Cautare

PSIHOLOGIA SPORTULUI – UN NOU PROGRAM DE MASTERAT ORGANIZAT DE FACULTATEA DE PSIHOLOGIE!

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

PSIHOLOGIA SPORTULUI

 

Programul de masterat, Psihologia sportului, işi propune urmatoarele obiective:

1.  Iniţierea de specialişti în domeniul formării şi perfecţionării psihologice a sportivilor de performanţă conform standardelor internaţionale.  Crearea unui cadru formal fundamentat ştiinţific cu înaltă relevanţă aplicativă în care să se formeze viitori specialişti în psihologia sportului, în antrenorat sportiv şi în perfecţionarea sportivilor, la nivel individual şi de grup, pentru competiţii.

2.  Specializarea masteranzilor (absolvenţi ai facultăţilor de psihologie) cu un set de competenţe care să le permită obţinerea atestatului de liberă practică în domeniul psihologiei clinice, psihoterapiei şi serviciilor psihologice.

Acest program de master se adresează psihologilor care doresc să profeseze în domeniul psihologiei sportive, dar şi antrenorilor, profesorilor de educaţie fizică şi sportivilor dornici să se autocunoască şi să se perfecţioneze.

Caracterul interdiciplinar al masteratului este asigurat prin structura resurselor umane antrenate în program, precum şi diversitatea disciplinelor conţinute de aceasta.

Continutul procesului de învătământ

Planul de învăţământ al programului de master PSIHOLOGIA SPORTULUI, conţine următoarele discipline:

a. de aprofundare   Psihologia performanţei sportive; Solicitări psihice în sport, Psihologia antrenamentului, Pregătirea psihică a sportivilor, Pregătirea psihologică a concursurilor sportive, Practica reglării şi autoreglării în sportul de performanţă.

b.  de sinteză Consiliere şi psihoterapie la sportivii de performanţă, Grupul sportiv şi conducerea lui, Psihodiagnoză în sportul de performanţă, Etică şi performanţă în sport.

Structura planului de învăţământ cuprinde patru semestre, de câte 14 săptămâni fiecare, cu minimum 14 ore/săptămână Ele sunt astfel corelate încât vin în completarea – la un nivel superior de complexitate şi înţelegere – unor discipline din cadrul studiilor universitare de licenţă. Numărul de credite este de 30/semestru, iar durata studiilor universitare de masterat este de 4 semestre, conform legislaţiei în vigoare la data elaborării prezentului raport de autoevaluare.

Perioada de înscriere este 4 iulie 2016 – 25 iulie 2016 şi 1 septembrie 2016 – 26 septembrie 2016. Înscrierea se face la secretariatul facultăţii din Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4, Tel.: 021.330.26.80, E-mail: psihologie@univ.utm.ro.

Mai multe informații se găsesc în pagina Admitere 2016-2017!