FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: AP 6 - Educație și competențe
Apel proiecte: POCU/90/6.13/6.14 "Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii"
Obiectivul specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: CALITATE ÎN PRACTICĂ!
Contract POCU nr. 51065/ 12.07.2018 / SMIS 109010
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Achiziţii publice

 

1. Anunț de procedură de achiziție, beneficiari privați:

Furnizare soluție integrată de testare pentru laborator de practică avansată în cadrul proiectului „Calitate în practică” - Proiect ID 109010

Mai multe detalii în link-ul de mai jos:

https://www.fonduri-ue.ro/anunturi/details/2/22617