Drept comercial, Drept comunitar, Elemente de dreptul muncii, Practică de specialitate

 

CADRE DIDACTICE ASOCIATE

 • Conf.univ.dr. Gherghina Rodica – Academia de Studii Economice

Discipline predate: Finanţe, Gestiunea financiară a întreprinderii

 • Spec.dr. Bâldea Neculae 

Discipline predate: Tehnica negocierilor, Marketing, Antreprenoriat, Managementul producției

 


Lista tutorilor de an pentru programe de studii universitare de licență:

 • Anul I de studii (IF si ID, toate programele) – Lect.univ.dr. Voiculescu Mădălina Irena
 • Anul II de studii (IF si ID, toate programele) – Asist.univ.dr. Teodorescu Luiza
 • Anul III de studii (IF si ID, toate programele) – Lect.univ.dr. Ruiu Roxana

 

Lista tutorilor de an pentru programe de studii universitare de masterat:

 • Anul I de studii (toate programele) – Conf.univ.dr. Văduva Florin
 • Anul II de studii (toate programele) – Lect.univ.dr. Vasilciuc Bogdan