FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2: "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.1: "Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă"
Titlul proiectului: STAGII DE PRACTICĂ ÎN REGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV
Contract nr.: POSDRU/109/2.1/G/81566
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – "Investeşte în oameni!"

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Achiziţii publice


  • Lot 1: Furnizare de licențe de pachete software analitice, științifice, matematice sau previzionale și soft simulare practică și Lot 2: Furnizare de licențe de pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC) - procedură cerere de oferte (INVITAŢIE, DOCUMENTAŢIE, FORMULARE) - 24.05.2013

    În atenţia tuturor ofertanţilor care au solicitat Documentaţia în vederea atribuirii contractului "Lot 1: Furnizare de licențe de pachete software analitice, științifice, matematice sau previzionale și soft simulare practică și Lot 2: Furnizare de licențe de pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC)": RĂSPUNS SOLICITARE CLARIFICĂRI – 29.05.2013
  • Furnizare de echipamente - computere portabile, imprimantă laser multifuncțională și server - procedură cerere de oferte (INVITAŢIE, DOCUMENTAŢIE, FORMULARE) - 24.05.2013
  • În atenţia tuturor ofertanţilor care au solicitat Documentația în vederea atribuirii contractelor "Furnizare de echipamente, reprezentând computere portabile, imprimantă laser multifuncțională și server", "Furnizare de servicii dezvoltare software - modul informatic pentru asistență și monitorizarea studenților în timpul stagiilor de practică" și "Lot 1: Furnizare de licențe de pachete software analitice, științifice, matematice sau previzionale și soft simulare practică informatică și economică" și "Lot 2: Furnizare de licențe de pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC)": RĂSPUNS SOLICITARE CLARIFICĂRI – 30.05.2013