FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor

Domeniul major de intervenţie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale

Titlul proiectului: CENTRU PENTRU INFORMARE, CONSULTANŢĂ ŞI MENTORAT ÎN VEDEREA PROMOVĂRII CULTURII ANTREPRENORIALE

Contract numărul: POSDRU/92/3.1/S/57836

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - "Investeşte în oameni!"

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013