FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 1: "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"

Domeniul major de intervenţie 1.5: "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"

Titlul proiectului: "MODERNIZAREA LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ÎN CONTEXTUL UNIFORMIZĂRII DREPTULUI LA NIVEL EUROPEAN ŞI IMPLICAŢIILE SOCIO-POLITICE ASUPRA SISTEMULUI ADMINISTRATIV"

Contract nr.: POSDRU/159/1.5/S/141699

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - "Investeşte în oameni!"

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013