Cautare

Susţineri teze de doctorat

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,
 

 

ANUNŢĂ:

 

În ziua de 23 mai 2018, ora 930, în clădirea “M”, sala 209, etaj II, Calea Văcărești nr. 187 sector 4 București, va avea loc susținerea, în ședință publică, în vederea obținerii titlului științific de doctor în domeniul Medicină Dentară, a tezei de doctorat cu titlul:

“Studii asupra metodelor de creștere a performanței actului operator și a protocoalelor de optimizare a vindecării în reabilitarea orală implantară” a drd. Mihai Ionuț Daniel (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componență:

1. Prof.univ.dr. Horia Barbu - preşedinte, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
2. Prof.univ.dr. Doina Lucia Ghergic - conducator științific, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
3. Prof.univ.dr. Norina Consuela Forna - referent de specialitate, Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași (CV)
4. Prof.univ.dr. Mihaela Rodica Păuna - referent de specialitate, Universitatea de Medicină și Farmacie din București (CV)
5. Prof.univ.dr. Mihail Târcolea - referent de specialitate, Universitatea Politehnica din București (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4. 

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.