Cautare

Avizier

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

 

ANUNŢĂ:

În ziua de 26 iunie 2017, ora 12:00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Văcărești 187 sector 4 București, va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a următoarei teze de doctorat:

“O altă dimensiune a legii insolvenței; falimentul persoanei fizice în contextul moderizării legislației naționale” a drd. Drăghici Cristian (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

  1. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – președinte, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)
  2. Prof.univ.dr. Smaranda Angheni – conducător ştiinţific, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)
  3. Prof.univ.dr. Stanciu D. Cărpenaru – referent de specialitate, Universitatea Nicolae Titulescu, București (CV)
  4. Prof.univ.dr. Camelia Florentina Stoica – referent de specialitate, Academia de Științe Economice, București (CV)
  5. Prof.univ.dr. Ionel Didea – referent de specialitate, Universitatea Titu Maiorescu, București (CV)

 

Teza a fost elaborată în cadrul Proiectului POSDRU/159/1.5/S/141699 cu titlul “Modernizarea legislației naționale în contextul uniformizării dreptului la nivel european și implicațiile socio-politice asupra sistemului administrativ“.

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4. 

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.