FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2: "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.1: "Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă"
Titlul proiectului: STAGII DE PRACTICĂ ÎN REGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV
Contract nr.: POSDRU/109/2.1/G/81566
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – "Investeşte în oameni!"

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU

POSDRU finanţează şapte domenii de activitate, cunoscute şi sub denumirea de "Axe prioritare".
Fiecare din aceste axe prioritare este împărţită la rândul ei în mai multe subdomenii, denumite şi "Domenii majore de intervenţie".
Strategia POS DRU cuprinde 6 axe prioritare şi o axă prioritară dedicată asistenţei tehnice, astfel:

Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie:
1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate
1.2 Învăţământ superior de calitate
1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională
1.4 Calitate în formare profesionala continua
1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării

Axa Prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie:
2.1 Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă
2.2 Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii
2.3 Acces şi participare la Formare Profesională Continuă

Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor"
Domeniul major de intervenţie:
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
3.2 Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii
3.3 Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri sociali şi societatea civilă

Axa Prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare"
Domeniul major de intervenţie:
4.1 Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare
4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare

Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenţie:
5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie:
6.1 Dezvoltarea economiei sociale
6.2 Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii
6.3 Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii
6.4 Iniţiativele transnaţionale pentru o piaţa inclusivă a muncii

Axa Prioritară 7 "Asistenţă tehnică"
Domeniul major de intervenţie:
7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU
7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU şi comunicare


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro.