Cautare

Admitere 2016

IOSUD Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti organizează concurs de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2016-2017 la Şcoala doctorală – domeniul DREPT, forma de învăţământ CU FRECVENȚĂ,   cu următoarele specializări: 

 • Drept comercial  conducător ştiinţific prof.univ.dr. Smaranda Angheni 
 • Drept comercial  conducător ştiinţific prof.univ.dr. Ionel Didea – 3 locuri
 • Drept civil – conducător ştiinţific prof.univ.dr. Iosif R.Urs – 3 locuri
 • Dreptul Uniunii Europene drepturile omului - conducător ştiinţific prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu - 2 locuri
 • Drept penal – conducător ştiinţific prof.univ.dr. Alexandru Boroi - 3 locuri
 • Criminalistică  - conducator ştiinţific prof.univ.dr. Gheorghe Popa - 4 locuri
 • Dreptul muncii  conducător ştiinţific prof.univ.dr. Magda Volonciu - 2 locuri
 • Drept procesual civil – conducător ştiinţific prof.univ.dr. Florea  Măgureanu - 2 locuri
 • Drept internațional public – conducător ştiinţific prof.univ.dr. Adrian Năstase – 2 locuriActe şi documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat la Facultatea de Drept:

 • diploma de bacalaureat (copie legalizată);
 • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (copii legalizate);
 • diploma de master şi suplimentul la diplomă (copii legalizate) – doar la Facultatea de Drept;
 • adeverinţă de absolvire a studiilor universitare de master, în original;
 • certificat de naştere (copie legalizată);
 • certificat de căsătorie (copie legalizată), dacă este cazul;
 • copie C.I.
 • curriculum vitae format European;
 • lista de lucrări ştiinţifice ale candidatului ;
 • certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de o instituţie specializată, naţională sau internaţională, recunoscută de Universitatea Titu Maiorescu;
 • cerere de înscriere la concursul de admitere şi de înmatriculare la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2016-2017, în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de doctorat.

Candidatul va prezenta actele şi documentele de mai sus într-un dosar-plic.

TAXA DE ÎNSCRIERE la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2016-2017 este de 1000 de lei.
 

ÎNSCRIERI: 15-25 Septembrie 2016 orele 9:00-16:00 la secretariatul IOSUD corp V etaj 2, camera 204 

PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR: 30 septembrie 2016, ora 10:00

AFIŞAREA REZULTATELOR: 30 septembrie 2016 

Candidaţii declaraţi admişi vor achita taxa de studii de  1000 euro pentru semestrul I la data afișării rezultatelor (30 septembrie 2016), iar pentru semestrul II 1000 euro până la data de 15 ianuarie 2017.

Plata se face în lei la cursul BNR din ziua efectuării ei.