Cautare

Examen de licenţă

EXAMEN DE LICENŢĂ

SESIUNEA IULIE 2016

 

Perioada de desfășurare:

  • CONTABILITATE  SI INFORMATICA DE GESTIUNE -  4, 5 IULIE 2016 ORA 9
  •  FINANȚE  ȘI  BĂNCI  -  6, 7  IULIE 2016 – ORA 10
  •  ADMINISTRAREA AFACERILOR  -  6, 7 IULIE 2016 – ORA 9

 
Examenul de licență constă din două probe, după cum urmează:

  1. Proba 1, proba orală: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
  2. Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență.

 

Tematica şi bibliografia examenului de licenţă – sesiunea IULIE 2016

•  Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR
•  Specializarea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
•  Specializarea FINANŢE ŞI BĂNCI

 

Dosarul pentru înscrierea la examenul de LICENŢĂ trebuie să cuprindă: 
•    Certificat de naştere – copie legalizată;
•    Certificat de căsătorie – copie legalizată (unde este cazul);
•    Copie C.I.;
•    Diploma de bacalaureat – original şi copie legalizată;
•    2 fotografii ¾ hârtie foto color;
•    Fişa de lichidare (formular tip care se găseşte la secretariatul facultăţii);
•    Cerere de înscriere la licenţă (formular tip care se găseşte la secretariatul facultăţii);
•    Referat semnat de coordonatorul lucrării de licenţă;
•    Chitanţa care atestă plata taxei de licenţă;
•    Lucrarea de licenţă, printată şi pe suport electronic (CD).

 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master