FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2: "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.1: "Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă"
Titlul proiectului: STAGII DE PRACTICĂ ÎN REGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV
Contract nr.: POSDRU/109/2.1/G/81566
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – "Investeşte în oameni!"

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Activităţile eligibile ale proiectului1. Realizare parteneriate cu angajatorii care doresc să realizeze stagii de practică pentru studenţi

1.1. Stabilire strategie de abordare a angajatorilor
1.2. Abordare angajatori
1.3. Realizare bază de date angajatori
1.4. Formalizarea parteneriatelor prin intermediul convenţiilor cadru pentru stagiile de practică în conformitate cu legislaţia specifică


2. Campanie de motivare a studenţilor în vederea participării la stagiile de practică

2.1. Realizare strategie de campanie
2.2. Realizare materiale informative campanie – fluturaşi, broşuri, mape de prezentare
2.3. Realizare seminarii de informare
2.4. Realizare pagini internet
2.5. Recrutare grup ţintă


3. Realizare stagii de practică

3.1. Realizare metodologie asistentă – inclusiv materiale suport pentru stagiile de practică – caiete de practică, fişa de observare
3.2. Elaborare conţinut ştiinţific pentru stagiile de practică
3.3. Realizare modul informatic pentru asistenţa şi monitorizarea studenţilor în timpul stagiilor de practică
3.4. Desfăţurare stagii de practică
3.5. Evaluarea participanţilor la stagiile de practică


4. Managementul proiectului

4.1. Stabilire proceduri de lucru
4.2. Realizarea managementului proiectului
4.3. Monitorizarea proiectului


5. Achiziţii

5.1. Realizarea comisiei de achiziţii
5.2. Realizare proceduri de achiziţii în interesul proiectului


6. Diseminarea informaţiilor

6.1. Realizare stagii de diseminare
6.2. Realizare materiale informative diseminare
6.3. Desfăşurare activităţii de diseminare a informaţiilor