Cautare

Avizier

 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

 

ANUNŢĂ:

În ziua de 25 noiembrie 2019, ora 10:30, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Văcărești 187 sector 4 București, va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a tezei de doctorat cu titlul:

“Contractul de antrepriză de lucrări tip FIDIC” a drd. Mondiru Oana Ruxandra (căs. Gherghina) (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

  1. Conf.univ.dr. Gabriel Liviu Ispas – președinte, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)
  2. Prof.univ.dr. Smaranda Angheni – conducător ştiinţific, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)
  3. Prof.univ.dr. Raluca Dimitriu – referent de specialitate, Academia de Studii Economice, București (CV)
  4. Prof.univ.dr. Stancu Cărpenaru – referent de specialitate, Universitatea Nicolae Titulescu, București (CV)
  5. Prof.univ.dr. Gabriela Răducan – referent de specialitate, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)

 

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4. 

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.

 


 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

 

ANUNŢĂ:

În ziua de 25 noiembrie 2019, ora 12:00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Văcărești 187 sector 4 București, va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a tezei de doctorat cu titlul:

“Metodele alternative de soluționare a litigiilor în contextul uniformizării dreptului la nivel European” a drd. Manolescu Manuela (căs. Sîrbu) (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

  1. Conf.univ.dr. Gabriel Liviu Ispas – președinte, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)
  2. Prof.univ.dr. Smaranda Angheni – conducător ştiinţific, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)
  3. Prof.univ.dr. Florentina Camelia Stoica – referent de specialitate, Academia de Studii Economice, București (CV)
  4. Prof.univ.dr. Ștefan Deaconu – referent de specialitate, Universitatea din București (CV)
  5. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – referent de specialitate, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)

 

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4. 

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.