Cautare

Avizier

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

 

ANUNŢĂ:

În ziua de 02 iunie 2016, ora 10:00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT , a următoarei teze de doctorat:

Răspunderea penală a persoanei juridice pentru fapte de corupție transnațională a drd. Mânea Alexandra Mălina (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

  1. Conf.univ.dr. Gabriel Liviu Ispas – președinte, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)
  2. Prof.univ.dr. Alexandru Boroi – conducător științific, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)
  3. Prof.univ.dr. Vasile Dobrinoiu – referent de specialitate, Universitatea Nicolae Titulescu, București (CV)
  4. Prof.univ.dr. Tudor Amza – referent de specialitate, Universitatea Hyperion, București (CV)
  5. Prof.univ.dr. Carmen Silvia Paraschiv – referent de specialitate, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)

 

Teza a fost elaborată în cadrul Proiectului POSDRU/159/1.5/S/141699 cu titlul “Modernizarea legislației naționale în contextul uniformizării dreptului la nivel european și implicațiile socio-politice asupra sistemului administrativ“.

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4. 

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.