FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2: "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.1: "Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă"
Titlul proiectului: STAGII DE PRACTICĂ ÎN REGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV
Contract nr.: POSDRU/109/2.1/G/81566
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – "Investeşte în oameni!"

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Contact


Adresa:
în cadrul Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti, situata în Calea Vacaresti, nr. 187, sector 4, Bucuresti

Telefon/fax:
021.311.22.97

Site web al proiectului:
www.utm.ro/posdru_81566.php

E-mail:
  practica@utm.ro

Persoane de contact: