Cautare

Avizier

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

 

ANUNŢĂ:

În ziua de 31 august 2015, ora 12:00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, a Tezei de abilitare în domeniul DREPT cu titlul:

“Societăţile în viziunea noului Cod Civil” elaborată de prof.univ.dr. Ionel Didea

Comisia de abilitare are următoarea componenţă:

  1. Prof.univ.dr. Smaranda Angheni – Președinte, Universitatea Titu Maiorescu, București
  2. Prof.univ.dr. Gabriel Boroi – Universitatea Nicolae Titulescu, București
  3. Prof.univ.dr. Dan Claudiu Dănişor  – Universitatea din Craiova